Skip to content

G . A . C
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-09-07 11:16:21
JSON

NIPT: L61619031A
Administrator: Klodian Alimadhi
Objekti i Veprimtarisë: Objekt në fushën e ndërtimit, duke përfshirë por jo kufizuar në: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nënkalimeve, autostradave etj. Studim, projektim, ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha niveleve, planifikim urban, projektim arkitektonik, projektim linjash dhe sistemesh të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike, projektim ujësjellës, kanalizime, vepra ujitje, kullimi, projektim topografik. Studime fizibilitetit. Veprimtari në fushën e transport të mallrave dhe të udhëtarëve, lokacione, blerje e tjetërsime të pasurive të luajtshme e të paluajtshme. Import Eksport të materialeve dhe pajisjeve të ndryshme elektromekanike të çdo lloji në funksion të (digave, hidrocentraleve, nënstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me shumicë dhe pakicë brenda dhe jashtë vendit, dhënien e asistencës teknike për mirëmbajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe të çdo materiali tjetër ndihmës të sistemit dhe rrjetit elektrik. Punime dhe instalime të ndryshme elektrike, mekanike, hidraulike etj.
Emërtime të tjera Tregtare: G . A . C
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.04.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Him Kolli", pallati i ri 2T, kati i parë

Adresa Email:
info@gac.al

Telefoni:
0672066606

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.09.2019
Statuti i shoqerise
Kontrate shit-blerje kuotash 10.06.2016
Kontrate shit-blerje kuotash 01.09.2016
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 18.04.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 23 256 969,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 719 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 012 085,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:448 882 214,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:111 754 098,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:43 774 075,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala