Skip to content

FLONJA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-24 14:29:17
JSON

Tax Registration Number: J71826003M
Administrators: Afërdita Osmani
Scope: Rikonstruksione e mirëmbajtje godinash, ndërtime e punime gërmimi në toke, punime topogjeodezike, punime rifiniture të muratores dhe të lidhura me to etj, tregtim të artikujve industrial, elektrike, elektronike, elektroshtepiake, tekstile, konfeksione, kozmetike, farmaceutike, bime mjekësore, pesticide, materiale ndërtimi, bojëra. pajisje hidrosanitare, duralumini, plastike, pajisje shtëpiake, pjese këmbimi, goma makinash, materiale për ngrohje qendrore dhe kondicionim ajri, tubacion, materiale, për ngrohje diellore, hidroizolime, metale të llojeve të ndryshme tregti me pakice, të vajrave lubrifikante. Import eksporti i artikujve të ndryshëm, ushqimore dhe blegtorale. Transport dhe shpërndarje të mallrave të ndryshëm ushqimore e industrial Brenda dhe jashtë vendit, pasagjeresh Brenda dhe jashtë vendit. Veprimtari në fushën e botimeve, reklamës, publicitetit, organizim seminaresh, trajnimesh, panairesh, spektaklesh, përkthime nga gjuhe të ndryshme, agjensi udhëtimesh, shitje bileta avioni tregti. Agjensi shitblerje e qira të pasurive të luajtshme të paluajtshme, punime duralumini. Aktivitetet për të cilat kërkohet pajisja me leje, shoqëria merr përsipër zhvillimin e tyre pas sigurimit të lejes.
Other Trade Names: FLONJA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11.08.1995
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 40 000 000,00
Shares: 40 000
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Irfan Tomin, Pallati 28, Shk.3, Ap.4, Kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.06.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 23.12.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 28.12.2008
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 190 225,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 201 634,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 340 051,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 6 946 635,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 7 349 388,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 7 685 727,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 8 873 016,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 5 045 161,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 5 501 895,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:43 551 192,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:48 427 702,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:44 954 032,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:86 617 891,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:75 078 720,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:64 404 018,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 73 176 561,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 43 924 219,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 43 262 212,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala