Skip to content

EUROGJICI-SECURITY (Ish EURO-GJICI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-02-09 10:22:25
JSON

NIPT: K31929010K
Administrator: Lavdrim Gjici
Objekti i Veprimtarisë: Ruajtja e rendit dhe e vlerave materiale dhe monetare në këto objekte. Ruajtja e vlerave pasurore e monetare gjatë lëvizjes. Ruajtja e jetës së personelit me objekte dhe në lëvizje. Ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve publike e private. Sigurimin fizik, mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit të shtetasve vendas e të huaj. Shoqërimin e vlerave monetare e materiale ose të sendeve të çmuara gjatë transportit të tyre. Importim, tregtim dhe instalim të mjeteve të sistemit vrojtues, sinjalizues, audoviziv, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, pajisjeve të ndërlidhjes të teknikave të tjera të lejuara si dhe projektimin, instalimin, dhe programimin e pajisjeve të telekomunikacionit, radiokomunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distancë të automjeteve. Ofrimin e servisit për mirëmbajtje të sistemit të kamerave, sistemit të sinjal alarmeve, aparateve të sinjaleve, sitemit të ndërlidhjes, radiodore etj. Blerje, shitje dhe tregtim automjetesh të llojeve të ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROGJICI-SECURITY
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 21.03.2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 109 446 000,00
Numri i pjesëve: 109 446
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.B - Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit
I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Çështje Ligjore: Më datë 22.01.2007, me vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë, u miratua projekti i bashkimit me përthithje të shoqërisë “EURO-GJICI” shpk me shoqërinë “EUROGJICI-SECURITY” shpk. Si pasojë shoqëria “EUROGJICI-SECURITY” shpk prishet pa likujdim duke u përthithur nga shoqëria “EURO-GJICI” shpk. Caktohet ekspert kontabël Qani Kaja për të realizuar raportin e bashkimit të shoqërive. Emri i shoqërisë së krijuar nga bashkimi do të jetë “EURO-GJICI” shpk. Ortakët e shoqërisë së krijuar do të jenë Miftar Gjici dhe Safet Gjici. Kapitali i shoqërisë pas bashkimit do të jetë 45.611.957 lekë. Ky kapital do të jetë i ndarë ndërmjet ortakëve Safet Gjici - 90% dhe Miftar Gjici - 10%.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Adem Jashari, Lagjia nr 8, Ndërtesa 4, Hyrja 10, Ap 3, Njësia Bashkiake nr 5.

Adresa:
1) Elbasan, Lagjja Brigada 17 Sulmuese, Bulevardi Qemal Stafa, Hotel Skampa, kati i parë.
2) Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Lagjja nr.8, Rruga Adem Jashari, Pallati nr.14, kati i parë.
3) Durrës, Lagjja Nr.6, Rruga Bashkimi, P.616, Shk.1, H.1
4) Dibër, Peshkopi, Lagjja Gjok Doci, Rruga Abdyl Frasheri, Pallati 21, kati i parë.
5) Lezhë, Rruga Besëlidhja, Ish Komunalja e Vjetër, Kati i parë, pranë Drejtorisë së Policisë së Qarkut Lezhë.

Adresa Email:
financaeurogjici@gmail.com

Telefoni:
Telefon: 042267883, +355682092017

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (25.01.2019)
Raport per zmadhimin e kapitalit (2010)
Dokumenta te ndryshem (Akt themelimi, Projekt bashkimi me perthithje, vendimet e asamblese)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (2010)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (2008)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:306 874 954,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:283 860 858,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:297 211 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 239 185 313,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 261 929 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 222 182 902,00
Punuar Nga : A.Lala