Skip to content

EUROSIG SHA

JSON

NIPT: K41926801W
Administrator: Xhevdet Kopani
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt të veprimtarisë së saj "sigurimet në dëme" në përputhje me parashikimet e ligjit Nr.9267, date 29.07.2004 "Për veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" i ndryshuar, si dhe autorizimin e lëshuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (ish-AMS) të Republikës së Shqipërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROSIG SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16.07.2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 275 650 000,00
Numri i pjesëve: 227 564
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Nr. i anëtarëve të bordit: Skender Madani, Rexhep Meidani, Vasil Pilo
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 15.03.2013 Numri i ceshtjes: CN-036363-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.2747Prot, Nr. 113Dosje date 11.03.2013, "Per Venien e Sekuestros Konservative", leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A", drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Bllokimin e kuotave/aksioneve dhe e të drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave prane cdo subjekti tregtar të debitoreve shoqeria “EURO-ALBA-EA" shpk me perfaqesues Gazmen Neza Nr.NIPTI J814503012D, Gazmen Hazir Neza, dtl.11.07.1972, Kadri Tahir Morinaj dtl.09.02.1964 deri në nje urdher të dyte nga permbaruesi gjyqesor.2. 25.08.2014 Numri i ceshtjes: CN-605474-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, Nr.6, date 04.12.2013, ku eshte vendosur: 1-Te miratoje shtesen e kapitalit themeltar per shumen 200 000 euro ose në kundravlere lekesh prej 28 050 000 leke, duke e çuar ate nga 564 000 000 leke në 592 050 000 leke. 2-Kjo shtese kapitali do të realizohet nepermjet emetimit të aksioneve të reja. Depozitim i vendimit, Nr.7, date 04.12.2014, ku eshte vendosur: Ndryshimi i nenit 7 të statutit. Depozitim i vendimit të AMF-se, Nr.129, date 23.12.2013, per miratimin e ndryshimit të nenit 7 të statutit. Depozitimi i Urdhrit Nr. 8275 Prot., Nr. Dosje 113-114, datë 19.08.2014, "Për heqjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit", lëshuar nga Shoqëria Permbaruese Private "E.P.S.A" sh.p.k., drejtuar QKR, ku është urdhëruar: “Heqjen e sekuestros mbi kuotat e shoqërisë “EURO-ALBA-EA" sh.p.k., me NUIS (NIPT) J81503012D, sekuestro e vendosur në zbatim të shkreses Nr.2747 Prot., datë 11.03.2013.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Papa Gjon Pali II, Vila nr. 5

Adresa:
ELBASAN Lagjia Sul Papri, Rruga e Re e Trenit, Ndertesa Nr. 2, Perballe Postes Qendrore, Zona Kadastrale 8522, Pasuria Nr. 1/372-N.5 Vlore Sarande SARANDE Lagjja Nr. 1, Zona kadastrale 8641, Vol. 42, Fq. 124, Nr. pasurie Nr. 13/168 SHKODER Lagjja Vasil Shanto, Rruga Studenti, kati i I-re, nr. pasurie 4/206+2-1, zona kadasttrale 8594 Lezhe Lac LAC Lagjja nr.3, Pallati 130, kati i 1-re, 50 metra prane Bashkise Laç. Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Prane pikes se Kolaudimit DRSHRR, ndertese nr.5, kati i pare. TIRANE Rruga Rexhep Preza, Pallati 10, Kati i pare, Apartamenti Nr. 13 Tirane, KAMEZ Rruga Bulevardi Blu,Rrethrrotullimi Qender Kamez Korce, POGRADEC Rruga Nacionale Qafe - Thane, në ambientet e Doganes Qafe - Thane. Shkoder Puke PUKE Ngjitur me pallatin Nr.15, vertetuar me Dok.Hipotekor nga ZRPP Puke Nr.12, dt.06.07.2009, Zona Kadastrale Nr.3069, pasuria Nr.28, Vol 12, Fq 26. FIER Lagjja 11 Janari, Rruga Ramiz Aranitasi, zona kadastrale 8531, numer pasurie 6/32+1-2, volumi 3, faqe 160 Shkoder Fushe Arrez Fushe Arrez Banesa nr 4, shkalla 1, kati 1, zona kadastrale 1656, nr pasurie 130 Berat Berat BERAT Lagjia 30 Vjetori, Rruga "Anti Patrea", 4 ndertese nr.2, kati i pare Lezhë, LEZHE Lagjia Beslidhja, Rruga Kosova, Pallati Nr. 76, Kati i pare, Zona Kadastrale 8632, Pasuria Nr. 7/48+2-16 Tirane Preze FUSHE PREZE Fushe-Preze, objekti Bindi Terminal, kati 1, 100 m larg rruges në Rinasit, djathtas Korce Bilisht BILISHT Superstrada e Devollit Nr.87, Lagjja Nr.3, Bilisht, Ndertesa Nr.40, Zone Kadastrale Nr.1187, Numer Pasurie 6/650, Volumi.17, Faqe 128 Durrës Lagjja 14 Shkozet, kioska 1, brenda territorit në sheshin e parkut të mallrave Tirane Preze FUSHE PREZE Fushe Preze, Ndertese private me Nr. Pasurie 10/38, Zona Kadastrale 1669 KORCE Rruga Ajet Gjindolli, Zona kadastrale 8564, Nr. Pasurie 3/194, me certifikat pronesise nr.358048, leshuar nga ZRPP me dt.13.04.2011 Durrës Rruga Aleksander Goga, Pallati 332, Shkalla 2, Kati i pare, Zona Kadastrale 8512, Pasuria Nr. 20/47+Z-N2 Elbasan Shirgjan SHIRGJAN Kryqezimi i rruges se Llixhes, ndertese nr.2, kati i pare, zona kadastrale 3376 Korce, POGRADEC Rruga Nacionale Qafe - Thane, prane Aldok sh.p.k, Ndertesa Nr. 1, Kati i pare. FIER në ambjentet e Drejtorise se Kontrollit Fizik të Automjeteve Durrës Lagjja 14 Shkozet, kioska 2, brenda territorit në sheshin e parkut të mallrave Lezhë, LEZHE Lagjia Nene Tereza, Autostrada Lezhe - Tirane Kilometri i pare, Ndertesa nr. 1, Kati i pare, Zona Kadastrale 8632, Pasuria Nr. 10/154 Berat Berat BERAT Rruga "Baki Gjebrea" prane Drejtorise se Transportit/Patentave, kati i pare. Diber Peshkopi DIBER Rruga e parkut prane K.SH.A, ndertasa nr 1, kati 1 Diber Peshkopi PESHKOPI Lagjia H. Rushiti, Nr. Pasurie 22/2 e ndodhur Zona Kadastrale 2932. Tirane Kashar KASHAR Dyqan/Njesi nr 2, zona kadastrale 2105, nr pasurie 1184/2, volumi 5, faqe 203 ELBASAN Lagjia 5 Maji, Perball Kolaudimit, ndertese nr.1, kati i pare. TIRANE Njesia Administrative nr.7, Rruga Muhamet Gjollesha, Pallati nr.6, Shkalla 2, kati 1, apartamenti 8, Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Lagjia Ish Blloku i Furrave TIRANE BULEVARDI ZHAN D'ARK 5 Gjirokaster Kelcyre KELCYRE Prane Bashkise Kelcyre, Rruga "Josif Kano", ndertese nr.5, kati i pare VLORE Prane xhamise, pallati i ri i Turit, zyrat e Çezit, kati i pare, zona kadastrale 8601, nr pasurie 15/100- N12, volumi 26, faqe 105 Korce Bilisht DEVOLL Devoll, Objekt në Zonen Kadastrale 1187, Pasuria Nr. 4/155+2-8 Elbasan, PEQIN Lagjja Tipe, Zona Kadastrale 2908, Nr Pasurie 7/52 FIER Lagjja Konferenca e Pezes, Bulevardi Jakov Xoxa Gjirokaster Permet PERMET Perball Tatimeve, ndertese nr.2, kati i pare. FIER Rruga "Leonardo Murtaldo 7", ndertese nr.5, kati i pare. Lezhe Rreshen RRESHEN Lagjja Spitali, Rruga Vincenso D'Paoli, Banese private dy kateshe nr.53, Kati i pare VLORE Lagjja Pavaresia, rruga Ismail Qemali, ndertese nr 15, kati 1, nr pasurie 8602, volumi 5, faqe 246 SHKODER Zona Industriale, Ruga Levizja e Postribes, Lagjia Nr. 3, Ndertese private Nr. 3, Kati i pare, Numer pasurie 10/100, Zona Kadastrale 8092, Nr. 31 Vlore Sarande SARANDE Prane pikes se Kolaudimit DRSHRR, Vrion, Delvine, ndertese nr.2, kati i pare TIRANE Njesia bashkiake nr 9, Rruga e Barrikadave, nr 222, nr pasurie 1/49, zona kadastrale 8360, dokumenti hipotekor, nr 4907/1 Durrës, KRUJE Zona kadastrale 8621, nr pasurie 3/1265 KORCE Lagjja 11, Rruga Gjon Ndreci Pendavinji, Ndertesa Nr. 56, në zonen kadastrale 8561, Nr. pasurie 6/1+2-1 Korce, POGRADEC Rruga Reshit Çollaku, Ndertese Nr. 4, Kati i pare, Zona Kadastrale 8581, Numer Pasurie 4/7+1-1 TIRANE Njesia bashkiake nr 2, rruga Jul Variboba, godine 3-kateshe, zona Kadastrale 8160, pasuria nr. 2/151+1-1 KORCE Dogana e Kapshtices, Devoll, ndertese nr.2, kati i pare TIRANE Rruga Qemal Stafa, Godina 2 Katëshe, Kati 1, Nr.1, përballë Institutit të Shëndetit Publik, Njësia Bashkiake Nr.3 Lezhe Lac LAC Rruga Unaza Lac, Lagjia Nr. 4, Lokali Nr. 1 TIRANE Rruga Mihal Grameno, Pallati 010/2, Pasuria nr.3/376, zona kadastrale 8160, me siperfaqe 20m2 6 TIRANE BULEVARDI ZHAN D'ARK SHKODER Zona Industriale, Rruga "Adem Jashari", prane Kolaudimit Shkoder, lagjia nr. 3, ndertese private nr. 3, kati i pare Diber Peshkopi PESHKOPI Lagjja Treg, Rruga Bajram Curri, Godine 2 kateshe nr.53, Kati I Fier Lushnje LUSHNJE Lagjja Loni Dhamo, tek sheshi kryesor, ish posta e vjeter, perballe BKT-se. VLORE LAGJA HAJRO CAKERRI Kukes Kukes KUKES Lagjia Nr. 2, Ndertesa Nr. 4, Nje kateshe, Zona Kadastrale 2315 SHKODER Lagjia Vojo Kushi, Rruga Qemal Dracini, godina 8, kati i pare, pjese e objektit godine sherbimi dhe banimi, dyqani 07 ELBASAN Lagjia Brigada e 17 Sulmuese, rruga Brigada, mbrapa Bashkise , banese private nr.07, kati i pare, pjese e objektit godine banimi. Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Kakavije, Zona Kadastrale Nr.2030, Numer Pasurie 85/19-N2, Volumi 8, Faqe 178 ELBASAN Lagjja 5 Maji, shkalla 4500, kati i pare, nr pasurie 30/105, zona kadastrale 8525 Shkoder Ana Malit MURIQAN Murriqan, Shtuf SHKODER Bulevardi Skenderbeu, Lagjja Ndoc Mazi, Godina kater kateshe, Kati i pare, Nr. 168 Kukes Krume KRUME Lagjia Nr. 2 Krume-Has, Pallati Nr. 16, Shkalla Nr. 1, Kati i pare, Apartamenti Nr. 1 Berat, ÇOROVODE Sheshi Riza Cerolla, Ndertesa Nr.6, Kati 1 Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane-Durrës, km 1, ndertese private, zona kadastrale 2105, nr pasurie 1188/18, kati 1, zyra nr 2 SHKODER Berdice e Siperme, Rruga Nacionale Bahcallek - Harku i Berdices Km. 2, Zona Kadastrale 1159, Nr.Pasurie 16/55, Vol 6, Faqe 52 Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER F. Derviçan, Objekt në Zonen Kadastrale 1476, Pasuria Nr. 59/132 Diber Maqellare MAQELLARE Rruga e Bllates, Ndertese Private me Nr.Pasurie 93/5 Zona Kadastrale Nr.2549, Kati 1 Korce, POGRADEC Rruga Gani Butka, lagjja nr 2, zona kadastrale 8581, nr pasurie 4/146+2-2/2, volumi 29, faqe 43 VLORE Lagjia Kushtirmi, Pasuria Nr. 1/35, Zona Kadastrale 8605 TIRANE Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Asim Vokshi, Shtepi private nr.47, Kati 1 7 VLORE Lagjja Hajro Cakerri, prane Xhamise, tek zyrat e Çezit, pallati i ri, kati 1, zona kadastrale 8601, nr pasurie 15/100-N12 vol.26 faqe 105 TIRANE Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga "Pjeter Budi", Pallati "Classic Construction", Kati 2, Apartamenti Nr.3, Zone Kadastrale Nr.8160, Numer Pasurie 41505-Ni9, Volumi 19, Faqe 59 Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER LAGJA 11 JANARI TIRANE Autostrada Tirane-Durrës, Rruga Dytesore, Km i pare, Ndertesa Hygea, kati i pare nr.4. TIRANE Rruga Bajram Curri, Pallati Aviacioni i Ri, Shkalla 4, Ap. 25 TIRANE Njësia Bashkiake nr.9, Rruga "Jordan Misja", pallati nr.141, shkalla nr.3, kati 1, Ap nr.19. Diber Bulqize BULQIZE Lagjja Minatori, Rruga e Pazarit, Objekt privat me nr.pasurie 2148/3, Zona Kadastrale nr.8612 Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane-Durrës, Km.1, Ndertese Private, Zone Kadastrale Nr.2105, Numer Pasurie 1188/18, Kati 1 KORCE Lagjia 10, Blloku i Sportit, Rruga Aleko Prodani, ndertese nr.4, kati i pare Berat Berat BERAT LAGJA 30 VJETORI Korce Bucimas TUSHEMISHT Ndertesa Nr. 3, ndodhet në ambientet e doganes Tushemisht, me siperfaqe 6m2 KORCE Bulevardi "Republika", Pallati 3, perballe Kinema Milenium. Vlore Sarande SARANDE Rruga Onhezmi perballe Taci Oil Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Qafa e Pazarit, ndertese nr.5, kati i pare Berat Otllak DUSHNIK Fshati Dyshnik, prane Drejtorise Rajonale të Sherbimeve të Transportit Rrugor Berat, objekt Nr. pasurie 1434/14, zona kadastrale 1587 TIRANE BULEVARDI ZHAN D'ARK Gjirokaster Tepelene TEPELENE Lagjia "M.Matohiti", pallati nr.12/2, shkalla e pare, kati i pare Tirane, KAMEZ Lagjja Nr. 3, Rruga Demokracia, Banesa Nr. 71 TIRANE Rruga "Teodor Keko", Unaza e Re, Pallatet "Romario", Shk.4, Nr.16 Korce, POGRADEC Lagjia Nr. 1, Ruga Deshmoret e Pojskes, Lagjia Nr. 1, Ndertesa Nr. 5, Kati i pare. Durrës Bulevardi Epidamn, Ndertese 3 kateshe, Kati 1, Nr.Pasurise 3/271, ZK.8514 TIRANE Rruga Muhamet Gjollesha, pallati 58, apartamenti 2, zk.8250, pasuria nr.1/18+1-2 8 KORCE Rruga Bulevardi Gjergj Kastrioti, Objekt në Zonen Kadastrale 8561 me Pasurine Nr. 3/81, Volumi 19, Faqe 53 Lezhë, LEZHE Rruga Luigj Gurakuqi Diber Burrel BURREL Lagjia Drita, Rruga Kok Malçi, Pallati Nr. 7, Shkalla 1, Kati i pare, Apartamenti Nr. 3, Zona Kadstrale 1326, Pasuria Nr. 4/59+1-3 Durrës Lagjja 4,Rruga Skenderbej,prane stacionit të trenit Durrës Lagjia Nr. 3, Rruga Admiral Abdi Mati, Ndertesa Nr. 3, Kati i pare, perballe Tatim Taksave. Durrës, KRUJE Lagjia Nr. 1 Kruje, Pasuria Nr. 3/1008, Zona Kadastrale 8621 Tirane Kashar YZBERISH Yzberisht, Rruga 3 Deshmoret, Pallati Nr. 4, Shkalla 1, Apartamenti Nr. 1 Durrës Lagjja 14,Shkozet,kioske brenda territorit në sheshin e parkut të mallrave të eksportit Berat Ura Vajgurore Ura Vajgurore Rruga "4 Shtatori", objekt me zone Kadastrale Nr 3682 Nr Pasurie 2/613 Vol 6 Fq 103 Durrës Durrës, Porti Durrës TIRANE Njesia bashkiake nr 7, bulevardi Gjergj Fishta, prane kolaudimit SHKODER Dogana Hani i Hotit, Malesi e Madhe. TIRANE Rruga "Muhamet Gjollesha", Pallati Nr.77/1, kati i pare Lezhe Lac LAC Fshati Gjorme, Kurbin, lagjja nr 1, ndertesa nr 44, kati i pare, zona kadastrale 1768, nr pasurie 405/7, volumi 15, faqe 24

Telefoni:
692056455

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 85 044 639,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 143 173 166,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 31 946 853,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 985 317 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 348 715 659,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015