Skip to content

KASTRATI SHA Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-04-24 12:00:00
JSON

NIPT: K21711502V
Administrator: Gani Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Krijimin, instalimin dhe vënien në shfrytëzim te impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit, import-eksport dhe tregti me shumicë të naftës, gazit, nënprodukteve të tyre, vajrave lubrifikante, transporti kombëtar e ndërkombëtar i tyre, import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të teknologjisë dhe pjesëve te këmbimit për ushtrimin e veprimtarisë hidrokarbure, te automjeteve të transportit hidrokarbur, të kokave dhe cisternave bote për to dhe për depozita stacionare të bombolave me ose pa mbushje gazi si dhe dhënien e asistencës teknike për to, ndërtimin dhe vënien në përdorim të depove hidrokarbure, rezervuarëve te linjave dhe pikave të shitjes së tyre sipas projektit teknologjik, import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë te artikujve industriale, bujqësore, blegtorale, ushqimore, ndërtimore, elektroshtëpiak ake, audiovizive, elektrike, të makinerive për ndërtim, ndërtimin e çdo godine, qendra biznesi, hotele, bare, restorante, magazina, parkingje, komplekse turistike, depo stacionare për karburante e nënprodukte të tyre, ngritjen dhe vënien ne shfrytëzim të poligoneve të ndërtimit për prodhimin e materialeve inerte të betoneve, peno betoneve dhe të çdo materiali ndërtimor parafabrikat, ndërtime të impianteve të pastrimit të mbeturinave civile dhe industriale, për ngritjen dhe restaurimin e rrjetit bonifikues të vaditjes dhe kullimit, punime dhe kanalizime për rrjetet e jashtme dhe të brendshme të ujësjellësve e të çdo rrjeti tjetër të sistemit hidrik, prodhim guri, punime çimentimi, injektive detare, shtrirje kabllosh e tubacionesh nënujore, ndërtimin e urave, rrugëve urbane e interurbane, asfaltimin e tyre, kryerjen e veprave të artit, agjenci turistike, doganore, spedicionare, te transportit tokësor, detar e ajror civil, të pasagjereve e mallrave, hapjen e zyrave të projektimit dhe zbatimit, dhënien e asistencës teknike të supervizionit, të kolaudimit dhe të ekspertizës Ndërtimore për nevojat e të tretëve. Për ushtrimin e aktivitetit të grumbullimit, demolimit dhe shitblerjes së skrapit, hekurishteve dhe mbeturinave të tyre
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 30.04.2002
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 500 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 500 000
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.5 - Leje mjedisore
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
X - Leje e integruar mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: Depozitimi i Urdhrit Nr.834-12 Regj. Nr.12617 Prot, datë 24.05.2012, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG " sh.p.k., ku është 31 urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore shoqëria "Kastrati"sh.a., me NUIS K21711502V. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë".
Depozitim i kerkeses Nr.14110Prot, 834-12 Regj date 01.06.2012 "Per heqjen e Sekuestros Konservative", e leshuar nga Shoqeria “Sherbimi Permbarimor Zig” shpk drejtuar QKR, ku eshte kerkuar: Heqjen e mases se sekuestros konservative ne aktivet e Shoqerise “Kastrati” sha NIPT K21711502V.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës Lagja 14,Rruga "Tiranës" ,ura e "Dajlanit"

Adresa:
Durrës , Mjet transporti tip Mercedes Benz, me targë AA 124 DX Durrës , Mjeti tip MAN koke terheqese targë AA 573 ER Tiranë Kashar KATUNDI I RI Qafe Kashar, Autostrada Tiranë -Rinas, Zona Kadastrale 2119, Nr. pasurise 148/34 Durrës , Mjeti Koke Terheqese Mercedes Benz me targë DR 3327 F Durrës , Mjeti tip MERCEDES BENZ me targë AA 140 ES Durrës , Gjysemrimorkjo Bot me targë DR 1084 F Korçë Bilisht DEVOLL Benz me targë DV 2348 A Durrës , Mjet tip Man me targë AA 517 GF Durrës , Porto-Romano, Mjeti tip ATV(Saviem) me targë AA 063 NH Durrës , Mjeti tip BENZ me targë AA 567HG Durrës , Mjeti tip , Man me targë AA 684 HR Durrës , Mjeti Gjysem-Rimorkio (Tip- Lag) me targë AAR387 Durrës , Gysmerimorkjo Bot me targë DR 1082 F Durrës , Porto Romano, Mjet Tip Gjysëmrimorkio, me targë ADR 490 Durrës , Mercedes Benz,Kamjon bot ATV, me targë Dr 4633 E Durrës , Mjeti tip Franctin( Bot) me targë ABR 749 Durrës Xhafzotaj XHAFZOTAJ Kryqëzimi i Katër Rrugëve, Fllakë, Zona Kadastrale 3862, Nr.Pasurie 348 Durrës , Mjet tip Gjisme - Rimorkio me targë ABR 995 Durrës , Porto Romano, Mjet Tip Fiat Iveko, me targë AA 215 MU Durrës , Mjeti tip MAN me targë AA 692 IX Durrës , Mjet transporti Karburant tip " RAG " me targë ACR 434, Lagjja Nr.14, Ura e Dajlanit Durrës , Mjeti tip , Mercedes Benz me targë AA 885 EA Lezhë Lac LAC SANXHAK,Qafa e Pazarit Durrës , Lagjja 14, Rruga Ura Dajlanit, Shkozet, Durrës, Mjet Transporti, tip Mercedes Benz me targë AA 908 CK Durrës , Porto Romano, Mjet Tip Mercedes Benz, me targë AA 779 DX Durrës , Mjetin tip , Rimorkio me targë ACR 176 Durrës , Lagjja 14, Rruga Ura Dajlanit, Shkozet, Durrës, Mjet Transporti, tip Gjysmerimorkio me targë ACR 475 Durrës , Mjet tip Schwarz 948, rimorkio, me targë ABR 735 Durrës , Porto-Romano,Mjeti gjysme rimorkio me targë ADR 286 Durrës , Porto-Romano, mjet transporti tip Scania me targë AA 968 JL Durrës , Lagjja nr. 14,Benz AA 014 BK Durrës , Volvo, Kamjon bot ATV, me targë Dr 2809 D Durrës , Porto Romano, Mjet Tip Volvo, me targë AA 213 MU Durrës , Koke Terheqese me targë DR 1081 F Durrës , Mercedez Benz me targë DR 3780 F Durrës , Gjysëmrimorkio ACERBI me targë Dr 2342 E Durrës , Toyota me targë TR1335 U Korçë Bilisht DEVOLL Mercedes Benz me targë DV 2348 A Durrës , Lagjja 14, Rruga Tirana, Shkozet, Mjet transporti RTM Hendricks 46, me targë TR 6081 T Durrës , Porto Romano, Mjet Tip Gjysëmrimorkio, me targë ADR 483 Durrës , Porto Romano, Mjet tip Mercedes Benz, me targë AA 598 JV Durrës , Mjet transporti tip Scania me targë AA 265 DS Durrës , Mjeti tip Mercedes Benz me targë AA495EJ Durrës , Fshati Rinia, Porto Romano, prane Depozitave te Karburantit Durrës , Mjeti tip gjysmerimorkio, Goddeeris me targë ABR 997 Durrës , Porto Romano, Mjet tip Benz, me targë AA 176 NH Durrës , Porto Romano, Mjet Tip Gjysëmrimorkio, me targë ADR 489 Durrës , Mjet tip Daimler Chrysler 950, autobot, me targë AA 842 FV Durrës , Mjet tip Benz me targë AA 709 GE Durrës , Porto Romano, Mjet Tip Scania, me targë AA 206 MU Durrës , Porto Romano, Mjet tip Mercedes Benz, me targë AA 924 KB Durrës , Lagjja 14, Shkozet, Mjet transporti tip Mercedes Benz, me targë AA 461 ER Durrës , Mjet Kokë tërheqëse, tip Scania, me targë AA 283 DI Korçë Bilisht BILISHT Mjet tip Benz, me targë DV 3065 A Durrës , Porto Romano, Mjet Tip Mercedes Benz, me targë AA 278 ND Tiranë Paskuqan PASKUQAN Godinë, Zona Kadastrale 2884, Nr.Pasurie 467/2 dhe 467/3 Durrës , Porto Romano, Mjet Tip Man, me targë AA 209 MU Durrës , Mjeti tip Gjysem Rimorkio me targë: ACR 464 Durrës , Lagjja 14,"Ura e Dajlanit",Shkozet,Mjeti tip Gjysem-Rimorkio me targë ACR 210 Durrës , Porto Romano, Mjet transporti tip Volvo, me targë AA 946 MD Durrës , Lagjja 14, Shkozet, Mjet tip MAN, me targë AA 948 KL Durrës , Mjetin tip BENZ me targë AA 731 AE Tiranë, Kashar, Fshati Yrsheke, Depozite 500 Ton, ngjitur me distributorin e shitjes me pakice te shoqerise " KASTRATI" Durrës , Lagjja 14, Rruga Tirana, Mjet transporti tip Man, me targë AA 851 GZ Durrës , Lagjja nr. 14,Tip Mitsubishi ,AA 015 BK Durrës , Shkozet, Mjeti tip Mercedes Benz ( Autoveture) me targë AA 488 IP Durrës , Depozita Gazi, Porto Romano, Fshati Rinia, Zona Kadastrale Nr.3184, Nr.Pasurie 69/11 Durrës , Mercedes Benz, Kamjon bot ATV, me targë Dr 7731 C Durrës , Porto Romano, Mjet Tip Mercedes Benz, me targë AA 208 MU Korçë Bilisht DEVOLL Rruga Nacionale Korçë-Kapshtice ne Hyrje te Bilishtit,Bilisht-Devoll. Durrës , Mjet tip Opel me targë LU 9682 B Durrës , Koke Terheqese me targë DR 1083 F Durrës , Mjet tip rimorkio, me targë ABR 028 Durrës , Mercedez Benz me targë DR 3937 F

Telefoni:
052/65168,69,70,71 0682020768 0682029824

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 309 694 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 254 826 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 437 405 363,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 155 303 292,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 733 799 130,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 409 424 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 385 983 815,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:44 440 117 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:51 472 611 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 67 040 925 848,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 63 917 659 782,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 47 444 022 715,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 20 266 597 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 15 422 208 042,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016