Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Robert Bano
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

MGB

K91323004Q
(Ndërtime civile të të gjitha llojeve, aktivitete në fushën e ndërtimeve civile, zbatime dhe projektime, prodhime materiale inerte, gurë, qeramike, elemente betoni, etj. Ndërtime projektime rrugë, ura, )

Tiranë 84633759 ALL

DAAB ENERGY GROUP

L32127008N
(Ndërtimi, operimi dhe transmetimi i energjisë elektrike nga Hidrocentrali "Dobrenj-Tomorrice" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetim)

Tiranë -220244 ALL

Bermon Ndertim

M01824024U
(Shoqeria do te operoj ne fushen e ndertimeve civilete te gjithe llojeve dhe natyrave,zbatim,projektim,prodhime betoni dhe te tjera te ngjashme,perpunim dhe tregtim inerte inventar, linja dhe paisje te ndryshme )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni