Skip to content
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve të kaskadës së lumit Dardhë.

WEnerg Sh.a 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-06-17 09:26:46

NIPT: K92118019L
Administrator: Zalo Koka
Objekti i Veprimtarisë: Planifikimi, projektimin, financimin, ndërtimin, testimin, transferimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e një Hidrocentrali të vendosur në lumin Dardha, afër Fushe-Arrëze-se, në Shqipëri ("Projekti Dardha"), si dhe shitjen e energjisë së prodhuar prej tij; Prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike të gjeneruara nga Projekti Dardha.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare
Viti i Themelimit: 10.09.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 46 000 000,00
Numri i pjesëve: 4 600
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Nr. i anëtarëve të bordit: Philippe Marie Magherini, Julien Roche, Pierre-Jean Anne Paulien Grangette
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1 - Për ndikimin në mjedis
M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 18.08.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontrate Pune
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 907956000
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i Konçesionit, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontarktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.5% të prodhimit vjetor te energjisë elektrike si dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari do te kete nga prodhimi I kesaj energjie elektrike.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Kullati Binjake, Nr.1, Kati 7, 1000

Adresa:
Shkoder, Blerim, DARDHE Hotel "Alpin", Fshati Dardhe, Rrethi i Pukes

Telefoni:
0672000800

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (18.08.2009)
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate Shitje Kuotash (27.10.2009)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -18 058 197,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -63 943 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -16 444 660,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 362 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -81 502 049,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -6 201 398,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -16 262 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:85 150 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:71 280 923,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 139 200 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 147 026 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 48 989 870,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Konçesionare të tjera