Skip to contentRezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 280

Mbi 1000000 Fitim 2015

"ALBA"

J92227004L
(Import dhe eksport përpunim, paketim dhe shitje me shumicë dhe pakicë vajrash lubrifikante, aditiv, antrifiz, aksesorë etj. eksport import, përpunimin, paketimin, transportimin dhe tregtimin me shumicë ta)

Tiranë 26612480 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albametal 

L43402201R
(Prodhim, tregtim i çeliqeve të ndërtimit e profileve të tjera të hekurit, importimi dhe eksportimi me shumicë dhe pakicë i mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, konfeksione, elektro - shtëpiake,)

Durrës 128572666 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

A R B E R I A SH.A.

J62903522G
(Ndërtime, rikonstruksione, projektime të të gjitha fushave dhe llojeve, veprimtari industriale tregtare, investime, veprimtari eksport-import. Veprimtari ndërtimore rruge ura, vepra arti, ndërtime industri)

Fier 1703371 ALL

"ALIMPEKS" -TIRANA 

J61806001K
(Eksport i mallrave industrial ushqimore dhe bimëve mjekësore, import mallrave ushqimore, lendeve të para, pjese ndërrimi dhe linja e objekte për industrinë ushqimore.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skenderbeu

J61811527M
(Prodhim, tregtim, pije alkoolike, verë, pije joalkoolike, import, eksport të prodhimeve të veta dhe atyre që mund të sigurohen nga bartësi, import, eksport lëndësh të para e ndihmëse dhe nënproduktev)

Durrës 18941480 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RREGJISTRI DETAR SHQIPTAR 

J61811531R
(Klasifikimi i mjeteve lundruese, kontroll i anijeve nga ana teknike nëse plotësojnë kushte për të dale në lundrim dhe sipas gjendjes se tyre dhe pajisjeve të aparaturave që kane, sipas konventave ndërk)

Durrës 16048330 ALL

Hekurudha Shqiptare

J61811547D
(Transport mallrash, udhëtarësh, ngarkim, shkarkim.)

Durrës -712696612 ALL

QENDRA SPORTIVE

J61813020F
(Organizimi dhe zhvillimi i ndeshjeve kombëtare dhe ndërkombëtare, realizimi i të ardhurave nga këto aktivitete, mirëmbajtje dhe administrim i objekteve sportive.)

Tiranë -13814431 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)

J61817005F
(Prodhimi, transformimi, shitjen dhe blerjen e çdo lloj energjie.)

Tiranë 1445992000 ALL

BLOJA 

J61817056C
(Përpunim, prodhim, shpërndarjen, tregtimin dhe shitjen e miellit dhe të nënprodukteve të tij dhe produkteve ushqimore me bazë mielli. Import -eksport të të gjitha llojeve të mallrave industriale, ushqi)

Tiranë -69598145 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BOJA TIRANA 

J61817074A
(Prodhim tregtim të bojërave e llaqeve të ngjyrave dhe ambalazheve të ndryshme si bojëra vaji, bojëra smalto alkide, bojëra hidromat, të trafikut rrugor etj.)

Tiranë 1142009 ALL

DINAMO SHA

J61819012V
(Prodhim, tregti makineri pajisje dhe eksport-import të prodhimeve. Import-eksport prodhim, tregti, makineri, pjesë këmbimi për fabrika prodhimi, uzina mekanike dhe metalurgjike, hidrocentrale, inerte materi)

Tiranë -16665414 ALL

UJESJELLES KANALIZIME Durrës Sh.a

J61819502V
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Durrës -297534844 ALL

AEROPORTI "NENE TEREZA"

J61820023S
(Dhënia me qira e aseteve që zotëron shoqëria. Zbatimi i të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga Ligji nr. 9312 date 11.11.2004 i marrëveshjes se Koncesionit për Aeroportin ndërkombëtar "Nene Tereza)

Tiranë -17937120 ALL

TIPOGRAFIA USHTARAKE

J61821057H
(Prodhim, tregtim libra artistik, rregullore, blloqe, patenta, leje qarkullimi në kufi, pasaporta, licenca dhe letra me vlere, porosi shtetërore dhe private.)

Tiranë -4933038 ALL

Prodhim Mobilje 

J61827055V
(Prodhim mobilie e orendi prej lende druri si: Pajisje zyrash, shkollash, dhoma gjumi, staxhionim, prodhime me porosi dhe material porositës.)

Tiranë 113863 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE 

J61827076U
(Shtypshkrimi i të gjitha llojeve të biletave, biletave të lotarisë, faturave dhe formularëve që kane të gjitha numër serie dhe që shërbejnë për TU konvertuar në para, si dhe biletat e transportit )

Tiranë 107189655 ALL

ART EKSPORT IMPORT 

J61828016G
(Importimi dhe shitja e artikujve të ndryshëm ushqimore, industriale, bujqësore, elektrike, elektronike, elektoshtëpiake, konfeksione etj. Tregtimi dhe shitja e artikujve të ndryshëm ushqimore, industriale)

Tiranë 0 ALL

Prodhim Veshje Ushtarake 

J61904044J
(Prodhim të konfeksioneve për nevoja të ushtrisë dhe prodhime civile për brenda dhe jashtë vendit.)

Tiranë ALL

ALBCONTROL

J61908011H
(Shërbime të navigimit(lundrimit) ajror, të nevojshëm për të garantuar sigurinë, evidencën dhe rregullshmërinë e operimit të avionëve në hapësirën ajrore dhe në aerodromet civile të Shqipërisë)

Tiranë -66623354 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni