Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Banka Kombëtare Tregtare
Rezultate gjithsej: 2

ALBANIA LEASING

L32026007U
(Qirane financiare dhe keshillimin, ndermjetesimin dhe sherbimet e tjera financiare aksesore per qirane financiare.)

Tirane -24666612 ALL

BKT PAY

M22126022U
(Qellimi i Shoqerise eshte te kryeje sherbime pagesash dhe veprimtari te parase elektronike per nje kohezgjatje te pakufizuar. Shoqeria, ne perputhje me licencen e leshuar nga Banka e Shqiperise dhe kriteret )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni