Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Origjina Kapitalit: itali Viti Themelimit: 2020
Rezultate gjithsej: 343

LINE PACK

M01420507F
(Përpunim dhe montim të çantave, kuti, qese, artikuj të ndryshëm për ambalazh me material porositësi. Punime të fushës kartoteknike, punime stampimi, plastifikimi. Trajnim profesional. Import-eksport, q)

Durrës ALL

TOSCA

M06420203L
(Shoqëria ka për objekt social çdo operacion tregtar legjitim i cili përfshin, pa kufizim, aktivitetet e listuara si më poshtë: Shërbim konsulencë turistike, në suportin e klientit final(turistik), të )

Vlorë ALL

ELETTROTECNICA ITALIANA SMART

M06420002O
(Projektimin, instalimin, kolaudimin dhe mirëmbajtjen e zakonshme, të pazakontë dhe në vazhdimësi të impianteve elektrike civile dhe industriale, impianteve telefonike, impianteve të alarmit, impianteve k)

Shkodër ALL

ALBAICHIM

M01405019P
(Kompania ka për objekt aktivitetet e mëposhtme: prodhimin, tregtinë me pakicë dhe shumicë si dhe përpunimin e këpucëve dhe / ose pjesëve, përbërësve, aksesorëve të këpucëve, mallrave prej lëkur)

Tiranë ALL

TD ENGINEERING COMPANY

M02621801L
(Projektim dhe prodhim konstruksione metalike. Konsulencë, projektim dhe cfarëdo operacioni tjetër tregtar në fushën e prodhimit të konstruksioneve të ndryshme metalike. Riparim dhe mirëmbajtje të makin)

Kavajë ALL

MICELI GRONDA 1951

M01421001B
(Realizimin , prodhimin dhe instalimin e ulluqeve, me material bakri, alumini apo çelik inoksi, kanale çelik të galvanizuar ose inoks si dhe aksesorë të tjerë të lidhur me to. Përpunimin dhe prodhimin e )

Tiranë ALL

MAKTRADE

M01406034R
(Tregtia e pajiseve industriale dhe tregtare. Blerja dhe shitja e makinerive industriale. Ofrimin e shërbimeve si agjent tregtar.)

Tiranë ALL

QUATTROMORI ALBANIA

M01424508K
(Import-eksport i mallrave ushqimore dhe pijeve, tregtimi i mallrave ushqimore dhe pijeve.)

Durrës ALL

OFFICE NETWORK

M01424010P
()

Tiranë ALL

ORKIDE

M01425036N
(Zhvillim fushatash reklamuese: vendosje e reklamave në gazeta, periodike, radio, televizion, internet dhe mjete të tjera komunikimi, zhvillim fushatash marketingu dhe ofrim shërbimesh të tjera reklamuese m)

Tiranë ALL

ADRISA PLAST SRL

M06812203G
(Blerja dhe shitja e plastikës dhe produkteve të lëndëve të para.Aktivitet në fushën e transportit për vete dhe për të tretë, nacional dhe internacional mallra dhe pasagjereësh.Tregti me shumicë dhe)

Vlorë ALL

L.T.D ALBANIA

M01812501V
(Ushtrimin dhe kryerjen e transportit për llogari të shoqërisë dhe palëve të treta. Transportin dhe ekspedimin në rrugë tokësore, detare ose ajrore të sendeve, të mallrave dhe të mirave të çdo lloj)

Durrës ALL

P FACTOR SHPK ZYRE PËRFAQËSIMI

M06810206U
(Informacione, promovim dhe reklamim i produkteve të ndërmarrjes sonë)

Vlorë ALL

AN & SI Agricola

M01819502S
(Kultivim dhe tregtim i bimëve bujqësore, etj.)

Durrës ALL

MECC

M01502040V
(Import, eksport, prodhim dhe tregtim i materialeve te ndyshme metalike. Ndertim depozitash dhe konstruksione te ndryshme metalike. Ndertim tubacione metalike me dhe pa presion. Prodhim dhe tregtim i eneve me dh)

Tirane ALL

Mila Consulting

M01502031A
(Zhvillimin e aktiviteteve në fushën e Konsulencës së shoqërive tregtare, kompanive, manaxheriale, tregtare, financiare si dhe aktivitetin e import/eksportit pa magazinë. Shoqëria, brenda limiteve të pë)

Tiranë ALL

TITAN GS

M01503508A
(Blerjen dhe administrimin e aksioneve në ndërmarrjet shqiptare dhe të huaja, pavarësisht nga qëllimi i veprimtarisë të tyre, madje edhe në mënyrë indirekte, për qëllime të investimeve të qëndrues)

Shijak ALL

BLU BAY ITALIA

M06504202S
(Ushtrim i aktivitetit privat në fushën e tregtimit të produkteve të naftës dhe nënprodukteve të saj, tregtimi i mallrave të ndryshëm industrial dhe ushqimor, bujqësore dhe blegtorale, pije freskuese d)

Vlorë ALL

HABANIA

M01504025L
(Eksport-import-tregtim të produkteve parafarmaceutike, industrial elektroshtëpiake dhe ushqimore. Shoqëria mund të bashkëpunojë dhe/ose të marrë direkt ose indirekt interesa, në shoqëri, firma, agjens)

Tiranë ALL

Euromarketing

M01505044A
(Aktivitet në fushën e konsulencës financiare, marketingut, shërbimeve online. Aktivitet në fushën e call-center me target grupe brenda dhe jashtë Shqipërisë. Aktivitet në fushën e ndërtimit civil dh)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni