Skip to content

EUROTEOREMA PEQIN
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-10-28 10:05:16
JSON

Tax Registration Number: J61905050M
Administrators: Giovani Pascale, Hidajet Rraklli
Scope: Në Fushën e Ndërtimit. Aktivitet të transportit të mallrave brenda dhe jashtë vendit me mjete jashte norme. Impiant i prodhimit te asfaltit. Ushtrim aktiviteti ndërtimor për llogari të saj, sipërmarrje e/ose koncensione punësh ndërtimore, për shkolla, spitale, ndërtime rrugore, autostradash, aeroportesh, ndërtimesh hekurudhore, digash, portesh, ndërtime urash, tunelesh, punime të bonifikimit, kanalizime ujësjellesa e vepra në beton armë në përgjithesi, konstruksione metalike apo të përziera, punime hidraulike, elektrike, të ndricimit rrugor, elektronike, të ngrohjes, të kondicionimit, hidrosanitare, të depuracionit, të dekoracionit në përgjithësi, të papërshkueshmërisë, e kështu të gjithë ato punë të drejtuara e të lidhura me ndërtimin. Ushtrim aktiviteti prodhues për prodhim asfaltobetoni, prodhim betonesh të markave të ndryshme, shfrytëzimi i kavës për inerte, dhe i guroreve për inerte guri dhe përpunimi i tyre, prodhime elementesh betoni, elementësh të parafabrikuar dhe të paratensionuar. Shërbime ofiçinë mekanike për nevoja të saj apo të të tretëve, pikë karburanti për nevojat e saj. Tregtim produktesh si brënda dhe jashtë vendit. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit me mjete jashtë normë. Shërbime në sektorë imobiliare në përgjithesi, shërbime në ndërmarrje, ente publike e private, të trëtë në përgjithësi në sektorin tekniko-prodhues. Prodhimi dhe tregtimi si në Shqipëri ashtu dhe jashtë i materialeve dhe paisjeve ndërtuese në përgjithësi, për më tepër marrja dhe koncesioni i përfaqësive dhe agjensive në të njëjtin sektor. Menaxhim të shërbimeve publike, si ujësjellës, depuratore (pastrues), shkarkues, ndricim rrugor, varreza etj. Shoqëria gjithashtu do të mund të marrë pjesë si direkt ashtu dhe indirekt në shoqëritë e tjera shqiptare ose të huaja që kanë objekt analog, të afërt ose të lidhur me të vetin. Shoqëria do të munde të kryejë çfarëdo lloj veprimi mobilar, imobiliare ose financiare që është funksionalisht i lidhur me arritjen e objektit shoqëror, ajo do të mundet kështu: të nënshkrujë çfarëdo lloj kontrate bankare, kredi për ndërtime dhe hipotekare; të japë garanci reale dhe personate, garanci ose dorëzani për llogari e për detyrimi të vet. Prodhimi i makinave dhe pajisjeve ngritëse dhe të lëvizjes, rimorkio, gjysëm rimorkio, dhe automjetesh. Punime të inxhinierisë ambientale.
Other Trade Names: EUROTEOREMA PEQIN
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03.04.1993
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 200 000 000,00
Shares: 200 000
Parent Company: EUROTEOREMA S.r.l, një shoqëri italiane, me seli në Via Ettore De Sonaz, 14, Cap 1021, Torino, Itali, e përfaqësuar sipas Verbalit të Asamblesë së Ortakëve datë 14.04.2017 nga Z. Govanni Pascale (Sipas kontratës së shitjes së pjesëve të kapitalit, datë 28.04.2017, të dorëzuar në QKB).
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Mëzez, Rruga Kastriotët, Nr.25, Fushë Mëzez

Address:
1) Lezhë, Shënkoll, Njësia Administrative Shënkoll, për shfrytëzim inerte në lumin Mat.
2) Lezhë, Milot, Fushë Milot, Përfundimi i Punimeve të mbetura dhe plotësimi me rrugë dytësore, Nyja Milot.
3) Durres, Nikel, Aeroporti Nderkombetar Nene Tereza, Rinas, Objekti "Punime ndertimi ne Aeroporti 2020, nenprojekti 1- Rindertimi i Taxiwayes B, Wand 2
4) Tiranë, Kamëz, Kamëz, Lagjja 4, Rruga Argjinatura.
5) Lezhë, Fushë Kuqe, Fushë Kuqe, Njësia Administrative Fushë-Kuqe, për shfrytëzim inerte në lumin Mat.
6) Tiranë, Njësia Administrative Nr. 4, Rruga 5 Maji për objektin Godinë Industriale dhe Ekonomike 2, 3 dhe 4 kate me dy kate nëntokë.
7) Tirane, Tre objekte industriale 1,2 dhe 3 kat, me nje kat parkim nentoke, kabine elektrike 1 kat dhe mur rrethues, ndodhur ne superstraden Tirane - Durres
8) Elbasan, Peqin, KRYESORE

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik i regjistrit tregtar 06.08.2020
Kontrate shitje kuotash 22.10.2018
Kontrate shitje 28.04.2017
Financial Documents: Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 172 179 989,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 72 286 449,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 31 310 534,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 175 807 440,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 537 413 987,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 272 682 175,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 5 912 149,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 40 149 534,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 310 508 966,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:831 270 553,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:524 682 694,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 460 067 400,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:2 378 515 145,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 495 365 814,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 406 242 153,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 537 287 188,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.lala