Skip to content

LEKLI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-11-23 11:20:37
JSON

Tax Registration Number: J81624501L
Administrators: Luan Lekli
Scope: Tregimi i bimeve medicinale me shumice dhe pakice, import eksport, tregtimi i artikujve te ndryshem te konsumit te gjere industrial dhe ushqimor, prodhime bujqesore dhe blegtorale, import eksport te lendeve te para , materialeve, paisjeve dhe makinerive, te pjeseve te kembimit, per to me shumice e pakice, import te prodhimeve farmaceutike dhe paisjeve mjeksore si dhe tregtimin e tyre me shumice e pakice, transport nderkombetar te mallrave, operacione tregtare e komisionere, dhenie garancive te ndryshme ndaj cdo te treti, marrje dhe dhenie kredie me cfardo lloj kushti dhe per llogari te cilitdo te treti, operacione burse, kambio ne cdo treg financiar boteror dhe cdo aktivitet tjeter qe vecas ose se bashku me ato qe permendem me siper do te konsideroht i pershtatshem dhe me leverdi per rritjen dhe zhvillimin e firmes. Laborator per prodhime farmaceutike. Prodhim i barnave per njerez.
Other Trade Names: LEKLI, LEKLI 2
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 13.12.1994
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 40 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.7.A.1.F - Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
II.7.C.1 - Prodhimi i barnave
Changes
Address:

Seat:
DURRES L.7 RR. A. GOGA 800

Address:
1.Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 2, Blv. Bajram Curri, Nd. 172, H. 8, 1010
2.Tirane, Njesia Administrative nr. 9, Rruga "Reshit Petrela", Nd. 14, H. 21, Nr. P. 7/143 + 3-N.10,
3.Tirane, Rruga Reshit Petrela, Kati i pare, Pasuria Nr. 7/143
4.Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Reshit Petrela, Nd 14, H.21, Nr.P.7/143+3-N10

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 23.11.2021
Vendimi i Ortakut te Vetem , date 21.06.2010
Vendimi te ortakut te shoqerise 25.10.2010
Vendimi i Ortakut te vetem , date 21.06.2010
Vendimit te Ortakut te Vetem te shoqerise, date 22.09.2020
Financial Documents: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 27 251 040,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 28 630 701,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 35 067 556,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 48 409 454,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 47 889 971,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 36 898 641,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 14 638 787,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 3 104 082,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 3 752 116,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 7 337 839,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 7 455 407,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 5 988 936,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 10 836 424,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 4 991 842,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2006: 5 275 500,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:416 413 249,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:381 612 281,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:466 395 453,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:659 935 288,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:660 122 592,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:437 679 855,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 267 173 149,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 122 636 383,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 92 112 464,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 72 253 108,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 102 686 501,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 131 570 164,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 200 818 895,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 14 504 316,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2006: 40 723 963,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : I.Cara