Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 14442

Mbi 1000000 Fitim 2015

BE - SO

K31419019R
(Ne fushen e import-eksportit, tregtise me shumice dhe me pakice te mallrave industriale, leketroshtepiake, ushqimore, blegtorale, bujqesore, veshembathje, materiale te ndertimit, automjeteve ,makinerive, pajisj)

Tirane 11501247 ALL

WIPROTECTION

M11609007T
(a.Ofrim të shërbimeve në funksion të sigurimit dhe mbrojtjes të integritetit individual, familjar apo institucional. Mbrojtje nga rreziqet fizike, cenimit të privatsisë, rrjedhjes së informacioneve. Gru)

Tirane ALL

NAGUIB CONSTRUCTION

M11609506S
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durres ALL

SPACE TRAVEL

M11609016S
(Operator Turistik)

Tirane ALL

SYSTEM TECHNOLOGY ALBANIA RAF

M16609204R
(Objekti i shoqerise do te jete: Import, eksport, materiale ndërtimi, izolues, produkt ndërtimi, etj. Transport mallrash ndërtimi. Shërbime dhe izolime në shtëpi, garazhe, kantina, pishina, ura, galeri, et)

Vlore ALL

HR-21 KONSTRUKSION

M14009202C
(Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime objektesh, ndertime rrugesh, urash dhe veprash arti, ndertim portuale, etj. Tregti me shumice dhe pakice te hidrokarbureve. Tregti ne fushen e karburanteve, bar-restorant)

Durres ALL

RS CONSTRUCTION & ENGINEERING

M11609022Q
(Sherbime hotelerie, Qiradhenie, Bar-Restorant,Parkim, kend lojrash, qender argetimi per femije te te gjitha moshave, qender per zhvillim te lojrave sportive dhe jo sportive, sherbime pastrimi (perfshire edhe la)

Tirane ALL

LiberiCAFFE

M11609023B
(Tregeti me shumice dhe pakice e kafese dhe mallrave ushqimore, industriale, bujqesore e blegtorale.Import-Export mallrave ushqimore, industriale, bujqesore e blegtorale. Sherbime ndermjetesimi per shitjen e mal)

Tirane ALL

ArchiTech

M11609024J
(Studio Projektimi, Mbikqyrje, Kolaudimi dhe Auditimi si dhe ofrimi i sherbimeve dhe konsulencave profesionale lidhur me fushat perkatese. Projektime dhe zbatime te ndertimeve civile, industriale, turistike, buj)

Tirane ALL

MEDITERRANEAN SAFFRON

M11609031P
(Import-Exportin e Shafranit dhe te produkteve me shafran, alkolike dhe jo alkolike, perpunim shafrani dhe prodhimin e produkteve me shafran, alkolike dhe jo alkolike, tregtim me shumice e pakice te ketyre produ)

Tirane ALL

A & E 2021

M17809901U
(Import-eksport makinerish te çdolloji dhe tonazhi, mallrave te ndryshem. Import-eksport I automjeteve, makinave te tonazhit te rende, makinerive te ndertimit, makineri per fabrika te ndryshme, material ndertim)

Diber ALL

FAM EUROPA

M11612012B
(Import-eksport, tregtini me shumice dhe pakice te artikujve industrial,prodhimin e produkteve industriale kryesisht Duraluminin si dhe çdo lloj aktiviteti tjeter dytesor qe lidhet me ushtrimin e aktivitetit te)

Tirane ALL

CHROMAT

M11612021A
(Import eksport, prodhim dhe tregetim me shumice e pakice te bojrave te ndryshme, bojra plastike, bojra vaji, llaqe bojra hekuri, bojra muri, boje makinash, boje xhadesh, stuko, bojak, materiale ndertimi, vegla )

Tirane ALL

MAXIMA CORPORATE INVESTMENTS

M12812203A
(Investime ne hoteleri, shitje-blerje pasuri te patundshme, import-eksport.)

Elbasan ALL

BGTirana

M11612023Q
(Import-eksport, perpunim, prodhim, tregtim te mallrave compositi, industriale, ushqimore dhe agrare. Import - eksport, perpunim, prodhim dhe tregtim i preparateve kimikate, bojra, aksesore, profile llamarine, h)

Tirane ALL

KiiZ

M11612029S
(Punime suvatimi, murature. Punime armature, hekurkthyesi, shtrim pllaka, shtrim parketi, shtresa betoni, punime duralumini,druri. Punime elektrike, hidraulike.Tregetim materiale industrial, ushqimore, mobilje, )

Tirane ALL

PERLA RESORT PROPERTY MANAGEMENT

M11612506K
(Sherbime te ndryshme ne fushen e hotelerise dhe turizmit. Dhenie me qera te ambienteve te ndryshme per pushim. Ofrimin e sherbimeve te tipit, bar kafe, ambiente argetimi, fusha sportive, pishina etj. Administri)

Durres ALL

TIRANA PARKING AND FACILITIES

M11612030A
(Parking dhe lavazh.)

Tirane ALL

GEMS TRADE

M11612031H
(Importim, eksportim dhe tregtim me shumice dhe pakice te produkteve dhe artikujve te ndryshem ushqimore, pijeve alkoolike dhe birrave, detergjenteve. Import dhe eksporti me shumice dhe pakice i mallrave e mater)

Tirane ALL

XH . A - KOLAVERI

M17812301A
(Konstruksione metalike,ndertime civile, industriale, ndertime rrugore dhe punime te mbirmbajtjes dhe sinjalizimeve rrugore, ndertime ura dhe vepra arti, rikonstruksion te ndertesave monumentale dhe kulturore. P)

Lezhe ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni