Skip to content

OTTO - AL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 12:24:38
JSON

Tax Registration Number: J92009003W
Administrators: Isuf Berberi
Scope: Të gjitha klasat dhe kategoritë e ndërtimit në zbatim dhe projektim: Punime gërmimi në toke, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaji, metro, pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi dhe vaditje. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore, sistem hidraulike dhe bonifikime. Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike. Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve. Punimet e inxhinierisë së mjedisit. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri. Impiante ngritës dhe transportues.
Other Trade Names: OTTO - AL
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 23/02/1999
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 270 000 000,00
Shares: 1
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Administrative nr. 2, Rruga Faik Konica, Ndertesa nr. 6, Hyrja nr. 7, 1010

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (11.01.2019)
Vendim I asamblese se per zmadhimin e kapitalit (30.12.2014)
Vendim I asamblese se per zmadhimin e kapitalit (28.06.2018)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 15 539 354,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 6 171 726,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 48 581 887,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 12 600 696,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 11 368 209,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 26 401 834,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 8 717 862,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 819 078,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 5 287 384,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 731 936,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 751 793,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 8 304 925,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 7 300 739,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 24 670 362,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 108 776 678,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 10 370 352,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2006: 50 852 005,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:100 202 550,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:80 488 432,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:157 671 006,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:107 734 608,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:79 552 950,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:176 232 627,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:37 299 131,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:26 173 546,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 51 115 526,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 44 370 650,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 116 155 036,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 143 437 099,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 134 634 121,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 178 820 998,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 317 787 896,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 91 029 493,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2006: 74 826 535,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani