Skip to content

ALKO IMPEX CONSTRUCTION

JSON

NIPT: K91628013D
Administrator: Arbër Abazi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi dhe rikonstruksioni i godinave civile dhe industriale mbi 5 kate. Ndërtimi i autostradave dhe i rrugëve të tjera dytësore, daljet e aeroporteve ë fusha sporti. Nderimi i objekteve me stacione pompimi, ujësjellës e kanalizime. Ndërtimi dhe ngritja e ndërtesave arkitekturore dhe veprave të artit, prishja e zbërthimi i objekteve, punime në terren. Vendosja e dyshemeve, montimi i çative të ndërtimeve, punime zdrukthëtarie dhe duralumini dhe izolimet e mureve, import-eksport i mallrave të ndryshëm, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ALKO IMPEX CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.04.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1. 28.10.2016 Numri i ceshtjes: CN-006589-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.1943/8 0849-16 Prot., date 24.10.2016 protokolluar nga QKB me Nr.8793 Prot., date 25.10.2016, leshuar nga "Kodra Bailiff Service " sh.p.k, ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e subjektit ALKO IMPEX CONSTRUCTION sh.p.k me NiptK91628013D, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/ kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter, i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte". 2. 07.11.2016 Numri i ceshtjes: CN-021792-11-16
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
PASKUQAN ''Lagjja Babrru-Fushe'' (Ndertese dy katëshe 50 m prane lokal ''Rexhina'')

Telefoni:
692103571

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013