Skip to content

AGSM Holding ALBANIA (Ish HOLDING AGSM ALBANIA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-06-24 10:10:32
JSON

NIPT: L61703017D
Administrator: Renan Berati
Objekti i Veprimtarisë: Objekti kryesor i Shoqërisë është zhvillirni dhe menaxhimi i aktiviteteve ekonomike në Shtetin Shqiptar, edhe në formen e një PPI, duke përfshirë fitimin e pjesëmarrjeve në shoqëri të themeluara në atë Shtet për menaxhimin e shërbimeve publike lokale. Objekti i Shoqërisë përfshin në mënyrë treguese por pa u kufizuar në to, ndër të tjera, edhe veprimtaritë në vijim: ushtrimin e aktivitetit të menaxhimit dhe drejtimit të shoqërive të treta, të planifikimit të aktiviteteve të marketingut, planifikimit financiar, kontabël dhe strategjik; blerjen, shitjen, tregtimin direkt dhe indirekt, edhe publikut, të produkteve dhe shërbimeve, duke përfshirë ndër të tjera, importin, eksportin e sendeve. Shoqëria ka, gjithashtu, për objekt kryerjen e koordinimit teknik, menaxhues dhe financiar të shoqërive në të cilat zotëron pjesëmarrje dhe ofrimin e shërbimeve në favor të tyre. Shoqëria mund të kryejë, gjithashtu, të gjitha veprimtaritë që rezultojnë të nevojshme ose të dobishme për realizimin e qëllimeve të saj; për shembull, Shoqëria mund të kryejë veprime me pasuri të paluajtshme, me pasuri të luajtshme, veprime tregtare, industriale dhe financiare, të marrë pjesë në gara publike për të marrë përsipër menaxhimin e shërbimeve me interes ekonomik të përgjithshëm ose aktivitete të tjera gjithsesi të dobishme për realizimin e objektit, si dhe çdo akt që është gjithsesi i lidhur me objektin e Shoqërisë, me përjashtim të mbledhjes së kursimeve nga publiku i gjerë dhe ushtrimin e aktiviteteve objekt të rezervës ligjore. Se fundi, Shoqëria mund të fitojë pjesëmarrje dhe interesa në shoqëri të tjera, konsorciume ose ndërmarrje, vendase dhe të huaja, si dhe të themelojë shoqëri, me objekt të ngjashëm, plotësues, ndihmës, analog ose te lidhur me të vetin ose me atë të shoqërive në të cilat zotëron pjesëmarrje, ose edhe që kanë objekt të ndryshëm, si direkt edhe indirekt, në çfarëdolloj forme, si dhe të menaxhojë këto pjesëmarrje dhe/ose interesa me kusht që ato të mos modifikojnë thelbin e qëllimeve të Shoqërisë; mund, gjithashtu, të japë garanci reale dhe/ose personale për detyrime të lidhura me realizimin e aktiviteteve të Shoqërisë edhe në favor të palëve të treta.
Emërtime të tjera Tregtare: HOLDING AGSM ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20.04.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 124 100 000,00
Numri i pjesëve: 1 000 000
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: I. AGSM Verona s.p.a është një shoqëri me seli ligjore në Verona, Lungadice Galtarossa nr. 8, cap 37133, regjistruar në Regjistrin e Shoqërive në Verona, me kod fiskal dhe partita IVA nr. 00215120239, përfaqësuar nga Z. Giampietro Cigolini, shtetas italian (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë aksionare “AGSM Holding ALBANIA” shpk, datë 20.04.2016).

II. AMIA Verona s.p.a është një shoqëri me seli ligjore në Verona, Bartolomeo Avesani n. 31, cap 37135, regjistruar në Regjistrin e Shoqërive në Verona, me kod fiskal dhe partita IVA nr. 02737960233, përfaqësuar nga Z. Andrea Miglioranzi, shtetas italian (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë aksionare “AGSM Holding ALBANIA” shpk, datë 20.04.2016).
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ECO TIRANA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 22.06.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L61908027S, me adresë në Tiranë, Rruga Don Bosko, ish Parku Autobuzave, me administrator Arbjan Mazniku, Andrea Benati, Diego Testi, Mirco Caliari. AGSM Holding ALBANIA sha zotëron 49% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.06.2020)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Stefania Sartori, Francesca Vanzo, Daniele Finocchiaro
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: * Kapitali i shoqërisë është 1.000.000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 23.06.2020 (1 euro= 124.10 ALL).
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga "Muzakët", Pallati "Speed", Hyrja 1, Apartamenti 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.06.2020
Akt i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -9 298 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -9 172 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -5 213 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 114 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:10 028 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:219 668 833,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala