Skip to content

KUPA Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-05-18 12:05:08
JSON

NIPT: K51615512C
Administrator: Shkelqim Kupa
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e punimeve të ndryshme ndërtimore, objekte social kulturore e banimi, projektimin dhe zbatimin e tyre, rrugë, kanalizime, ura e vepra arti, prodhimin për përdorimin e shitjen e materialeve inerte, hapjen e linjave të inerteve, rikonstruksione të çdo lloji. Punime ndërtimi banesa dhe shërbimi në ekonomi. Tregtim me pakicë e shumicë, import, eksport të materialeve elektrike, hidraulike, dhe ndërtimi. Tregtimin me shumicë e pakicë dhe import eksport të artikujve të ndryshëm. Transport mallrash. Hapje pike servisi për automjete. Tregtia me pakicë e karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Riveshje gomash të përdorura për automjete.
Emërtime të tjera Tregtare: KUPA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 06.03.2004
Rrethi: Kamëz
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 51 179 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Kamez KAMEZ Gjysem rimorkio TR 3518 P, Marka CTC, Tipi SRT36L, Ngjyre e bardhe Tirane Kamez KAMEZ Koke Terheqese TR 7479 T, Marka Scania, Tipi 113 MA, Ngjyre e bardhe Tirane Kamez KAMEZ Autobetoniere AA 598 NX, marka Iveco Magirus, tipi J3J 410E 44H, ngjyre e bardhe Tirane Kamez KAMEZ Kamionçine AA 413 JF, Mitsubishi, Tipi JNK, Ngjyre e bardhe Tirane Kamez KAMEZ Kamion TR 3519 P, Marka Man, Tipi F14, Bardhe+Kuqe Tirane Kamez KAMEZ Autobetoniere AA 924 LO, Marka Iveco Magirus, Tipi J4C 410E 44H, Ngjyre - bardhe Tirane Kamez KAMEZ Autobetoniere AA 817 LO, Marka Iveco Magirus, Tipi J4C Cifa, Ngjyre - bardhe Tirane Kamez KAMEZ Autobetoniere AA 597 NX, marka Iveco Magirus, tipi J3J 410E 44H, ngjyre e bardhe Tirane Kamez KAMEZ Kamionçine TR 4816 S, Marka Fiat, Tipi 230, Ngjyre e bardhe
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KAMEZ Rruga Berisha, Argjjinatura me nr.pasurie 482, Çerkeze.

Adresa:
Durres Sukth HAMALLAJ Pasuria Nr.2/21, Zona Kadastrale 1925, Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr. 11, Rruga Dritan Hoxha, Blloku Gintash, Apartamenti 18, Kati IV, Objekti R,

Adresa Email:
kupa_shpk@yahoo.com

Telefoni:
682008338

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 19 421 054,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 311 963,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 29 992 895,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 932,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:261 150 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 122 034 192,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015