Skip to content

ANIJET E SHERBIMIT DETAR Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-27 11:37:14
JSON

Tax Registration Number: J61825517G
Administrators: Bujar Hoti
Scope: Marrja e praktikave të anijeve në mbërritje (rade), transportimi i grupit të praktikës (autoritete portuale). Transportimi i ekuipazhit të anijeve, udhëtarëve nga rada në port dhe anasjelltas. Kryerjen e shërbimeve brenda akuariumit të portit. Kryerja e shërbimit rimorkiator të anijeve si gjate akostimit - ç'akostimit në porte edhe në raste avarije (defekti në det), e të tjera në përputhje me konventat detare ndërkombëtare. Kryerja e shërbimit ngarkim - shkarkim të mallrave me peshë të rëndë deri 100 ton me ndihmën e vinxhit lundrues. Furnizimin me ujë të ëmbël të anijeve shqiptare e të huaja sipas kërkesave të tyre. Gërmimin (thellimin), mirëmbajtja e kanaleve hyrëse akuariumeve, kalatave të porteve detare. Kryen shërbime polumbare për kontrollin e objekteve të nevojshme. Shoqëria mund të marrë pjesë në ndërmarrje apo shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë ose të përafërt me të sajin dhe mund të kryejë direkt apo indirekt të gjitha operacionet tregtare, financiare me karakter të luajtshëm e të paluajtshëm, të pranojë dhe të lëshojë garanci për vete apo për të tretë, të marrë kredi dhe të kryejë çdo operacion bankar, konform legjislacionit në fuqi. Shoqëria mund të hapë dhe të mbajë llogari rrjedhëse në lekë apo në valuta të tjera, pranë bankave shqiptare apo të huaja, duke mundur gjithashtu të disponojë lirisht mjetet monetare të akumuluara në to, konform legjislacionit në fuqi. Shoqëria mund të punësojë me kohë të plotë ose të pjesshme profesionistë të mirënjohur nga fusha të ndryshme, konform legjislacionit në fuqi. Kryerja e shërbimit të emergjencës detare të operacioneve të kërkim-shpëtimit në det, të luftës kundra zjarrit dhe ndotjes ambientale, në të gjitha mjediset detare sipas ligjeve dhe konventave kombetare dhe ndërkombëtare.
Other Trade Names: ANIJET E SHERBIMIT DETAR
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 16/12/1998
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 106 485 000,00
Shares: 106 485
Child Company: Shoqeri konçesionare Sherbimi Detar, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18.06.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M01824503F, me adrese ne Durres, L.1, Rr At Erazmi, P. Fly, Nd. 54, H.3, K.11, Ap. 28, me likuidator Bujar Hoti. ANIJET E SHERBIMIT DETAR sh.a zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte c’regjistruar (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.03.2023)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Sokol Hoti, Ilirjan Feri, Ardinela Dauti
Assets: Durrës, Furgon Mercedes Benz me targë AA 042 XB
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 07.11.2018, me anë të urdhërit Nr. 4715 Nr. 8139 Prot., lëshuar nga shoqëria përbarimore “Strati Bailiff”s Service”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjstruara në emër të palës debitore “Anijet e Shërbimit Detar” sh.a, për ekzekutimin e “Urdhërit të Ekzekutimit” datë 31.01.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

II. Me date 20.12.2021, me vendim te asamblese se aksionareve, u miratua nje kontrate shtese per disa ndryshime ne kontraten “Kontrate per dhenien me nen kontraktim pjeserisht te sherbimit te rimorkimit detar”, date 30.06.2020 midis paleve: Anijet e sherbimit detar “ SHA dhe “Sherbimi i rimorkimit detar” shpk, per ushtrimit e aktivitetit dhe ne portin e Vlores dhe Shengjit.
Changes
Address:

Seat:
Durrës, Rruga "At Erazmi", ndërtesa. 54, H. 3, Ap. 28, 2025, Durrës

Address:
Vlorë, Porti Detar
Lezhë, Shëngjin, Porti Detar

Website:
http://www.ashd.al/index.php/en/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Kontrate per shitjen e paketes shteterore te aksioneve 19.12.2007
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 3 307 200,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 30 803 766,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 90 155 772,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 175 181 121,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 217 780 195,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 161 400 072,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 211 065 944,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 244 236 846,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 216 146 609,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 129 497 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 47 294 648,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 18 661 599,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 14 743 557,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 40 096 015,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 17 719 631,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 4 449 540,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2006: 7 883 262,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:405 026 072,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:382 168 392,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:363 023 734,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:399 065 723,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:402 838 629,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:316 790 344,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:356 271 387,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:380 192 497,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 354 286 397,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 335 753 681,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 336 837 780,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 259 387 151,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 231 484 649,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 214 626 972,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 108 863 162,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 100 328 846,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2006: 82 488 072,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani