Skip to content

"GEGA CENTER GKG"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-20 10:03:14
JSON

Tax Registration Number: K66801001T
Administrators: Donike Gega
Scope: Tregtim me pakicë karburanteve e lubrifikante, pike gazi e transport i tij. Tregtim me shumicë e pakicë i mallrave ushqimore, industriale, pajisje elektroshtepiake, produkte bujqësore dhe blegtorale, konfeksione pajisje elektroshtepiake, pjese këmbimi etj, Prodhim i mallrave ushqimore dhe industriale dhe i lendes se pare për to në vend si dhe kontraktimi për ketë qellim Veprimtari në fushën e transportit të mallrave brenda dhe jashtë vendit me mallra të vete shoqërisë dhe të te treteve. Tregtim me shumicë dhe pakicë i mallrave industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, elektroshtepiake ushqim social etj. Importimi, eksportimi i produkteve të gatshme dhe gjysme të gatshme si dhe i lendeve të para për to si dhe kontraktimi me persona të ndryshëm fizike apo juridike, vendas apo të huaj për ketë qellim. Tregtimi me shumicë e me pakicë i konfeksioneve, për burra dhe për gra të te gjitha llojeve të veshjeve (kostume, pantallona, xhaketa, pulovra, bluza të brendshme etj) si dhe aksesoret që lidhen me këto konfeksionesh (këpucë, çanta, ora ) etj. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i artikujve kozmetik, parfumeri dhe çdo artikull tjetër që përfshihet në ketë fushe. Tregtimi me shumicë e me 2 pakicë i pijeve alkoolike, artikuj prej druri, makineri e pajisje si dhe këmbimi të tyre. Kontraktimi me persona fizike dhe/ose juridike vendas dhe/ose të huaj për gjetjen e tregjeve të shitjes dhe prodhimet e shoqërisë. Eksport dhe/ose import i të gjitha prodhimeve të mësipërme. Gomisteri dhe servis.
Other Trade Names: "GEGA CENTER GKG"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20.04.2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 424 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: Numri i ceshtjes: CN-499700-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr. 72/3-1305-15 Prot.,datë 06.01.2016, lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, ku ështe urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin e qe zoteron debitori "GEGA CENTER GKG"sh.p.k me NUIS (NIPT) – K66801001T. Ky aktiv te qendrojne i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga ana jone. 2. Numri i ceshtjes: CN-849968-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr. 2281 Prot, Nr.1577 Prot, datë 21.07.2016, protokolluar nga QKB me Nr.4603 Prot, datë 22.07.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Kodra Bailiff Service", drejtuar QKB, ku ështe urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit “GEGA CENTER GKG” sh.p.k, me NIPT K66801001T.
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Njesia Nr.1, Rruga Ali Demi, godina nr 110, pasuria me Nr.8/745, Zone Kadastrale 8150

Address:
Vlore Vlore VLORE Pike karburanti, prane Sahatit, Rruga Ceno Sharra, pasurie me nr. 44/365, zone kadastrale 8605 Elbasan Elbasan ELBASAN Pike Karburanti prane Ures se Zaranikes, Rruga Kadri Hoxha, Pasuria Nr.1/90, Zona Kadastrale 8523 Lezhe Dajc DAJC Dajç, Superstrada Lezh - Shkoder Lezhe Lezhe LEZHE Fshati Rrile, Rruga Nacionale Tirane - Lezhe, Zona Kadastrale n.3181, Nr.Pasurie 31/30 (Stacion Karburanti) Durres Sukth SUKTH Sukth i ri, Superstrada Tirane-Durres Lezhe Lezhe LEZHE Pike Karburanti r ndodhur ne Lezhe, Rruga Nacionale Lezheshkoder, Lagjja Skenderbeg, pasuria me Nr.211/75, Zone kadastrale 1087 Korce Pogradec POGRADEC Lagjja 1, Rruga Nacionale Pogradec-Korçe, krahu i majte, nr.pasurie 10/716, zona kadastrale 8581, Stacion Karburanti Fier GRADISHTE KEMISHTAJ Pike Karburanti e ndodhur Lushnje, Rruga Pushimi i Shoferit - Divjake, ne te djathte, prane fshatit Kemishtaj, Komuna Gradishte, pasuria me Nr.204/33, Zone Kadastrale 2135. Shkoder Berdice BELTOJE Rruga Beltoje, Berdice e Madhe, rruga nacionale Lezhe-Shkoder, aksi rrugor Lezhe-Shkoder, pasuria me numer 78/9, zona kadastrale 1148 Kukes Kukes KUKES Ish Parku i Ri, Kukes Tirane Preze BREG - SHKOZE Breg Shkoze Fier Lushnje LUSHNJE Rrapëz, Sektor, Pike karburanti e ndodhur, Aksi Lushnje - Fier, Krahu i djathte, Zona Kadastrale 3209, Pasuria Nr. 236/62 Korce Libonik LIBONIK Fshati Vashtemi, Rruga Nacionale Korce-Tirane 3 Km.7, Zone Kadastrale Nr.3716 , Numer Pasurie 274/149, Stacion Karburanti Tirane Kamez KAMEZ Pike karburanti e ndodhur ne Kamez, Rruga Berisha, Pasuria me Nr. 133/128, Zone kadastrale 2066 Korce Korçe KORCE Lagjja "Mborje", Rruga "Antoni Thanas", Zone Kadastrale Nr.2631, Numer Pasurie 158/197, Stacion Karburanti. Tirane Tirane TIRANE Pike karburanti , Rruga Industriale Km-1, MezezFushe, Pasuria me Nr.51/23, Zone Kadastrale 2679 Korce Udenisht UDENISHT Lagjja Udenisht, Rruga Nacionale, Aksi Qafthane-Pogradec, krahu i djathte, Nr. pasurie 286/17, zona kadastrale 3665, stacion karburanti Tirane Tirane TIRANE Pike karburanti, Prane ish-fabrikes se Miellit Tirane, e ndodhur ne Tirane, rruga e Kavajes, Pasuria me nr.6/50, Zone Kadastrale 52/40 Korce Korçe KORCE Pike karburanti e ndodhur ne Korçe, ish parku i mallrave, rruga Eordej, pasuria nr 6/463, zona kadastrale 8562 Durres Durres DURRES Pike karburanti e ndodhur ne Durres, Shkozet, Ura e Dajlanit, rruga Adria, pasuria me nr 5/649, zona kadastrale 8515 Durres Thumane Borizane Fshati Derven 2, Rruga Nacionale Fushe Kruje- Lezhe km.5. Zona Kadastrale 1247 Nr.pasurie 254/18, Zona Kadastrale 1274 Nr. Pasurie 349/8 Shkoder Shkoder SHKODER Pike Karburanti, e ndodhur ne Shkoder, Rruga Draçin, pasuria me Numer 3/11, Zone Kadastrale 8597 Elbasan Cerrik CERRIK Pike Karburanti e ndodhur ne Cerrik, Lagjia Malasenj, 100 metra poshte rruges kryesore, Pasuria me Nr. 10/24, Zona Kadastrale 2559 Elbasan Bradashesh BRADASHESH Bradashesh, Rruga Nacionale Tirane-Elbasan, rreth- rrotullimi i pare, krahu i Djathte, pasuria me nr 53/4, zone kadastrale 1258 Berat Berat BERAT Pike karburanti, e ndodhur ne Berat, Fshati Uznove, Rruga Anti Patrea, pasuria me Numer 147/1, Zone Kadastrale 8540 Tirane Luz i vogel LUZ I VOGEL Pike karburanti e ndodhur ne Fshatin Luz i Vogel, rruga Luz i Vogel, pasuria me numer 130/58, Zone Kadastrale 2539 Fier Divjake DIVJAKE Rruga 50 metra ne te djathte te shkolles Miti Zoi Zaka, Lagjja nr 2, pasuria me Nr .492/65, Zone kadastrale 1492 Vlore Vlore VLORE Rruga Dervish Hekali, Lagjja Kushtrimi, Vlore, zona kadastrale 8605, nr pasurie 33/128 Fier MBROSTAR URA MBROSTAR URA Lagjja Mbrostar Ura, Autostrada Fier - Tirane Km. 0, Pasuria Nr. 99/1, Zone kadastrale 2636 Shkoder Shkoder SHKODER Lagjja Liria, Rruga Partizani, Pike karburanti me nr pasurie 18/108, zona kadastrale nr. 8591 Durres Durres DURRES Lagjja 15, Spitalle, Durres Fier Lushnje LUSHNJE Lagjja Loni Dhamo rruga Fier-Lushnje, prane Varrezave te Deshmoreve Pasuria me Nr.1/527, Zone Kadastrale 8572 4 Shkoder Berdice BELTOJE BELTOJE (SERVIS AUTOMJETESH) Durres Durres DURRES Lagjja Nr.14, Shkozet, Rruga Vellazerimi, ish keneta, Zona Kadastrale 8515, Nr.pasurie 1/379, Stacion Karburanti. Tirane Paskuqan PASKUQAN Pike karburanti e ndodhur ne rruga Unaza e Madhe, ne krah te djathte te kryqezimit te rruges per ne Institut Bujqesor, pasuria nr 728, zona kadastrale 2884 Tirane Kashar YZBERISH Pike karburanti e ndodhur ne Yzberisht, komuna Kashar, Rruga 3 Deshmoreve, pasuria me nr. 334/34, Zone Kadastrale 3866. Tirane Tirane TIRANE Pike karburanti e ndodhur ne Tirane. Rruga Myslym Keta, Rruga per te Varrezat publike Shishtufine, Njesia Bashkiake Nr.4, pasuria me Nr.4/66, Zone Kadastrale 8110. Durres Durres DURRES Pike karburanti e ndodhur ne Durres, Lagjja nr.13, Rruga Tre Vellezerit Thanasi Plazh Blu, pasuria me nr.26/169, Zone Kadastrale 8518 Durres Xhafzotaj SALLMONE Rruga Nacionale Durres - Tirane Km. 6, Stacion Karburanti, Zona Kadastrale 3255, Pasuria Nr. 59/60 Elbasan Elbasan ELBASAN Pike Karburanti, Rruga Qemal Stafa, Pasuria me nr 15/334, Zona Kadastrale 8523 Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Fshati Mashkullore, rruga Nacionale Gjirokaster -Tepelene, km.4, Zone Kadastrale 2609, Pasuria 319/18, Stacion Karburanti Tirane Tirane TIRANE Tirane, Pike Karburanti e ndodhur ne Rrugen Siri Kodra, Njesia Bashkiake Nr.8, pasuria me nr 8/211, zona kadastrale 8340 Berat Berat BERAT Rruga Nacionale " Anti Patrea", Lagjja " Barrikade", pasuria me numër 3/164, zona kadastrale nr.8501. Durres Thumane Borizane Lagjja Derven 2, Rruga Nacionale Lezhe - Fushe Kruje Km. 4, Pasuria Nr. 43/14, Zone kadastrale 1475 Shkoder Shkoder SHKODER Lagjja Guerile, rruga Ibrahim Rugova, zona kadastrale 8592, nr pasurie 5/820 Lezhe Lac LAC Superstrada, Laç-Mamurras, Lagjja Nr 6 Shkoder Bushat BUSHAT Fshati Rranxa, Bushat Qender, Komuna Bushat, Kryqezimi i Rruges se Torovices me Rrugen Barbllush-Bushat, Shkoder, pasuria me Numer 682/1, Zone kadastrale 3205 Tirane Kavaje KAVAJE Lagjia nr.6, Rruga Taulantia (prane stadiumit te Qytetit), Pasuria nr.12/5, Zona kadastrale nr.8551, Stacion karburanti Fier Lushnje LUSHNJE Pike karburanti e ndodhur ne Lushnje Qytet, lagjja Gafurr Muço, pasuria me nr 15/67, zona kadastale 8572 Shkoder Ana Malit OBLIKE Oblike, qender fshati Oblike, pike karburanti, rruga nacionale Shkoder-Dogane, zona kadastale 2817, nr pasurie 874 Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Lagjja Zinxhiraj, ish fabrika e Miellit, Rruga Nacionale Gjirokaster-Tepelene, pasuria me Nr.13/1, 5 zone kadastrale 8543 Durres RRASHBULL RRASHBULL Rruga Nacionale Durres-Shijak, Stacioni Zooteknik Xhafzotaj Elbasan Labinot fushe Labinot fushe Labinot Fushe, Km 5, Autostrada Elbasan Librazhd Tirane Farke MJULL BATHORE Lagjja Mjull Bathore, rruga nacionale Tirane-Elbasan, km 3, godine 1-kateshe prane rrethrrotullimit Teg, zona kadastrale 2704 Elbasan Labinot fushe XIBRAKE Rruga Nacionale Elbasan - Librazhd Km. 12, Zona Kadastrale 3864, Pasuria Nr. 772/1, Stacion Karburanti. Fier Levan LEVAN Pike Karburanti e ndodhur ne Levan, Aksi Levan - Fier, Rruga Unaza Nuredin Aliu, Zona Kadastrale 2939, Pasuria Nr. 445/11 Shkoder Berdice BERDICE Rruga Beltoje, Berdice e Madhe, aksi rrugor Shkoder-Lezhe, pasuria me numer 65/10, zona kadastrale 1148 Kukes Tropoje TROPOJE Pike Karburati, Rruga e Kojit, Pasurie me nr 12/88, Zona Kadastrale 1347 Fier Fier FIER Lagjja 1 Maji, Rruga Jani Bakalli, pika e karburantit perballe Kishes Katolike, zona kadastrale 8531, nr.pasurie 6/138. Tirane Rrogozhine RROGOZHINE Pike karburanti e ndodhur, Rruga Nacionale Lushnje-Rrogozhin, krahu i djathte, pasuria me Nr.491/77, Zone Kadastrale 3235 Durres Durres DURRES Autostrada Durres-Tirane, Vrrin Fier Fier FIER Rruga Unaza Murialdo, Lagjja Sheq i Madh Unaza Fier, Stacion Karburanti në Zonën Kadastrale 8532, Nr. Pasurie 8/209 Tirane Kamez KAMEZ Pike karburanti e ndodhur ne Kamez, Aksi Kamez-Fushe Kruje, Rruga Bulevardi Blu, pasuria nr.63/152, zona kadastrale 2066 Tirane Tirane TIRANE Sauk, Pike Karburanti e ndodhur ne: Rruga e Elbasanit, ne krah te djathte te rruges TiraneElbasan, Zona Kadastrale 3266, Pasuria Nr. 23/11 Shkoder Shkoder SHKODER Rruga Gjovalin Xhadri, Pike karburanti e ndodhur ne Shkoder, Fermentimi, pasuria me numer 10/532, zonë kadastrale 8592

Telephone:
00355 67 20 51 001

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 160 565 655,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 134 299 184,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 33 462 056,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 30 385 841,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 16 851 292,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:3 261 612 560,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:3 043 407 548,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 448 444 503,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016