Skip to content

LAND & CO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 12:35:20
JSON

Tax Registration Number: J87730202A
Administrators: Perparim Ndoj
Scope: Ndertim, Projektim, Supervizim dhe Kolaudim i punimevene infrastrukturen rrugore, ura, ndertesa civile-industriale dhe ujesjelles kanalizime. Studime dhe Sherbime per procesin e regjistrimit dhe vleresimit te pasurive te paluajteshme. Sisteme GIS, Sisteme Web-GIS. Studime dhe sherbime ne planifikimin urban, gjeodezi, gjeologji, gjeoteknike dhe gjeofizike. Tregtim, servis, kolaudim dhe mirembajtje aparaturash matese, elektronike dhe topografike. Tregtim I programeve softwereve profesionale dhe sherbimet lidhur me to. Instalim dhe Sherbim Rrjeti GPS RTK, CORS.
Other Trade Names: LAND & CO
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06/05/1996
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 29 525 758,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 10, Rruga Mine Peza, Pallati prane Shkolles Hasan Vogli, Apartamenti 13

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.10.2021
Akti i themelimit
Vendim per zmadhimin e kapitalit 02.09.2016
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 240 607,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 31 210 931,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 224 481,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -5 562 476,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 4 100 149,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 552 771,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 9 754 843,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 794 770,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 12 922 514,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:9 675 938,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:70 046 824,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:29 809 281,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:4 867 623,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:27 110 453,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:11 874 166,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 21 534 015,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 14 713 256,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 24 568 287,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli