Skip to content

INER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-06-15 10:45:55
JSON

Tax Registration Number: J91817002H
Administrators: Genci Dulaku
Scope: Tregtimin me shumicë e pakicë, import eksport të mallrave ushqimore, industriale, konfeksione, kinkeleri, hidrosanitare, druri, elektroshtëpiake, pajisje elektronike, vegla auto, veshmbathje, ilaçe, lëndë ndërtimi, prodhime bujqësore e blegtorale, lënde të para për industrinë, pjesë këmbimi, makineri e pajisje, kancelari, pajisje zyrash, pajisje shtëpiake dhe transport. Kryerjen e veprimeve komisionere për llogari të të tretëve. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar të mallrave për nevoja të vetë shoqërisë dhe për të tretë.
Other Trade Names: INER
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09.01.1999
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 32 029 000,00
Shares: 32 029
Child Company: I. A.B.C. CONSTRUCTION COMP, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.06.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J71914001I, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Perlat Rexhepi, Ndërtesa 1, Hyrja 14, Apartamenti 7, Kodi Postar 1019, me administrator Artan Dulaku. INER sh.p.k zotëron 100% të kuotave të kapitalit në këtë shoqëri. Aktualisht shoqëria është e ç’regjistruar pa Likuidim. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.06.2019)

II. ADRIATIKA BETON është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 26.05.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K32227505V, me adresë në Durrës, L. 14, Rr. Tirana Shkozet, me administrator Qemal Rada, me status aktiv. INER sh.p.k zotëron 70% të kuotave të kapitalit në këtë shoqëri. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.06.2019)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tiranë, Automjeti Kokë-tërheqëse, Iveco Magirus, TR 3151 B
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Perlat Rexhepi, Nd. 1, H. 14, Ap. 7, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019

Telephone:
0692022261

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2019
Dokumenta te ndryshem
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 05.03.2012
Vendim I asamblese se ortakeve (2010)
Kontrate shitje e kuotave te kapitalit 01.07.2010
Vendimi i asamblese per njohjen e trashegimtares ligjore 27.11.2007
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 21.10.2014
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 31 437 310,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 199 738,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -3 073 920,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -810 464,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 37 777 021,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 178 735,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 392 121,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 2 513 839,00
Worked By : A.Lala