Skip to content

BAMI Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-10 08:37:03
JSON

NIPT: J94416206R
Administrator: Besnik Bami
Objekti i Veprimtarisë: Punime të përgjithshme dhe speciale ndërtimi por pa u kufizuar vetëm në to; ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e tyre, veshje fasadash; ndërtim rrugësh, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaji, metro, pista aeroportuale; ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikimesh; ndërtim i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë; Punime gërmimi në toke dhe nëntoke; Punime nëntokësore, ndërtim urash e vepra arti, digash dhe tunelesh hidroteknike, ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje; Punime të inxhinierisë së mjedisit. Prodhim asfalto betone (konglomerat, binder, asfalt miks, tapet); Prodhim dhe përpunim të lëndëve të para për produktin prajmer dhe të ngjashëm me të; Prodhimin e përpunimin materialeve të ndërtimit, si inerte, gurë, çakëll, gurë dekorative e materiale të tjera të ngjashme e të konsumueseje në fushën e ndërtimeve; tregtimin e tyre me pakicë dhe shumicë për të tretët. Shërbim transporti udhëtarësh dhe mallrash e materialesh të ndryshme për subjektin dhe për të tretët. Transport i gjithë produkteve të prodhuara dhe përpunuara nga vetë subjekti. -Tregtim mallra industriale, ushqimore, materiale ndërtimi e të ngjashme me to, import dhe eksport i tyre, tregtim me pakicë dhe shumicë. Shërbime sociale si bare, restorante, hoteleri e të ngjashme në përfshirje të kësaj fushë. -Import eksport të makinerive të të gjitha llojeve dhe pjesëve të këmbimit për to, tregtim me pakicë dhe shumicë të tyre. Shitblerje dhe dhënie me qira të pasurive të patundshme. Agjensi udhëtimesh turistike dhe organizimin e udhëtimeve individuale e kolektive brenda e jashtë vendit, shërbimet që lidhen me udhëtimet pushimet pritjen e turistëve e trajtimin e tyre në njësitë akomoduese me ushqim në bar - restorante vizitat në objektet historiko - kulturore dhe transportin me mjetet e veta ose të të tretëve. Në fushën e tregtimit me pakicë të karburanteve, vajrave lubrifikantë të gazit. Kryerjen e operacioneve të kërkim-zbulimit hidrokarbure, gjeologjike e minierave, uji, vendosje objektesh të ndryshme ndihmëse në sipërfaqe. Punime të përgjithshme dhe speciale ndërtimi por pa u kufizuar vetëm në to; Ndërtime të minierave, uji, vendosje objektesh të ndryshme ndihmëse në sipërfaqe civile dhe industriale, rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e tyre, veshje fasadash; Ndërtim rrugësh, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale; Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikimesh; Ndërtim i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë; Punime gërmimi në tokë dhe nëntokë; Punime nëntokësore, ndërtim urash e veprash arti, digash dhe tunelesh hidroteknike, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje; Punime të inxhinierisë së mjedisit. Prodhim asfaltobetonë (konglomerat, binder, asfalt miks, tapet); Prodhim dhe përpunim të lëndëve të para për produktin prajmer dhe të ngjashëm me të; Prodhimin e përpunimin e materialeve të ndërtimit, si inerte, gurë, çakull, gurë dekorative e materiale të tjera të ngjashme e të konsumueshme në fushën e ndërtimeve; Tregtimin e tyre me pakicë dhe shumicë për të tretët. Shërbim transporti udhëtarësh dhe mallrash e materialesh të ndryshme për subjektin dhe për të tretët. Transport i gjithë produkteve të prodhuara dhe përpunuara nga vetë subjekti. Tregtim mallra industriale, ushqimore, materiale ndërtimi e të ngjashme me to, import dhe eksport i tyre, tregtim me pakicë dhe shumicë. Shërbime sociale si bare, restaurante, hoteleri e të ngjashme në përfshirje të kësaj fushe. Import eksport të makinerive të të gjitha llojeve dhe pjesëve të këmbimit për to, tregtim me pakicë dhe shumicë të tyre. Shitblerje dhe dhënie me qira të pasurive të patundshme. Agjensi udhëtimesh turistike dhe organizimin e udhëtimeve individuale e kolektive brenda e jashtë vendit, shërbimet që lidhen me udhëtimet pushimet pritjen e turistëve e trajtimin e tyre në njësitë akomoduese me ushqim në bar - restorante vizitat në objektet historiko - kulturore dhe transportin me mjetet e veta ose të të tretëve. Në fushën e tregtimit me pakicë të karburanteve, vajrave lubrifikantë e gazit. Kryerjen e operacioneve të kërkim-zbulimit hidrokarbure, gjeologjike e minerare, uji, vendosje objektesh të ndryshme ndihmëse në sipërfaqe. Mbarështim të florës së egër dhe kultivim bimësh të ndryshme. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim i mbetjeve inerte, te parrezikshme.
Emërtime të tjera Tregtare: BAMI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31.08.1999
Rrethi: Krujë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 355 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT shpk është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.01.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L97531201R, me adresë në Kukës, Shtiqen, Njësia Administrative Shtiqen, Kukës (Aeroporti i Kukësit, 3.5 km në jug të qytetit të Kukësit, me administrator Ridgers Mema, me status aktiv. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.02.2019)
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Durrës, Fushë Krujë, Kamion Mercedes Benz Sprinter i Kuq me targë, AA 067 UG, me shasi WDB9062551N414114
2. Durrës, Fushë Krujë, Targa AA 449 JI, furgon Mercedes Benz, marga Benz, tipi 903
3. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip Bens TR 2487 S
4. Durrës, Fushë Krujë, Kamion Mercedes Benz me targë, AA 086 PI, shasi WDB9323141K980344
5. Durrës, Fushë Krujë, Targa AA 623 GJ, kamion marka Daimler Chrysler, tipi 952
6. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip Bens Iveko TR 9903 R
7. Durrës, Fushë Krujë, Rimorkio tip Zorzi KR 8354 A
8. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip Renault TR 2548 S
9. Durrës, Fushë Krujë, Targa TR 2283 T, Toyota, lloji autoveture, marka Toyota, tipi HTO
10. Durrës, Fushë Krujë, Targa AA 688 MN, Mercedes Benz, Clas C220, marka Mercedes Benz, tipi 204
11. Durrës, Fushë Krujë, Targa TR 8469 T, Mitsubishi Outlander 2.4, lloji autoveture, marka Mitsubishi, tipi XTC
12. Lezhë, Fushë Kuqe, Targa TR 9143 H, Mercedes Benz, lloji autoveture
13. Durrës, Krujë, Targa KR 8430 A, Kamion Tip Iveco Magirus
14. Durrës, Fushë Krujë, Toyota Hiluks me targë, AA 319 AA, shasi MROFR22GA00545013
15. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip Vitberti KR 7286 A
16. Durrës, Fushë Krujë, Kamion Mercedez Benz Arocs me targë, AA 259 VF, shasi WDB96423110289470
17. Durrës, Fushë Krujë, Mercedes Benz Daimler me targë, AA 382 UL, me shasi WDB9340321L464058
18. Durrës, Fushë Krujë, Kamion Mercedez Benz ATP X-Klas me targë, AA 261 VF, shasi WDF4702311G012821
19. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip Renault KR 7332 A
20. Durrës, Krujë, Targa KR 7060 A, Bitumatrice, Kamion tip Mercedes Benz
21. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip DAF me targa AA 951 FE, shasi WLRAS85XCOE534783
22. Durrës, Fushë Krujë, Targa TR 6917 U, Toyota Hilux, lloji ATP, tipi Fro
23. Durrës, Fushë Krujë, Targa AA MT 22, eskavator, lloji MT, marka Hitachi, tipi CHB
24. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip Benz me targë, KR 7049 A
25. Durrës, Fushë Krujë, Rimorkjo me targë, KR 7507 A
26. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip Iveko TR 2546 S
27. Durrës, Fushë Krujë, Kamion TIP scania viti 2004 targë, AA 168 RD, shasi VLUR6X20009089924
28. Durrës, Fushë Krujë, Targa AA 040 DP, Peugeot 307, lloji autoveture, marka Peugeot, tipi 3HRH
29. Durrës, Fushë Krujë, Kamion Mercedez Benz Arocs me targë, AA 257 VF, shasi WDB96423110289957
30. Durrës, Fushë Krujë, Targa TR 8869 R, fuoristradë Iveco, lloji autoveture, marka Iveco Fiat, lloji AW 40
31. Tiranë, Targa AA 096 GP, kamioncinë ATP, Tip Daimler Chrysler
32. Durrës, Fushë Krujë, Kamion Mercedes Benz me targë, AA 160 TD, me shasi WDB9323141K954822
33. Durrës, Fushë Krujë, Targa ABR 664, lloji Gjysëm Rimorkio, marka Deangelis, tipi 3S3604
34. Durrës, Fushë Krujë, Kamion Mercedes Benz me targë, AA 083 RG, shasi WDB9523151K291541
35. Tiranë, Kokë SCANIA me targë, AA746MU
36. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip Benz me targë, KR 8073 A
37. Durrës, Krujë, Targa KR 7195 A, Autobot Uji, Lloji APV, Marka 6 Saviem
38. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip Iveko TR 2549 S
39. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip Volvo KR 6072 A
40. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip Samro KR 7364 A
41. Tiranë, Mjet Mitsubishi Pajero ngjyrë e zezë, Targa AA 215 VA, me numër sashie JMYLYV98W8J001708
42. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip Benz me targë, KR 7506 A
43. Durrës, Fushë Krujë, Targa TR 3108 U, Mitsubishi, lloji ATP, marka Mitsubishi, tipi NKB
44. Tiranë, Targa AA 257 MM, Karrotrec
45. Durrës, Fushë Krujë, Kamion Mercedez Benz Arocs me targë, AA 258 VF, shasi WDB96423110289133
46. Durrës, Krujë, Targa KR 7143 A, Greider, Lloji APV, Marka KTM
47. Durrës, Fushë Krujë, Fadromë 3CXSM KR 7104 A
48. Durrës, Fushë Krujë, Kamion Mercedez Benz Arocs me targë, AA 260 VF, shasi WDB96423110290635
49. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip Daimler Chrysler me targa AA 691 PT, shasi WDB9523141K712838
50. Durrës, Fushë Krujë, Kokë tërheqëse KR 7686 A
51. Durrës, Fushë Krujë, Kamion Mercedez Benz Arocs me targë, AA 256 VF, shasi WDB96423110289956
52. Durrës, Fushë Krujë, Hyundai Santa Fe ngjyrë e zezë me targa AA322UN, shasi KMHSH81WP7U123225.
53. Durrës, Krujë, Targa KR 8702 A, Betoniere, Lloji ATV, Marka Dieci.
54. Durrës, Fushë Krujë, Kamion tip Renault TR 2547 S
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Çështje Ligjore: Më datë 03.04.2012, me anë të urdhërit Nr. 07553 Prot. lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, me objekt kundravajtje administrative ndaj Inspektoriatit Ndërtimor e Urbanistik Kombëtar, u vendos masa e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "BAMI" sh.p.k. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

Më datë 06.04.2012, me anë të kërkesës Nr. 07985 Prot., lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u vendos heqja e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "BAMI" sh.p.k pas shlyerjes së detyrimit. Sekuestro ishtë vendosur në zbatim të shkresës Nr. 07553 Prot. datë 03.04.2012.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Fushë Krujë, KAMERAS

Adresa:
1) Tiranë, Kamëz, Punime Riparime në rrugët e Bashkisë Kamëz, Bashkia Kamëz,, Z. Kadastrale 2066, 1649, 2372, 3992, Nr.Pasurie 42, 72-82, 85-100, 756-940
2) Tiranë, Vorë, Sistemim-Asfaltim, Rruga paralel me Autostradën Qendër Vorë-Xhami, Zona Kadastrale nr 3127, Nr Pasurie 1/574
3) Tiranë, Rruga e Durrësit, Pallati mbrapa Ring Center, Kati I
4) Durrës, Fushë Krujë, Fabrikë Asfaltobetoni pranë Ish Rezervave të Shtetit, Fshati Halil
5) Tiranë, Vorë, Muçaj "Rikonstruksioni i Shkollës 9-vjecare Muçaj", me zonë kadastrale 2726, Nr pasurie 69/5.
6) Tiranë, Rikonstruksion i trotuareve dhe rrugës "Hoxha Tahsim" dhe "Xhanfize Keko", me nr. pasurie 5/442, 4/787,7/1, 6/4, 5/250, 4/1, 1/614, 3/1 Z.Kadastrale 8140, 8150, 8170
7) Dibër, Burrel, Furnizim dhe Vendosjen e Shtresave Asfaltike në Segmentet Rrugore Burrel-Klos, Zona Kadastrale Nr 2312, Nr 3439, Nr 1164, Nr 2990, Nr 3986, Nr 3882. Nr Pasurie 1129, Nr 453, Nr238, Nr276, Nr314
8) Tiranë, Vorë, Ndërtimi i stacionit të autobusave Vorë, rikonstruksioni i rrjetit K.U.Z Rruga Bashkia, riparimi i barrierave suonore Vorë, Bashkia Vorë. Z.K nr 3127, Nr Pasurie 11574.
9) Tiranë, Vorë, Furnizim dhe Vendosjen e Shtresave Asfaltike në Segmentet Rrugore Vorë-Fushë-Krujë", Zona Kadastrale Nr. 2385, Nr 1934, Nr 1042. Me Nr Pasurie 86
10) Durrës, Krujë, Zgjerim i rrugës kryesore dhe rikualifikim i sheshit Mustafa Merlika (Krujë), Zona kadastrale 6821
11) Tiranë, Vorë, Riveshje Asfalti dhe Ndricim i rrugës Bashkia, segmenti Xhami-Bashki, Bashkia Vorë, Zona kadastrale Nr. 3127, Nr.Pasurie 1/574

Adresa Email:
bami_shpk@yahoo.com

Telefoni:
0682040326

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (08.02.2019)
Dokumenta te ndryshem ne vite (Statuti, vendimet e asamblese)
Kerkese per heqjen e mases se sekuestros 06.04.2012
Urdher per venien e sekuetros konservative 03.04.2012
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 15.10.2018
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 10.06.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 131 645 237,42
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 87 541 489,60
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 27 071 242,60
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 11 871 858,60
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 23 581 150,60
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 23 944 049,40
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 140 472 397,90
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:965 863 197,20
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:506 959 018,60
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 311 404 369,60
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 629 661 542,60
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 301 634 052,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala