Skip to content

TEA-D

JSON

NIPT: K32522629L
Administrator: Dintar Thanasi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, Shitblerje me shumice e pakice, import eksport të mallrave të ndryshëm të të gjitha llojeve si dhe atyre industriale dhe ushqimore, borja vaji dhe hidromat, konfeksione, tekstile, elektroshtepiake, hidrosanitare, produkte bujqësore blegtorale, transport mallrash e pasagjeresh brenda e jashtë vendit, tregtim makinash, makineri e pajisje, pjese këmbimi, shërbime hoteleri turizëm e bar kafe, punime duralumini, operacione tregtare komisionari e marketing, tregtim prona e pasuri të bujtshme e të paluajtshme tregtim karburante e lubrifikante me pakice. Zhvillimin e veprimtarisë minerare në punime sipërfaqësore me përdorimin e lendeve plasëse. Import-eksport të pajisjeve spitalore. Shërbimin e pastrimin dhe largimin të mbeturinave, shërbimin e mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra. Prodhimin ose tregtimin me shumice ose me pakice për materialet elektrike. Shërbim interneti. Tregtim i materialeve hidraulike.
Emërtime të tjera Tregtare: TEA-D
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.09.2003
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1 - Për ndikimin në mjedis
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
GJIROKASTER Lagjja "18 Shtatori", pallati 11-katesh mbrapa "STAR", kati i trete, nr.pasurie 2416/n 13, zona kadastrale 8541

Adresa:
Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Lagjia Kodra e Shtufit, Tek ish Kunderajrori Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Lagjja 18 Shtatori,godine 6 kateshe ne krahe te kopshtit Cicerimat. Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Lagjia 18 Shtatori, godine tre kateshe, tek Ura e Lumit , kati i pare

Adresa Email:
d.thanasi@yahoo.com

Telefoni:
0689080088 0692070134

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 673 788,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 480 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 102 862,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 324 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:57 013 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 70 280 688,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015