Skip to content

KPL sh.p.k. (Ish Avanca_1, Ish So.Ri)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-06-23 14:52:07
JSON

NIPT: J71330002J
Administrator: Ramazan Troka
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i ushqimit të gatuar dhe shpërndarja tek pacientet, mensa etj. Realizimi dhe drejtimi i restoranteve bareve pijetoreve, hoteleve kampingjeve, fshatrave turistike dhe në përgjithësi i shërbimeve publike. Drejtimin e dhënies se ushqimit të te sëmurëve dhe personelit spitalor. Organizimin e shfaqjeve muzikore, teatrale, kinematografike etj. Blerje dhe tregtim i pajisjeve dhe mallrave që kane të bëjnë me sektorin e dhënies se ushqimit. Realizim dhe administrim i shërbimit të lavanterisë, pastrimit kimik për entet publike dhe private. Realizim dhe administrimi i mirëmbajtjes i gjelbërimit të enteve publike dhe private. Realizimi dhe administrimin dhe pastrimin dizifektimin, Deratizim i ambienteve të brendshme dhe të jashtme të enteve publike dhe private dhe evadimin e mbeturinave spitalore. Tregtim me shumicë dhe pakicë import-eksport dhe transport të mallrave industriale, ushqimore, bujqësore dhe blegtorale. Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji.
Emërtime të tjera Tregtare: KPL shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.01.1997
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 45 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Mjeti me targe AA 532 ZK
2) Tiranë, Mercedes Benz Furgon, TR 4904 N
3) Tiranë, Autoveture TATA T611, AA 921 LT
4) Tiranë, Autoveture Volkswagen Passat me targe AA 497 DM.
5) Tiranë, Furgon Mercedes Benz me targë TR 6272 T
6) Tiranë, AA 987 CP
7) Tiranë, Mjeti me targë AA 537 VE
8) Tiranë, AA 084 UC
Tiranë, AA 739 MA Tiranë, Mjeti me Targë AA 300 NF
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
I.2.A - Shërbime ekspertize
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Ruga e Dibrës, Nr.372, IshKuzhina, Godina QSUT

Adresa:
1) Tiranë, Rruga Kongresi i Manastirit, Zona Kadastrale 8140, Kati -1, Njesia Nr. 12
2) Tiranë, Zall Herr ZALL - HERR Reparti Ushtarak Nr.1100, Zall Herr, Tiranë.
3) Tiranë, Magazinë, Depo brenda ambienteve të Garnizionit Skënderbej, Komanda e Doktrinës dhe Stervitjes

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik i regjistrit tregtar 23.06.2020
Akti i themelimit
Certifikata e regjistrimit te SO.RI srl
Kontrate shit-blerje kuotash 17.09.2007
Vendimi i ortakut per rritjen e kapitalit 23.03.2014
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 10.07.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 16.05.2019
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 18.05.2015
Vendimi i ortakut per rritjen e kapitalit 08.09.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 56 652 513,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 33 041 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 39 621 685,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 28 444 106,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 26 229 719,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 46 266 594,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 37 410 757,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:294 695 865,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:287 091 695,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:313 484 936,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:283 095 586,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 263 264 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 314 094 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 312 967 158,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala