Skip to content

TESIDEM ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-17 15:19:23
JSON

NIPT: M21310040L
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: lmport-eksport te pjeseve te kembimit, pjese kembimi, servis per riparime automjeteve te te gjitha llojeve dhe te tipeve te ndryshme, duke perfshire autovetura dhe makina te cdo tonazhi, import eksport tregti me shumice e pakice te vajrave lubrifikante. Import eksport dhe shitje me shumice dhe pakice te pjeseve te kembimit per autoveturat dhe automjetet e te gjitha llojeve dhe tipeve BULETINI te ndryshme duke perfshire ketu autovetura dhe makina te cdo lloji dhe tonazhi, Import eksport dhe shitje blerje me shumice dhe pakice te makinave dhe autoveturave te te gjitha llojeve e tonazheve. lmport-eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice gomash te gjitha llojeve. lmport-eksport te aksesoreve te automjeteve te te gjitha llojeve dhe veshjeve te punes, etj.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit:
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga e Durrësit, Hyrja -1, Zona Kadastrale 8310, Nr.Pasurie 10/211-N3/2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani