Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 17767

(IDCB) shpk International Distribution Clothing Brand

M11619049V
(Shitje me shumice dhe pakice, konfeksione, parfumeri, kozmetike . Prodhim Konfeksionesh fasoneri. Import – Ekport. Shkembime Monetare. Shitje me shumice, Real Estate. Sherbime Ndermjetesimi Financiar, Intersh)

Tirane ALL

CCE-GROUP

M11619050C
(Ndertime Civile dhe Ekonomike, Shperbime te Pastrimit dhe/ose gjelberimit DDD, Punime Elektrike, Shtrim Linjash TM dhe TU, Kabina etj, Punime Hidraulike, Ndertim Ujsjellsa, Punime Bojatisje dhe/ose Lyerje, Hidr)

Tirane ALL

YOUR MYSTIC

M11619504G
(Shitje totalisht online.)

Durres ALL

ALWAYS

M11619052S
(Import-Export.Dhenie -Marrje me qera te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme shitje-blerje e pasurive te patundshme; ndertimi i punimeve civile dhe industriale, sisteme hidraulike, instalime, ndertim rruges)

Tirane ALL

INDRIT GJUZI

M11620005M
(Tregtim me pakice te mallrave si dhe shitje online te artikujve te ndryshem per kozmetike)

Tirane ALL

PARKU ARKEOLOGJIK APOLLONIA

M11620011K
(Menaxhimin sipas standarteve me te mira bashkekohore i Parkut Arkeologjik Apollonia. Implementimi i një modeli te ri menaxhimi të Parkut Arkeologjik te Apollonise duke synuar menaxhimin cilesor te aseteve ekz)

Tirane ALL

B - KLLOGJERI

M12820201A
(Import - eksport te automjeteve te ndryshme, aksesore automjetesh, shitblerjeve te automjeteve te perdorura, Transport kombetare dhe nderkombetare te mallrave te ndryshem per vete dhe per te trete, dhenia-marrj)

Elbasan ALL

MOODBOARD

M11620502S
(Dizenjimi i artikujve të ndryshëm të konfeksioneve. Konfeksionimi i çantave dhe veshjeve të ndryshme. Import, eksport të të gjitha pjesëve të aktivitetit të konfeksioneve.)

Durres ALL

MARILE (ish CISAF ALBANIA)

M11620025D
(Shitje me pakice e shumice te produkteve edile. importeksport te te gjitha mallrave ne lidhje me aktivitetin te ndertimit. Sherbime konsulenca.)

Tirane ALL

BIGWIND

M11620024S
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike eolike dhe veprave ndihmese ne territorin e Republikes se Shqiperise, ne Bashkine Vlore, ne Zonen e Llogarase. Aplikimi dhe marrja nga Q)

Tirane ALL

3E ENERGY

M11620022C
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike eolike dhe veprave ndihmese ne territorin e Republikes se Shqiperise, ne Bashkine Vlore, ne Zonen e Llogarase. Aplikimi dhe marrja nga Q)

Tirane ALL

OXFORD MEDICAL

M17820901G
(Laborator klinik, biokimik, serologjik, imunologjike, gjenetik, mikrobiologjik, histopatologjik, citologjik Sherbime mjeksore diagnostikuese imazherike, kuruese, obsterik-gjinekologji, kardiologji, endokrinolog)

Diber ALL

EDILE 2020 ALB

M12820801N
(Aktivitetin e ndërtimit në përgjithësi, shitjen, shkëmbimin, drejtimin, qeradhënien e pasurive të paluajtshme për qëllime të ndryshme, ndërtimi dhe/ose ristrukturimi dhe prishja, direkte dhe/ose indi)

Tirane ALL

ASIA 2021

M11621504Q
(Shitje rroba të importuara nga Italia, produkte importi, import-eksport mallrash si dhe çdo gje tjeter qe nuk bie ne kundershtim me ligjin.)

Durres ALL

EUROCALL ALBANIA

M11621008S
(Ofrimin e te gjitha sherbimeve qe lidhen me "Call Center" dhe Contact Center duke perfshire edhe perpunimin e te dhenave te shoqerive te tjera dhe/ose enteve publike,ndermjetesim tregtare dhe marketing ne fushe)

Tirane ALL

Rorke Drift International

M11621010H
(Zhvillimi I pasurive te paluajteshme, menaxhimi I tyre, permiresimi, rikonstruktimi, ndryshimi i formes nepermjet konsulencave inxhinierike dhe teknike te lidhura me to. Import export i materialeve te ndryshme )

Tirane ALL

LTT Maximus

M11621014Q
(Konsulence dhe zgjidhje mbi gjuhet, teknologjine dhe udhetimet.Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter i cili eshte ne perputhje me Ligjet e Republikes se Shqiperise)

Tirane ALL

Nicholson Hospitality Group

M11621016J
(Administrim ne fushen hotelerise te restoranteve dhe bareve, perfshire ketu dhe hapjen e tyre ne te gjithe territorin e shqiperise. Dhenie me qira te treteve. Hapjen dhe zhvillimin e qendrave tregtare, etj. She)

Tirane ALL

megaplast.al

M11621029R
(Tregti me shumice dhe pakice e dyerve, dritareve plastike, dritare dhe dyer me rreshqitje dhe palosje , rrjeta te gjitha llojeve, te dyerve dhe dritareve plastike. Grila te te gjitha llojeve si dhe aksesore te )

Tirane ALL

KIENEX

M11621032O
(Tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem; materiale te pajisjeve elektrike dhe elektronike, pajisjeve industriale dhe elektroshtepiake, pajisjeve e sistemeve/impianteve te ftohjes dhe ngrohjes (kondi)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni