Skip to content

GJEOKONSULT & CO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-06 15:47:11
JSON

NIPT: K91810005U
Administrator: Hamit Mustafa
Objekti i Veprimtarisë: Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime dheu, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme e kompletimi me instalimet e nevojshme, ndertime civile, industriale, turistike, ndertim rruge, fusha aviacioni,veshje me asfaltobeton te rrugeve, ndertim veprash arti, ndertim ujesjellesash e kanalizime.Punime karpentjerie metalike, shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike etj.Rivelime topografike, punime topogjeodezike etj.Imp-eksport, tregti te mallrave te ndryshme etj. Veprimtari financiare te transferimit te parave ne emer dhe per llogari te Subjektit Financiar - Jobanke. Veprimtari te Agjentit Komisioner.Ne fushen e Projektimit te ndertimit. Prova laboratorike ne strukturen ndertimore. Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri - porta e pontile. Konsulence Juridike, import eksport mineralesh.Auditim ne finance dhe auditim ne ndertim. Hartim i raportit te vleresimit te ndikimit ne mjedis, auditim mjedisor, hartim i ekspertizave per probleme mjedisore. Ekspert privat zjarrfikes.Master plane studime plane rajonale urbanistike , plan rregullues te pergjithshem per qendra te banuara dhe qytete.
Emërtime të tjera Tregtare: GJEOKONSULT & CO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Viti i Themelimit: 10/06/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 29 920 000,00
Numri i pjesëve: 2 992
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kashar, Automjeti tip "IVECO KARROTREC" me targe AA 190 IK; Tirane, Kashar, Kamion Mercedes Benz i bardhe me targe AA 754 ML
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Kthesa e Kamzes, Pallati Mehillaj, Kati 4

Adresa:
Korce, Pogradec, Lagjja nr.2, afer shkolles Koli Gusho, (Supervizim i rruges Qukes-Qafe Plloce)

Telefoni:
0682357774

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 52 825 820,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 436 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 890 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 196 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 579 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:327 507 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:138 468 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 89 687 834,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016