Skip to content

KEVIN CONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-20 10:03:14
JSON

NIPT: K71401004W
Administrator: Lavdrim Gjici
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e ndërtimit privat dhe publik;gërmime dheu;prodhime materiale inerte-gurë;prodhim elemente betoni e beton arme të zakonshme;ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore. Rikonstruksione;ndërtim banesa me skela mbi 8 kate;ndërtim rruge;punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rruge, ndërtim mbi shtresa rrugore;punime hekurudhore;ndërtim ura dhe vepra arti deri dhe mbi 10m;ndërtim ujësjellësash kanalizime, kanale e impiante vaditje;pastrim të sipërfaqeve urbane etj. Çertifikim dhe trajnim profesional të punonjësve në fushën e ndërtimit.
Emërtime të tjera Tregtare: KEVIN CONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.12.2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 73 488 000,00
Numri i pjesëve: 73 488
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE TR 0482 T.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Adem Jashari, Ndertesa 4, Hyrja 10, Njesia Bashkiake Nr.5

Telefoni:
42267883

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 28 140 635,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 219 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 19 721 787,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 31 415 438,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 31 269 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:297 789 860,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:187 272 127,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 218 323 977,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016