Skip to content

ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-11-23 15:54:20
JSON

NIPT: L82320043A
Administrator: Ahmet Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Investime dhe shërbime në fushën e hidrokarbureve, shërbime portuale dhe doganore, si dhe shërbime të ndryshme detare. Pjesëmarrje dhe iniciativa të tjera konçesionare.
Emërtime të tjera Tregtare: ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.11.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: I. KASTRATI GROUP, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 30.04.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21711502V, me adresë në Durrës, Lagjia 14, Rruga “Tiranës”, ura e “Dajlanit”, me administrator Gani Kastrati, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.11.2019).

II. EUROPETROL GROUP, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 10.07.2018 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L81925022T, me adresë në Tiranë, Bulevardi Zhan D'Ark, Pallati 5, 1/1, me administrator Arlind Fida, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.11.2019).
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring ), një shoqëri e thjeshtë, e themeluar më datë 17.03.2015 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT L51621501S, me adresë në Durrës, Porto Romano, me administrator Mirgen Nikaj, me status aktiv. ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK zotëron 99% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.10.2019).
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Leje për përdorim të burimit ujor VKKU -
Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Sheshi Italia, Mark Albania Hotel, kati i parë, 1000 Tiranë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.11.2019
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -94 878,00
Punuar Nga : A.Lala