Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 770

ALBANIA AVIATION GENERAL AUTHORITY

M01706505U
(Dhenia e konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive, institucioneve publike dhe private. Ne vecanti, konsulence ligjore, fiscale, ekonomike, financiare, strategi industriale dhe ceshtje qe i bashklidhen (duke pe)

Durrës ALL

ALBANIAN TOURISM AUTHORITY

M01706504M
(Agjenesi turistike.)

Durrës ALL

AL-NASSER BUSINESSMEN SERVICES

M01712501S
(Konsulence financiare dhe marketing)

Durrës ALL

XHEDIS

M06715001N
(Tregti ma pakice dhe shumice e artikujve ushqimore,industrial dhe artikuj te tjere,import eksport mallrash te ndryshme.Bar-Kafe, Restorant etj.)

Shkodër ALL

SAMIR CONSTRUCTION

M01727505K
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

ARKITEKTURË - ART

M01729506F
(Aktivitet në fushën e arkitekturës, funksionimi i një zyre arkitekturore dhe të gjitha aktivitetet e lidhura me arkitekturën dhe ndërtimin, veçanërisht: Konceptimi, planifikimi, ekzekutimi i arkitektur)

Durrës ALL

BAU CENTER

M01729006V
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqip)

Tiranë ALL

AUTO SHEHI

M01823501H
(Import-eksport te automjeteve te perdorura, tregti pjese kembimi te tyre.)

Durrës ALL

SPITALI GJERMAN (Ish 2AP TRADE)

L72210055P
("Ofrimin dhe kryerjen e sherbimeve mjeksore, spitalore, jopublike duke perfshire mjekesine e diagnostikimit parandalues si: Kateterizmi kardiak, tomografia e perllogaritur dhe rezonanca magnetike, radiologjine )

Tiranë ALL

Shoqeri konçesionare Sherbimi Detar

M01824503F
(Kontraten per dhenie me koncesion te disa sherbimeve detare nr. 3244 date 05.06.2017, ndryshuar me nr. 618 date 21.05.2020 lidhur me Ministrine e Infrastruktures dhe Enegjise.Sherbimi i rimorkimit te anijeve gj)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni