Skip to content

G . A . C
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-09-07 11:16:21
JSON

Tax Registration Number: L61619031A
Administrators: Klodian Alimadhi
Scope: Objekt në fushën e ndërtimit, duke përfshirë por jo kufizuar në: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nënkalimeve, autostradave etj. Studim, projektim, ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha niveleve, planifikim urban, projektim arkitektonik, projektim linjash dhe sistemesh të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike, projektim ujësjellës, kanalizime, vepra ujitje, kullimi, projektim topografik. Studime fizibilitetit. Veprimtari në fushën e transport të mallrave dhe të udhëtarëve, lokacione, blerje e tjetërsime të pasurive të luajtshme e të paluajtshme. Import Eksport të materialeve dhe pajisjeve të ndryshme elektromekanike të çdo lloji në funksion të (digave, hidrocentraleve, nënstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me shumicë dhe pakicë brenda dhe jashtë vendit, dhënien e asistencës teknike për mirëmbajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe të çdo materiali tjetër ndihmës të sistemit dhe rrjetit elektrik. Punime dhe instalime të ndryshme elektrike, mekanike, hidraulike etj.
Other Trade Names: G . A . C
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10.04.2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 7 000 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Him Kolli", pallati i ri 2T, kati i parë

Email address:
info@gac.al

Telephone:
0672066606

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.09.2019
Statuti i shoqerise
Kontrate shit-blerje kuotash 10.06.2016
Kontrate shit-blerje kuotash 01.09.2016
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 18.04.2019
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 23 256 969,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 6 719 673,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 012 085,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:448 882 214,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:111 754 098,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:43 774 075,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018

Worked By : A.Lala