Skip to content

A. 91
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-04-07 09:57:22
JSON

Tax Registration Number: J64505806V
Administrators: Dashnor Lazaj
Scope: Ne fushen e ndertimeve dhe monitmeve elektrike si dhe veprimtari tregtimi te materialeve elektirke me pakice e shumice import-eksport.prodhimin e materialeve te ndertimit,materialeve elektrike,produkteve ushqimore, prodhimin e energjise elektrike .Projektim ne fushen e ndertimeve.Transport mallrash e pasagjeresh. Gjueti sportive.Aktivitet minerar dhe pune me lende plases.Importeksport mineralesh,gure derokativ, tregtimin me shumice e pakice e tyre. Per Furnizimin Publik me Pakice te energjise elektrike. Per Tregtimin e energjise elektrike. Tregtim Materiale Hidraulike. Sherbime Portuale.
Other Trade Names: A. 91
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 07.02.1995
District: Vlorë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 79 345 000,00
Shares: 350
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Vlore, Finiq, VRION Mjet ndertimi Skrep, tip CAT me targe SR 6351 B
Vlore, Finiq, VRION Mjet transporti me Kosh, tip Benz me targe SR 4568 B
Vlore, Finiq, VRION Mjet transporti Furgon, tip Benz me targe AA 560 CN
Vlore, Finiq, VRION Mjet transporti Kamjon me Vinç, tip Reno me targe SR 6400B
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Vlorë, Finiq VRION Rruga Nacionale Sarandë-Gjirokastër, Km 10,Godine 2-katëshe,Perballe Kantines se Veres "Isak".

Website:
http://www.a-91shpk.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.04.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 30.10.2014
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 24.06.2015
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 12 177 439,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 18 341 094,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 11 340 354,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 10 046 412,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 298 891,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 047 073,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 3 947 828,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 4 018 830,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:95 309 924,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:81 473 170,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:126 846 630,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:94 104 129,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:50 564 438,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 32 003 878,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 52 078 202,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 52 625 815,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala