Skip to content

GJEOKONSULT & CO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-10-12 11:01:19
JSON

NIPT: K91810005U
Administrator: Hamit Mustafa
Objekti i Veprimtarisë: Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime dheu, tarracime, prodhim elementësh të parafabrikuara betoni e betonarme e kompletimi me instalimet e nevojshme, ndërtime civile, industriale, turistike, ndërtim rruge, fusha aviacioni, veshje me asfaltobeton të rrugëve, ndërtim veprash arti, ndërtim ujësjellësash e kanalizime. Punime karpentjerie metalike, shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike etj. Rivelime topografike, punime topogjeodezike etj. Imp-eksport, tregti të mallrave të ndryshme etj. Veprimtari financiare të transferimit të parave në emër dhe për llogari të Subjektit Financiar - Jobankë. Veprimtari të Agjentit Komisioner. Në fushën e Projektimit të ndërtimit. Prova laboratorike në strukturën ndërtimore. Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri - porta e pontile. Konsulencë Juridike, import-eksport mineralesh. Auditim në financë dhe auditim në ndërtim. Hartim i raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, auditim mjedisor, hartim i ekspertizave për probleme mjedisore. Ekspert privat zjarrfikës. Master plane studime plane rajonale urbanistike, plan rregullues të përgjithshëm për qendra të banuara dhe qytete. Për Shërbime Espertize dhe/ose Profesionale lidhur me Burimet Energjitike. Import, eksport, shitje dhe blerje automjetesh për mallra dhe pasagjerë.
Emërtime të tjera Tregtare: GJEOKONSULT & CO
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.06.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 29 920 000,00
Numri i pjesëve: 2 992
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Kashar, Automjeti tip "IVECO KARROTREC" me targë AA 190 IK
2) Tiranë, Kashar, Kamion Mercedes Benz i bardhë me targë: AA 754 ML
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati Mehillaj, Kati 4

Adresa:
Korçë, Pogradec, Lagjja nr.2, afër shkollës Koli Gusho, (Supervizim i rrugës Qukës-Qafë Plloçë).

Adresa Email:
gjeokonsult@hotmail.com

Telefoni:
0672057774

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.10.2019
Akti i themelimit
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 21.12.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 24 125 277,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 51 521 295,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 52 825 820,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 436 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 890 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 196 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 579 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 19 543 116,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:191 928 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:344 071 833,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:327 647 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:138 468 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 89 687 834,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 77 881 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 47 321 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 71 721 408,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala