Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18617

DARD CONSTRUKSION 3

M21810035N
(Ndertim per qendra rezidenciale dhe jorezidenciale, Hoteleri)

Tirane ALL

ITsysCOM

M21810033U
(Zhvillim, administrim, implementim dhe shitje të programeve kompjuterike. Konsulencë në Industrinë e Teknologjisë së Informacionit.)

Tirane ALL

EGYPTIAN BRITISH UNITED

M21810030T
(Import-Eksport mallrash të ndryshëm, duke perfshire por pa u kufizuar ne produkte ushqimore, mjete dhe makineri të rënda te tilla si kamionë, traktorë, etj si dhe pjesë te ndryshme këmbimi per to; Pr)

Tirane ALL

FARMACI LAPRAKA

M21810029P
(Shitje e pergatitje e produkteve farmaceutik, tregti me pakice e produkteve kozmetike, suplementeve ushqimore dhe artikujve ortopedik.)

Tirane ALL

SUNRAY ENERGY

M21810028H
(“Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike solare (fotovoltaike) dhe energjise se eres (eolike) ne Republiken e Shqiperise dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Ministrive e)

Tirane ALL

"DACLA-77" Sh.p.k

M21810027A
(Shitjblerja e kuotave te shoqerive te ndryshme shqiptare e te huaja. Import -eksport e tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme, veshmbathje te gjitha llojeve, tregtim ushqimor e industriale te pe)

Tirane ALL

KODRA MINING AND TUNNELLING

M29210301A
(1. Kryerja e punimeve dhe shërbimeve gjeologjike, gjeofizike dhe konsulences në lidhje me zonat e eksploruara; 2. Kryerja e punimeve per shfrytezimin e minierave ne tunele, miniera nentokesore dhe siperfaq)

Puke ALL

RK BIOTEK

M21810014O
(Import-eksport, tregëti dhe prodhim të produkteve ushqimore, mallrave të konsumit, kujdesit personal, kujdesit në shtëpi dhe farmaceutikë, pajisjeve mjekësore dhe kirurgjikale, bojrave, metaleve dhe k)

Tirane ALL

INOVITA

M21810002O
(Aktivitet klinke mjekesore me te gjitha sherbimet (Vizita mjekesore te spicialiteteve te ndryshme ne fushen e mjekesise,diagnostikimit,mjekim,terapi ditore dhe sherbime te tjera mjekesore,nanliza te ndryshme)

Tirane ALL

A GATEWAYS

M21810005P
(Operator turistik)

Tirane ALL

ZICO 2022

M21810006A
(Sherbim transporti me automjete te destinuara per sherbim transporti udhetaresh, nxenesish shkollash, punetoresh, furgon sherbimi dhe turizmi etj. Ofrimi i sherbimit taksi. Dhenia dhe marria me qera e automj)

Tirane ALL

ANDMAR-16

M21810010F
(Kembim Valutor. Transferim te Parave ne emer dhe per llogari te institucionit financiar jo Banke. Ushtrimi i veprimtarise se ndermjetesimit ne sigurime si agjent. Ushtrimi i veprimtarise si agjent Postar. Gj)

Tirane ALL

Edil Services

M21810007I
(Punime hidraulike,elektrike,Punime te ndryshme ndertimi dhe tregti materiale ndertimi.)

Tirane ALL

Andrea Xharkanji

L02401035B
(Tregti me pakice dhe shumice te artikujve ushqimore)

Tirane ALL

EAGLE WIND 1

M21813031T
(Ndertimi dhe projektimi i impianteve te energjise elektrike nga burimet e rinovueshme, projekte dhe turbine me ere,ndertime civile e industrialeprojektim dhe instalim te strukturave te posacme. Ndertimi i pu)

Tirane ALL

CULTURA FISICA AL

M26813203N
(Shitje e suplementeve sportive, vitaminave, proteinave, aminoacideve dhe produketeve te ndryshme te llojit fit qe cojne ne realizimin e qellimit te shoqerise; Shitje te veshjeve sportive, organizim eventesh )

Vlore ALL

METRICAL

M21813029H
(Sherbime inxhinierike planifikimi, projektimi, supervizimi, ndertimi dhe konsulence ne sektoret e telekomunikacioneve, ndertimit dhe software. Konsulence dhe projektim në fushën e radiofrekuencave, elektro)

Tirane ALL

MAEM DISTRIBUZIONI

M21813028A
(tregtimi me shumice i produkteve ushqimore italiane)

Tirane ALL

Home Design

M24213802T
(Importin , eksportin dhe tregetimin e mobiljeve, prodhimeve te drurit, te artikujve te ndyshem industriale , ushqimore , produkteve te ndryshme bujqesore , blegtorale e fruta perime , prodhimeve te detit , p)

Sarande ALL

EL-RE

M21813001V
(Investimi me pjesemarrje ne kuota. Shitja, blerja dhenia me qira e pasurive te paluajtshme.Ofrimi i sherbimit te konsulences, ne fushen e biznesit, menaxhimit, taksave, informatikes dhe ne fushen e elektroni)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni