Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 13973

SHOQATA PER PYJE DHE KULLOTA

K77925209O
()

ALL

Shkëlqim Fetahu

L93013402Q
(Tregtimi i materialeve elektrike me shumice e pakice importeksport, materiale ndertimi, punime elektrike, punime ndertimi, dekorime, kancelari, inagurime eventesh.,Tregetim e detergjenteve,paisje zyre,,Servis d)

Patos ALL

MATI MAT (Ish MATI)

K17614909J
(Sherbime ne fushen publike, sherbime komunale publike, sherbime menaxhimi te tjera ne fushen e sherbimeve publike, kryesisht ne punimet e ndryshme te varreve publike, si: punime varresh, mirembajtje, dekore te )

Diber 185913 ALL

Aneta Gudi

L13825807S
(Tregti me shumice dhe pakice e materjaleve te ndertimit,elektrike,hidraulike. Punime mermeri , punime hidraulike. Riparime pompa uji, punime ndertimi, punime elektrike, punime speciale per ujesjellesa dhe siste)

Vlorë ALL

Ton Kala (Ish NIKO ZIU)

K36309813U
(Transport rrugor mallrash brenda vendit e nderkombetar per te trete e me qera. Prodhim buke, tregti me pakice te artikujve ushqimore. Prodhim , perpunim, amballazhim, etiketim, shperndarje e ushqimeve per njere)

Gramsh -533520 ALL

QANIA - 2

L73901201H
(Import – eksport tregti me shumice dhe pakice artikuj te ndryshem ushqimore dhe industrial, pije freskuese, alkolike dhe detergjente te ndryshem, cigare te te gjitha llojeve.Transport mallrash te ndryshme per)

Durres ALL

CAPTAIN DIN

L71619020J
(Import dhe eksport i mallrave, produkteve dhe pajisjeve mjekesore, spitalore, artikuj dentare dhe kozmetike. Import/ eksport i pijeve alkolike dhe jo alkolike. Import/eksport te veshjeve me shumice dhe pakice ()

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"MANTOVANI-BETON M.B."

K56713001G
(Prodhim dhe tregti me shumice dhe pakice eksport import,te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, blegtoral, konfeksione, makineri e pajisje, materiale ndertimi, prodhime bujqesore e blegtorale,mobileri,a)

Shkoder 10527141 ALL

Vasil Belishta

L74605006C
(Shpime puse uji , tregti me shumice dhe pakice te artikujve industriale dhe ndertime ujesjellesh kanalizime, blerje dhe shitje pompash uji.)

Korce ALL

AA MULTI COMPOSITE

L71406503B
(Prodhime pjesësh të ndryshme plastike për automjete, barka, pjesë industriale, montim dhe prodhim i varkave turistike si dhe mjeteve të tjera të lundrimit, veshje dhe mobilim i barkave, shtëpive, prodhim)

Durres ALL

Pellumb Gjeçaj

K86322002E
(Tregtim i artikujve te ndryshem.)

Vau i Dejes 543557 ALL

GERTI - 1987

L27606201D
(Import-eksport,tregti me shumice e pakice i pjeseve te kembimit per te gjitha llojet automjeteve si atyre te tonazhit te rende,autobuzeve,mikrobuzeve,makinave te perdorimit vetjak,etj.Import-eksport,tregtim me )

Gjirokaster -391347 ALL

Armir Elezaj

L47513201O
(Sherbime funeralesh. Bar-Kafe.Sherbim i mirembajtjes se varrezave.)

Kukes ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni