Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Origjina Kapitalit: itali Viti Themelimit: 2020
Rezultate gjithsej: 343

IMMOBILARE 2020

M01331002K
(Blerja, shitja, shkëmbimi i sendeve me qëllim kalimin e pronësisë të këtyre sendeve ose të të drejtave të tjera nga njëri kontraktues të tjetri, qiradhënia, ndërtimi, rehabilitimi, restaurimi, tran)

Tiranë ALL

ECOFUTURA TECHNOLOGY

M01331001C
(Studimi, projektimi, ndërtimi, importi, eksporti, tregtimi, mirëmbajtja dhe riparimi i: Sistemeve frigoriferike industriale dhe tregtare Sistemeve të kondicionerëve dhe ngrohësve industrial dhe tregtare Ka)

Tiranë ALL

DE GUSTIBUS

M01403004E
(Kompania si nje veprimtari dytesore nga ajo kryesore do te jete ne gjendje te kryeje shitje me shumice, pakice, "on-line", marrjen me qira te pajisjeve kompjuterike, elektronikes, softuereve, pajisjeve, etj. sh)

Tiranë ALL

PURE METAL2020

M01404004J
(1.Tregtimi me shumicë dhe me pakicë i mallrave industriale si produkte metalurgjike, çeliqeve, materialeve të ndërtimit, hidraulike. qeramikës, hidrosanitare, elektroshtëpiake, xhamave, prodhimeve prej d)

Tiranë ALL

EAGLES IIT

M01405505G
(Shoqëria ka për objekt: Furnizimin me shërbime dhe konsulencë informatike, realizimin dhe shitjen e software-ve për personat private, shoqërite dhe entet publike dhe private. Furnizimin e shoqërive me sh)

Shijak ALL

CAFE MOMUS

M01411025U
(Organizimi i aktiviteteve të ndryshme si evente, festa, veprimtari promocionale kulturore, shërbime marketingu dhe promocioni, ushtrimi i aktivitetit si lokal, bar, club, nightclub, hoteleri, restaurant, spa,)

Tiranë ALL

OP DISTRIBUCION

M01412021Q
(Import - Eksport i pajisjeve të ndryshme optike dhe mjekësore, duke përfshirë por pa u kufizuar në xhama optik, syze optike dhe syze dielli, skelete, etj, si dhe veshje të ndryshme; Tregti me shumicë dh)

Tiranë ALL

COIMP GENERAL CONTRACTOR

M01412020I
(Ndërtim rezidencial, tregtar, industrial, infrastrukturor dhe konsulencë në të gjitha degët e ndërlidhuara.)

Tiranë ALL

ELLINE DISTRIBUTION

M01412014K
()

Durres ALL

SEA-STONE

M02612404M
(Nxjerrje, grumbullim, transport, magazinim dhe përpunim i të gjithave llojeve të gurit, mermerit dhe granitit. Kërkim dhe shfrytëzim të mineraleve të grupit të pare, të dytë, të tretë dhe të katër)

Fier ALL

TECNOSYDER ALBANIA

M01412005L
(Marketingu i sobave me pelet të prodhuara nga Italia.Tregtim i të gjitha. Importin -eksportin e produkteve për ngrohjen e shtëpive.)

Tiranë ALL

INCO MARKETING & TECHNOLOGY

M01413012A
(Shërbime IT dhe marketing. Për arritjen e qëllimit social shoqëria mund të ushtrojë në kufijtë e përcaktuar me ligj, cdo operacion ekonomik dhe tregtar, që është i dobishëm dhe oportun për arritje)

Tiranë ALL

Megamen

M01413002P
(Shitje me pakicë e pajisjeve të telekomunikacionit dhe informatike në dyqane të personalizuara.)

Tiranë ALL

CONSULTING WORD GROUP

M01414013M
(Aktivitete konsuience, studime dhe kërkime në treg, aktivitete promovuese për iniciativat e zhvillimit tregtar, industrial dhe të biznesit; Kryerja e studimeve të tregut që lidhen me nismat prodhuese të )

Tiranë ALL

DIGITAL GROWTH

M01414012E
(Manaxhimit të mediave dixhitale online. Menaxhim të imazheve të personave nëpërmjet mediave online. Organizim evente dhe konkurse të ndryshme online për llogari të të tretëve. Krijimi, projektimi dhe )

Tiranë ALL

ALI 2020

M06414001A
(Telekomunikacion,kërkim tregu,mbështetje për shitje,analizë e informacioneve,menaxhim dhe zhvillim software ,ndërmjetësim tregu,call center,publicitet.)

Shkodër ALL

BAXA TLG

M01417008O
()

Tiranë ALL

Tessile G.P. Albania Branch

M01418503J
(Prodhim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm dhe në mënyrë me specifike veshje dhe produkte tekstile në përgjithësi, si dhe prodhimin tekstil për llogari të të tretëve dhe n)

Durrës ALL

AGD TURISMO NAUTICO

M01418006D
(Qiradhënia e mjeteve lundruese, anijeve, varkave (charter) të cdo lloji dhe përmase, përfshirë dhe mjetet lundruese luksoze, me dhe pa ekuipazh, në pronësi të shoqërisë, nën administrimin e saj ose t)

Tiranë ALL

ESPANSIVE

M02619402I
(Tregti artikuj të ndryshëm industriale, tregtim pajisje që prodhojnë energji të rinovueshme dhe pjëset e tyre. Import -Eksport, tregti Auto mjetesh, Dhënie me qira të mjeteve motorrike, tregtimi kompjut)

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni