Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Lavdrim Gjici
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

EUROGJICI-SECURITY (Ish EURO-GJICI)

K31929010K
(Sigurimi fizik i objekteve shteterore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike", i cili ushtrohet ne te gjithe territorin e vendit dhe jashte tij (me punonjes sh)

Tiranë 18127705 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KEVIN CONSTRUKSION

K71401004W
(Veprimtari ne fushen e ndertimit privat dhe public, germime dheu, prodhime materiale inerte-gure, prodhim elemente betoni e beton arme te zakonshme, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore. Rikonstru)

Tiranë 14219658 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FUTBOLL KLUB KUKESI

L18308201F
()

Tiranë 5049942 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni