Skip to content

SPITALI CONTINENTAL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-07-28 14:22:30
JSON

Tax Registration Number: L51308022F
Administrators: Hysen Buzali
Scope: Organizimi, veprimtaria dhe menaxhimi i strukurave diagnostikuese e kuruese dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise, konsulence ne kete fushe. Organizimi i qendrave te trainimit dhe programe per edukimin e trainimin e doktoreve, infermiereve dhe personelit administrativ. Aktivitet tregtar per import-export te aparaturave dhe pajisjeve mjekesore, mjete farmaceutike, sherbime logjistike per materiale/lende farmaceutike te perdorura ne strukturat e diagnostikimit. Funksionimi dhe administrimi i farmacive te shitjes me pakice dhe tregtimi me pakice i barnave dhe produkteve farmaceutike. Funksionimi dhe administrimi i restoranteve dhe i lokaleve, bar kafe etj. Ofrimin e sherbimeve mjekesore spitalore jopublike, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe me marreveshjet nderkombetare per sherbimet shendetesore transkufitare.
Other Trade Names: SPITALI CONTINENTAL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06.01.2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000 000,00
Shares: 1
Parent Company: Fondacioni “Firdeus”, regjistruar me Vendim te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, Nr. 576, date 15.12.2016, pajisur me NIPT Nr. L71627453O, me zyre qendrore ne Tirane, adrese rruga Ali Demi, Tirane, perfaqesuar nga Drejtori Ekzekutiv Z. Ilir Naci (Sipas kontrates se shitjes se kuotave, date 08.11.2019)
Child Company: SPITALI CONTINENTAL LUSHNJE, një shoqëri e themeluar më datë 18.01.2019 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L93724401P, me adresë në Fier, Lushnje, Lagjia Xhevdet Nepravishta, (Lokal tregtie 1-kat, Banese 2-kate), Pasuria nr.25/202, Zona Kadastrale 8571, me administrator Hysen Buzali. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.07.2020)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Ali Demi, Ambientet e ish Kombinatit Poligrafik, Godinë 2 Katëshe, ngjitur me Kryegjyshatën

Email address:
cekubuzali@hotmail.com

Telephone:
0682014420/ 0697070400

Website:
http://spitalicontinental.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.07.2020
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 01.12.2017
Kontrate shitje kuotash 26.10.2019
Kontrate shitje kuotash 24.11.2016
Kontrate shitblerje kuotash dhe kapitali 22.10.2019
Kontrate shitje kuotash 08.11.2019
Kontrate shitje kuotash 25.04.2016
Kontrate shitje kuotash 22.01.2016
Kontrate shitje kuotash 25.03.2019
Kontrate shitje kuotash 21.07.2016
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 492 905,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -55 022 452,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -55 901 788,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -82 563,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:159 476 423,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:101 884 637,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:16 830 972,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:2 588 995,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala