Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 14442

Mbi 1000000 Fitim 2015

TAFILI 03

K31602086J
(Tregetim me shumice dhe pakice ,import eksport te artikujve te ndryshem ushqimore,industriale, prodhimin, perpunimin e lendeve te para, tregetim me shumice dhe pakice per makina dhe automjete, pjese kembimi per)

Tirane 1392079 ALL

Juljano 13 Medicinal

M17813701F
(Punime bujqesore te te gjitha llojeve. Mbjelljes, rritjes dhe përpunimit të të gjitha prodhimeve bujqësore dhe medicinale te te gjitha llojeve që gjenden në territorin ku vepron shoqëria për të realizu)

Shkoder ALL

Everest Automotive

M11614002E
(Objekti i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por nuk do te kufizohet vetem ne fushen e; Projektim, zhvillim, prodhim, tregtim dhe shitje te automjeteve dhe pjeseve perberese apo te vecanta per mjetet mo)

Tirane ALL

INTERGOMA (ish INTERGOMA Shpk)

M11614004U
(Tregti te gomave te te gjitha llojeve, per te gjitha llojet e automjeteve, baterive, pjese kembimi dhe aksesore te tyre. Import eksport te gomave. Servis dhe sherbime te ndryshme per te gjitha llojet e automjet)

Tirane ALL

Kola Invest & AGBES Construction

M03205403F
(Objekti i veprimtarise ekonomike te shoqerise "Kola Invest & AGBES Construction" shpk eshte: Ne fushen e menaxhimit, bashkerendimit dhe permbushjes se kontrates " Per punimet e ndertimit te vilave te Nuklit 24 )

Fier ALL

INTEGRATED TECH SOLUTIONS

M11614005F
(Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software. Programimi i sistemeve software, kodimi, instalimi, integrimi i te gjithe komponenteve, dokumentimi, identiflkimi dhe korrigjimi igabimeve, modifikimet (pas momentit)

Tirane ALL

SOPIKU FRUIT

M12814401F
(Tregti me shumice e pakice e artikujve te ndryshem. Importeksport i mallrave industriale, ushqimore. Transport mallrash. Prodhim, grumbullim, perpunim fruta perime. Prodhim fidanesh.)

Fier ALL

Realty Partner

M11614008G
(Agjensi Imobiliare.Konsulence dhe ndermjetesim per shitje, blerje, qiradhenie apo qiramarrje.Administrim ne pasuri te paluajtshme.)

Tirane ALL

URBAN DISTRIBUTION

K81318001M
(Tregtim me shumice dhe pakice,instalim,mirembajtje,furnizim dhe riparim i distributoreve automatik dhe prodhim paketim produktesh ushqimore.Grumbullim dher perpunim te mbeturinave te destinuara per export.Prodh)

Tirane -279892 ALL

DIAMOND HEAD

M16614203L
(Tregti me shumice e pakice e artikujve te ndryshem, veshje te çdo lloji per burra, gra dhe femije, veshje te brendshme, mbathje, aksesore veshjesh, artikuj prej gezofi, kepuce, artikuj prej Iekure, pelhura te )

Vlore ALL

EcoDES Consultancy

M11614030J
(Projektim i instalimeve hidrosanitare, ventilimit, ngrohjes dhe impianteve te trajtimit te ujit. Ekspertize mjedisore, hartim raportesh VNM, auditim. Ekspertize private MNZ per studimin dhe pergatitjen e projek)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

K - AKS

K52304503K
(Tregetim me shumice per profile alumini,aksesore,makineri per punimin e e duraluminit.Tregtimin me shumice te profileme alumini,makineri per perpurimin e duralumit.Import-eksport ,tregti me shumice e pakice mal)

Durrës 7199264 ALL

DANDELION PHARMACEUTICAL

M11614031R
(Blerje-shitje, me shumice dhe pakice, import-eksport, shperndarje, prodhim e paketim, te produkteve farmaceutike; shtesave ushqimore, vitaminave, kriperave minerale, materialeve mjekesore, pajisjeve mjekesore, )

Tirane ALL

LB CORP

M11614503T
(Import-eksport te automjeteve dhe motomjeteve per shitje dhe per dhenie me qera te tyre, bar, restorant, hoteleri, turizem duke perfshire gjithçka tjeter qe lidhet me kete fushe, ndertime civile te te gjitha l)

Durres ALL

AUTO ENSO

M12814801G
(Import-eksport automjetesh te perdorura dhe shit-blerjet e tyre. Dhenie automjetesh me qira.)

Kavaje ALL

EUROCOM

M16614802Q
(Ofrim sherbim internet (ISP). Tregtim i produkteteve te kancelarise, tregtim paisje komjuterike, rrjeti e telekomunikacioni.Ofrim i sherbimeve te teknologjise se informacionit (IT). Sherbime konsulence IT, nder)

Elbasan ALL

INPROM International Projektmanagement

M11615001B
(Zhvillimi, planifikimi dhe shitja e instrumenteve dhe aparateve per bioteknologji dhe inxhinierine e procesit. Tregtimi i kimikateve, lendeve te para plastike dhe produkteve plastike gjysem te gatshme. Ne vecan)

Tirane ALL

Elite Lounge

M11615002J
(Qender Esretike - Parukeri: Estetike, parukeri, Manikyr, Pedikyre, Kujdesi per lekuren, Masazhe, Tregeti me pakice te artikujve kozmetike. Depilime. Trajnime/ Kurse, te formimit profesional, ne Parukeri Estetik)

Tirane ALL

GRUPPO EDITORIALE BALCANICO

M11615009T
(Botime, Printime, Shtypshkrime, Reklamim, Shitje online, Import/Eksport i produkteve te ndryshme.)

Tirane ALL

ProNatural

M11615011I
(Import-Eksport te produkteve te ndryshme. Shitje online, ofrim i sherbimit Call Center per nevojat e veta dhe paleve te treta. Sherbime te ndryshme software.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni