Skip to content

BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË (Ish Banka Arabe Shqiptare Islamike)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-05-06 15:19:49
JSON

Tax Registration Number: J91811004Q
Administrators: Muhamed Prlja
Scope: Veprimtari Financiare dhe Bankare
Other Trade Names: BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 13.05.1993
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 1762716750.45
Shares: 547 421
Parent Company: I. Islamic Development Bank (Banka Islamike Për Zhvillim), një institucion financiar ndërkombëtar, i themeluar sipas “Agreement Establishing dhe Islamic Development Bank” (Marrëveshjes së Themelimit të Bankës Islamike për Zhvillim) të hartuar më datë 12 gusht 1974 në Jeddah, Mbretëria e Arabisë Saudite, e bazuar në principet e Islamit, e ratifikuar nga Republika e Shqipërisë sipas Ligjit nr. 7740, datë 21.07.1993 “Për ratifikimin e Marrëveshjes së Anëtarësisë të Republikës të Shqipërisë në Bankën Islamike për Zhvillim”, e përfaqësuar rregullisht nga Dr. Ahmed Mohamed Ali, në cilësinë e Presidentit të Bankës Islamike për Zhvillim. (Sipas kontratës për shitblerjen e aksioneve Nr. 1618 Rep, Nr. 630 Kol, datë 30.03.2009, të dorëzuar në QKB)

II. Dallah Albaraka Holding Co, një shoqëri e themeluar në Bahrein (Sipas statutit të Bankës së Bashkuar së Shqipërisë, datë 13.05.1993, të dorëzuar në QKB)

III. Saudi Brothers Commercials Co, një shoqëri e themeluar në Arabinë Saudite (Sipas statutit të Bankës së Bashkuar së Shqipërisë, datë 13.05.1993, të dorëzuar në QKB)

IV. Business Focus SDN BHD, një shoqëri e themeluar në Malajzi (Sipas statutit të Bankës së Bashkuar së Shqipërisë, datë 13.05.1993, të dorëzuar në QKB)

V. Ithmaar Bank B.S.C (Ish Shamil Bank of Bahrein B.S.C)
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Number of Board Members: Kamil Gokhan Bozkurt, Areef Suleman, Emina Sisic, Mohamad Al-Midani, Amer Bukvic
Number of Employees: Në 31 dhjetor 2017 Banka kishte 79 punonjës
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: Leje/liçenca

Nr. 3, datë 11.01.1999 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë”.
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 7, Rruga Dritan Hoxha, Ndërtesa Nr. 11, Hyrja 3, Kodi Postar 1023

Address:
1) Fier, Lagjia 11 Janari, Rruga Ramiz Aranitasi, Objekti Nr. 53
2) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 3, Rruga Arkitekt Kasemi, Ndërtesa Nr. 92, Hyrja 6, Kodi Postar 1005
3) Shkodër, Njësia Administrative Nr. 3, Rruga Qemal Dracini, Objekti Nr. 20. 7
4) Durrës, Lagjia Nr. 4, Rruga Egnatia, Zona Kadastrale 8514, Pasuria Nr. 4/60-N
5) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Donika Kastrioti, Ndërtesa Nr. 3, Hyrja 3, Kodi Postar 1019

Telephone:
2233030

Website:
https://www.uba.com.al/sq/

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (05.03.2019)
Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Statuti I Bankes se Bashkuar se Shqiperise
Kontrate per transferim pronesie te aksioneve 30.03.2000
Raport mbi uljen dhe rritjen e kapitalit 02.08.2011
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 27.02.2012
Kontrate per shitblerjen e aksioneve 30.03.2009
Transfferim kapitali tek trashegimtaret 21.05.2009
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2013
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -163 246 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 42 353 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 39 782 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 32 678 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -60 116 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -2 174 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:111 268 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:252 864 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:344 086 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 396 708 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 66 893 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 115 737 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A_Lala