Skip to content

"MEGAPHARMA"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-01-29 14:35:12
JSON

Tax Registration Number: J61814028F
Administrators: Robert Çina, Rasim Hamzaraj
Scope: Në fushën e import-eksport, rieksportim, shitje me shumicë e pakicë të medikamenteve të të gjitha llojeve për njerëz dhe kafshë, materiale higjeno-sanitare, bimë mjeksore, paisje dhe linja prodhimi në fushën e shëndetësisë, aparatura e paisje mjeksore, lëndë të para e produkteve farmaceutike, etj.
Other Trade Names: "MEGAPHARMA"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 16.06.1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 120 000,00
Shares: 2
Child Company: ORANGE FARMACI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 21.11.2018 dhe që funksionon sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82322031K, me adresë në Tiranë, Farkë, Mjull, Bathore, Zona Kadastrale 2704, volume Nr. 9, Faqe 99, me Nr. Pasurie 484/7, me administrator Arjan Hamiti, me status aktiv. "MEGAPHARMA" shpk zotëron 75% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.11.2019).
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tiranë, Motor me targë AR 354
2) Tiranë, Makina me targë AA733RH
3) Tiranë, Farkë, Fiat Doblo me targë AA 940 TN
4) Tiranë, Makina me Targë AA 354 LU
5) Tiranë, Motorr me targë AJ 160
6) Tiranë, Makinë me targë AA732RH
7) Tiranë, TR 5892 N
8) Tiranë, Makina me targë AA 126 NP
9) Tiranë, Makine me targë TR 9015 R.
10) Tiranë, Farkë, Mjeti Motorr me targë BA223
11) Tiranë, Farkë, Fiat Doblo me targë AA 942 TN
12) Tiranë, Motor me targë AN 472
13) Tiranë, Motorr me targë AJ 083
14) Tiranë, Automjet me targë AA 837 FX
15) Tiranë, Motorri me targë AJ 298
16) Tiranë, Farkë, Fiat Doblo me targë AA 423 TN
Status: Aktiv
License(s): II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
II.7.B.2 - Tregtimi me shumicë i barnave (për kafshë)
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Farkë, MJULL, BATHORE, Rruga e Elbasanit, Mjulle Bathore, Nr. 4, përballë TEG

Address:
Tiranë, Farkë, Mjull Bathore, Rruga e Elbasanit, Objekti Nr. 4, përballe TEG

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 29.01.2021
Kontrate shitje kuotash 20.08.2009
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 30.06.2009
Kontrate shitje kuotash 14.09.2018
Kontrate shitje kuotash 18.10.2018
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 124 670 490,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 127 289 936,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 138 839 960,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 102 413 661,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 35 338 598,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 27 838 056,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 21 973 095,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 38 723 360,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 36 196 486,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 274 027 523,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 322 054 737,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 311 293 887,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 811 718 834,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 208 126 331,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 899 595 241,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 864 803 305,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 912 057 912,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 886 514 403,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala