Skip to content

ALB TIEFBAU
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-09-21 09:49:16
JSON

NIPT: J66703049C
Administrator: Flamur Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim të veprave të ndryshme. Sipërmarrje ndërtimesh, punime dheu, murature, beton, betonarme, punime të zakonshme, punime shebjesh. Ndërtim banesë civile, industriale, turistike, bujqësore etj e kopletime për insalimet e nevojshme për to, punime restaurimi, tunele etj. Prodhim materiale ndërtimi, ndërtime hidraulike, punime shërbimi dhe topogjeodezike, hidrosanitare, makineri e pajisje, dhënie me qera e tyre, pjesë këmbimi etj. Import eksport, agjensi turistike, servil, tregtim karburante e vajra lubrifikantë me pakicë.
Emërtime të tjera Tregtare: ALB TIEFBAU
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22.06.1994
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 315 500 000,00
Numri i pjesëve: 315 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Leje për përdorim të burimit ujor -
Çertifikatë për operacione të transportit të udhëtarëve për llogari të vet brenda vendit -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Lagjja Qemal Stafa, Rruga Studenti, Sheshi 2-Prilli, pallati Fishta 2, zona kadastrale 8591, nr pasurie 2/988-N8

Adresa:
1) Shkodër, Shirokë, Rikonstruksion i Sheshit të Shirokës
2) Lezhë, Rikonstuksion i Rrugës Balldre-Bend
3) Lezhë, Shënkoll, Tale afër Hidrovorit
4) Lezhë, Nr.pasurie 49/11, zona kadastrale 1879
5) Shkodër, Lagjja 10 Korriku, Rajoni 4, Kantieri Tepe
6) Shkodër, Rikonstruksion i Rrugës
7) Shkodër Velipoje, Segmenti Harku i Berdicës-Baks, Lot3
8) Lezhë, Rikonstruksion i rrugës Luigj Gurakuqi (Prokurori-Ura e Cenit)
9) Shkodër, STAJKE STAJKE (KOMUNA BUSHAT)
10) Shkodër, Rikonstruksion i Rrugës Shasi, Bashkia Shkodër
11) Shkodër, Vau Dejës, Ujësjellësi i Vau Dejës, Bashkia Vau Dejës

Adresa Email:
albtiefbau@hotmail.com

Telefoni:
069209822

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.09.2019
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate shitbleje e kuotave te kapitalit 06.11.2010
Vendimi per rritjen e kapitalit 21.06.2013
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit 15.02.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.05.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra financiare 2015
Pasqyra financiare 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 476 762,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 24 270 553,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 132 603,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 571 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 023 032,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 25 437 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 40 916 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 75 379 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 59 052 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:641 711 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:768 027 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:395 260 869,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:883 150 550,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 517 246 197,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 694 291 453,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 948 186 928,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 485 160 021,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 832 329 726,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.lala