Skip to content

B-93 ( ish ''BALLSH 93'')
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 07:11:18
JSON

Tax Registration Number: J62903508R
Administrators: Shpëtim Liçaj, Dashnor Liçaj
Scope: Ndërtim, projektim, rikonstruksion, ndërtime industriale civile kanalizime, rruge, vepra hidroteknike, prodhim dhe tregtim të materialeve të ndërtimit. Import-eksport. Hoteleri turizëm.
Other Trade Names: ''B-93''
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/03/1994
District: Fier
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 87 600 000,00
Shares: 87 600
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Assets: 1. Fier, Kamion AA189IU

2. Fier, Kamion AA913DE

3. Fier, Rimorkio ABR040

4. Fier, Rimorkio ADR169
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: Kompetencat e Administratorit: 1. Cdo lloj transaksioni dhe veprimi ne emer te shoqerise "B93" sh.p.k, ne bankat Tirana Bank; Raiffeisen Bank; Credins Bank do te kryhen vetem nga ortaku dhe administratori Dashnor Licaj. 2. Ortaku dhe administratori tjeter i shoqerise Shpetim Licaj, nuk do te kete asnje te drejte qe ne bankat Tirana Bank; Raiffeisen Bank; Credins Bank te kryeje asnje lloj transaksioni, autorizimi, prokure per cfaredo lloj arsye ne emer te shoqerise "B-93" sh.p.k ne keto banka. 3. Administratorii shoqerise "B-93" sh.p.k, Dashnor Licaj ka te drejte qe, nepermjet nje prokure te leshuar para nje noteri, te autorizojne persona te tjere te kryejne veprime e transaksione financiare ne Bankat Tirana Bank; Raiffeisen Bank; Credins Bank.
Address:

Seat:
Fier, Lagjja 8 Shkurti, Rruga Andon Doro, zona kadastrale 8533, nr.pasurie 1/270.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.05.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje 13.11.2002
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 10 053 018,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 20 792 911,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 10 786 763,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 10 751 065,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 20 223 299,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 10 484 086,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 18 246 486,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 12 531 163,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 10 772 916,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 9 549 256,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:185 614 844,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:127 388 693,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:206 099 964,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:255 485 537,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:410 059 890,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:226 254 165,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:348 097 139,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 267 599 184,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 210 266 896,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 134 807 950,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli