Skip to content

RAFAELO 2002 Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-10-17 10:06:22
JSON

Tax Registration Number: K22113003Q
Administrators: Fatmir Marku
Scope: Import-Eksport të mallrave industriale, ushqimore, materiale ndërtimi (nga të gjitha llojet). Makineri dhe pjesë ndërrimi, mallra elektrike, hidraulike dhe hidrosanitare, lëndë drusore, të përpunuara dhe të papërpunuara, etj. Ndërtime të ndryshme civile dhe industriale, shërbime të ndryshme në ndërtim nga të gjitha llojet. Linjë prodhimi me materiale inerte si: prodhim inertesh nga të gjitha llojet, prodhim tulle, tjegull, pllaka, tubacione, shtylla elektrike si dhe çdo lloj tjetër prodhim betoni, servise të ndryshme, lavazhe, etj. Transporte me makineri të ndryshme, kombëtare dhe ndërkombëtare. Tregeti, importe dhe eksporte të karburanteve dhe nënprodukteve të tyre. Tregëti në fushën e ushqimit social si: Bare, restorante, hotele. Importe-eksporte dhe tregëti të mjeteve motorike (të gjitha llojeve). Tregëti, përpunim dhe eksport mbeturinash hekuri (skrap) të të gjitha llojeve. Agjensi detare dhe spedicionere. Peshkim me vendndodhje në portin Durrës dhe Shëngjin Lezhë. Shërbime ruajtje (roje private) dhe sigurie fizike. Montim katalizatorësh për automjete të ndryshme. Shërbime avokatie. Këmbim valutor (Exchange). Ndërtim, Operim, Transferim hidrocentrali, prodhim dhe shitje energjie elektrike. Servis automjetesh: Riparim dhe mirëmbajtje të pjesëve mekanike dhe të motorrit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Riparim dhe mirëmbajtje të karrocerisë, të mjeteve migore me motor dhe rimorkiove. Riparim dhe mirëmbajtja e impiantit elektrik, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Mbledhje depozitim shkatërrim i mjeteve ose pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit apo të braktisura. Transport ndërkombëtar udhëtarësh. Transport nderkombetar mallrash per te trete dhe me qera. Transport me mjete jashte norme. Grumbullim, transportim, depozitim i mbetjeve plastike dhe skrapeve/hekurishteve te metaleve.
Other Trade Names: RAFAELO 2002
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 13/09/2002
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 852 000 000,00
Shares: 1 852 000
Child Company: I. M.C INERTE LUMZI, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.09.2013 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L32126004A, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 11, Rruga " Dritan Hoxha", ndodhur në zonën kadastrale nr.3712, numër pasurie 315/10, me administratorë Flamur Gjinaj dhe Mark Luli. Ortaket e shoqerise jane M. C. INERTE 70% te kapitalit dhe RAFAELO 2002 sh.a 30% të kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më date 17.10.2023

II. S.P.E GJADER, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.09.2013 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L32120012G, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 11, Rruga e Durrësit, ndodhur në zonën kadastrale nr. 8310, numër pasurie 12/104, me administratorë Eduart Gjinaj dhe Ndue Jaku. Ortaket e shoqerise jane: RAFAELO 2002 61% te kapitalit; S.P.E Energy 21% te kapitalit; EUES Energy 14% te kapitalit dhe VLLAZNIMI 4% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më date 17.10.2023

III. PROPER SHËNGJIN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.04.2018 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L87907502D, me adresë në Lezhë, Shëngjin, Njësia Administrative Shëngjin, Rruga “Shëngjin”, ndërtesa nr. 3, kati 0, me administrator Amanda Shahinaj, me status të pezulluar. Ortaket e shoqerise jane GOLDNALT 51% te kapitalit dhe RAFAELO 2002 sh.a 49% të kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më date 17.10.2023

IV. NEW YORK - Shengjin, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 28.05.2014 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L48002502S, me adresë në Lezhë, Shëngjin, Rruga "Nënë Tereza", lagjja e Kunës, Kompleksi; 'Rafaelo 2002", Kulla Nr. 11-të, Kati I-rë, Shëngjin, Lezhë, me administrator Mark Gjinaj, me status të pezulluar. Ortaket e shoqerise jane: Bernard Ndocaj 33% te kapitalit; IRIDIANI 33% te kapitalit dhe Rafaelo 2002 sh.a 34% të kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më date 17.10.2023

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Flamur Gjinaj, Lazër Mhilli, Kolec Gjinaj
Assets: 1) Tiranë, TR 9538 R, Tërheqes Man
2) Tiranë, TR 5147 R, Kamion Man
3) Tiranë, Kokë Tërheqëse Man AA 719 FZ
4) Tiranë, TR 8376 M,1/2 Rimorkio
5) Tiranë, TR 0778 N, 1/2 Rimorkio.
6) Tiranë, AA 875 AX, Betonjer Man
7) Tiranë, Targë, AA 397 SP
8) Tiranë, Gjysem Rimorkio Adamoli me targe ABR942
9) Tiranë, Koke Terheqese Man AA 720 HM
10) Tiranë, Gjysem Rimorkio Koegel me targe ABR 801
11) Tiranë, Kamion Man me targe AA 256 OS
12) Tiranë, Gjysem Rimorkio Piacenza ABR 810
13) Tiranë, Koke Terheqese MAN me targe AA 423 JZ
14) Tiranë, Man me targe AB 935 CT
15) Tiranë, TR 5247 P,Kamion Benz
16) Tiranë, Mjeti i llojit kamion, marka Volvo, targa AA 509 VZ br/> 17) Tiranë, 1/2 Rimor me Targe AA R 605
18) Tiranë, Man me targe AB 730 CI
19) Tiranë, Terheqes MAN TGA 01, me targe AA 995 OH
20) Tiranë, TR 2587 U,Rimorkio
21) Tiranë, AA 281 BS,Kamion Benz
22) Tiranë, TR 8605 M,Terheqes Man.
23) Tiranë, Mjet llojit gjysemrimorkio, me targe AIR 177
24) Tiranë, Mjet I llojit Terheqes/MAN me targe AB529DN
25) Tiranë, Mjet i llojit Man, Terheqes me targa AB 753 CF
26) Tiranë, Automjet me targa AFR285
27) Tiranë, Furgon Volkswagen CADDY, targe AA 159 PK
28) Tiranë, TR 8374 M,1/2 Rimorkio
29) Tiranë, Kamion Mercedes Benz me targe AA 941 MV
30) Tiranë, Rimorkio Koegel me targe AHR 827.
31) Tiranë, TR 8373 M,Terheqes Man
32) Tiranë, Terheqes MAN TR 8371 M
33) Tiranë, TR 0226 U,Kamion Volvo
34) Tiranë, TR 5849 R,Terheqes Man.
35) Tiranë, AA R 815, 1/2 Rimorkio.
36) Tiranë, TR 8379 M,Kamion Benz
37) Tiranë, Rimorkio me targe AER 053
38) Tiranë, TR 5850 R, 1/2 Rimorkio
39) Tiranë, TR 4137 S,Terheqes Man
40) Tiranë, TR 8377 M,Terheqes Man
41) Tiranë, AA R 062, 1/2 Rimorkio
42) Tiranë, Man me targe TR 5146 R
43) Tiranë, Gjysem Rimorkio Zorzi AAR 971
4 4) Tiranë, TR 8372 M,1/2 Rimorkio
45) Tiranë, Betoniere Astra me targe AA 310 NS
46) Tiranë, Rimorkio Gomm me targe AER 070.
47) Tiranë, Gjysem Rimorkio Adamoli me targe ABR941
48) Tiranë, TR 8606 M,1/2 Rimorkio
49) Tiranë, Mjeti i Llojit- ATV, MarkaASTRA, Targa- AA 460 ZC
50) Tiranë, TR9539 R, 1/2 Rimorkio
51) Tiranë, Gjysem Rimorkio Cardi ABR 805
52) Tiranë, TR 0291 S,Betonjer Astra
53) Tiranë, TR 4138 S, 1/2 Rimorkio
54) Tiranë, Gjysem Rimorkio Voltrailer me targe ACR078
55) Tiranë, TR 8604 M,1/2 Rimorkio
56) Tiranë, Gjysem Rimorkio Piacenza ABR 654
57) Tiranë, Mjet i Llojit- Terheqes, MarkaMAN targa - AA 743 KX
58) Tiranë, Terheqes Man TR 5851 R
59) Tiranë, TR 9924 R,1/2 Rimorkio.
60) Tiranë, Gjysem rimorkio Tabarrini me targe ADR 142
61) Tiranë, Kamion man me targe AB 716 DA
62) Tiranë, 1/2 Rimor me Targe TR 3437 P
63) Tiranë, Mjet i Llojit- RTM, Marka- VOLVO targa- ACR 911
64) Tiranë, Koke terheqese MAN me targe AA 948 IN.
65) Tiranë, TR 5964 S,Kamion Man
66) Tiranë, TR 5145 R,Kamion Man
67) Tiranë, Mjet llojit autoveture, me targe TR6755R.
68) Tiranë, Gjysem Rimorkio Bartoletti ABR 797
69) Tiranë, Mjet i Llojit- Kamion, Marka- MAN targa - AA 579 ZA
70) Tiranë, Furgon Volkswagen Transportier me shasi nr. WV1ZZZ7HZ7H023770, targe AA665NY
71) Tiranë, Mjet i llojit Man, Terheqes me targe AB 889 CF.
72) Tiranë, TR 3735 S, 1/2 Rimorkio.
73) Tiranë, Gjysem rimorkio Zorzi, me targe ADR 748
74) Tiranë, Furgon Volkswagen Caddy, targe AA 329 PN
75) Tiranë, Mjet i llojit Terheqes/MAN me targe AB456DC
76) Tiranë, Kamion tipi Man me targe AA 847 ML
77) Tiranë, Gjysem Rimorkio Minerva AAR 444
78) Tiranë, TR 5440 T, 1/2 Rimorkio
79) Tiranë, Pirun me targe ABMT 59
80) Tiranë, TR 3675 M, 1/2 Rimorkio
81) Tirane, TR 8602 M,1/2 Rimorkio
82) Tiranë, TR 4036 R,Kamion Benz
83) Tiranë, AA 742 DI,Terheqes Man
84) Tiranë, Koke terheqese MAN me targe AA 853 GI
85) Tiranë, Gjysem Rimorkio Cardi AAR 778
86) Tiranë, AA R 632, 1/2 Rimorkio.
87) Tiranë, Mjet i Llojit- Gjysem Rimorkio, Marka- TECNOCAR targa- AAR 265
88) Tiranë, Kamion Man me targe AA 023 RK.
89) Tiranë, TR 8601 M,Terheqes Man
90) Tiranë, ATP/Toyota, me targe AA 921 NG
91) Tiranë, AA R 609, 1/2 Rimorkio.
92) Tiranë, Auto-Betoniere tip Iveco Magirus AA 921 LO
93) Tiranë, AA R 061, 1/2 Rimorkio
94) Tiranë, Gjysem Rimorkio tipi Viberti me targe ADR610
95) Tiranë, Mjet i llojit Man, Terheqes me targe AHR 599
96) Tiranë, Gjysem Rimorkio me targe ACR 758.
97) Tiranë, Koke terheqese MAN me targe AA 068 JI
98) Tiranë, Kamion MAN, nr. shasie WMAH20ZZ24W052623, me targë " AA078KA
99) Tiranë, TR 0294 S,Betonjer Iveko
100) Tiranë, Gjysem Rimorkio ACERMAN me targe ABR 373.
101) Tiranë, Koke terheqese Man me targe AA 223 IY
102) Tiranë, Mjet llojit kamion, me targe AB306FV
103) Tiranë, Gjysem Rimorkio KOEGEL SKHK me targe AER 121
104) Tiranë, Koke Terheqese Man, me targe AA 671 NT
105) Tiranë, Mjet i llojit gjyesem rimorkio/OMT me targe AHR979
106) Tiranë, Mjet llojit autoveture, me targe AA577IG
107) Tiranë, TR 3734 S,Terheqes Man
108) Tiranë, Kamion Volvo me targe AA 526 KD
109) Tiranë, Kamion Man me Targa AA 110 SM
110) Tiranë, Man/ Iveco Magirus, me targe AB 901 CT
111) Tiranë, TR 0361 S,Betonjer Astra
112) Tiranë, Automjet me targa AFR284
113) Tirane, TR 8375 M,Terheqes Man
114) Tiranë, AA 874 AX,Betonjer Man
115) Tiranë, Mjet llojit autoveture, me targe AA974UV.
116) Tiranë, TR 6820 S,Betonjer Man
117) Tiranë, Mjet i llojit gjysem rimorkio / ADAMOLI me targe AHR980
118) Tiranë, Mjet llojit autoveture, me targe AA579RP
119) Tiranë, TR 8378 M,1/2 Rimorkio
120) Tiranë, Koke terheqese MAN me targe AA R 111
121) Tiranë, TR 8603 M,Terheqes Man
122) Tiranë, Gysem rimorkio Vibert me targe ADR 019
123) Tiranë, AA 025 RK
124) Tiranë, Gjysem Rimorkio Cardi ABR 806
125) Tiranë, Mjeti i Llojit- ATP, MarkaVolkswagen, Targa - AA 963 LH
126) Tiranë, TR 1429 N, 1/2 Rimorkio.
127) Tirane, Mjet i Llojit- Terheqes, MarkaMAN targa- AA 971 ZA
1 28) Tiranë, Man Terheqes me targe AB 456 DC
129) Tiranë, Koke Terheqese Man AA 784 UN
130) Tiranë, Mjet i Llojit- Kamion, Marka- MAN targa - AA 078 KA
131) Tiranë, Adamoli/Gjysemrimorkio me targe AHR 034
132) Tiranë, AA R 395, 1/2 Rimorkio
133) Tiranë, TR 8193 M,Terheqes Man
134) Tiranë, TR 3878 K,Kamion Benz
135) Tiranë, Mjet i Llojit- Kamion, Marka- MAN targa - AA 580 ZA
136) Tiranë, RTM KNAPEN me targe ACR 773
137) Tiranë, Mjet i Llojit- Terheqes, MarkaMAN targa - AA 832 XI
138) Tiranë, Mjet llojit rimorkio per transport mallrash, me targe AIR455
139) Durrës, Anije Transport mallrash, Bergfjord, sinjal thirrje ZAD P.8, nr.033, dt.19-11-2013
140) Durrës, Anije transporti mallrash, Rafaelo me IMO nr 8611192
141) Durrës, Anije transport mallrash "Rafaelo I" , sinjal thirrje ZAD M.5, nr.200, dt. 20-12-2010
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
XII.5 - Leje mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Legal Cases: I. Më datë 30.03.2012, me anë të Urdhrit Nr.546-12 Regj. Nr.07416 Prot, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore ''RAFAELO 2002'' sha, me NUIS (NIPT) K22113003Q. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Më datë 13.09.2012, me anë të urdhrit Nr. 7003 Prot, Nr. 526, 853, 1435 Dosje "Për vendosjen e Sekuestros mbi kuotat e debitorit", e lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “Tris” shpk drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e sekuestros mbi kuotat që zotëron në çdo subjekt tregtar debitori “Rafaelo 2002” me përfaqësues ligjor Mark Gjinaj, në shumen 324.071 lekë, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Objekti i sekuestros është pagimi i faturave ndaj CEZ Shpërndarje sh.a.

III. Më datë 19.09.2012, me anë të urdhrit Nr.7581 Prot, Nr.526 Dosje "Për heqjen e Sekuestros mbi kuotat e debitorit", e lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “Tris” shpk drejtuar QKR, u urdhërua heqja e masës së sekuestros nga kuotat e “Rafaelo 2002” shpk, me përfaqesues ligjor Mark Gjinaj, të bllokuar me shkresën Nr.7003 Prot date 13.09.2012 të shoqërisë “Tris” shpk, pasi debitori e ka shlyer detyrimin për të cilin është kërkuar bllokimi i këtij dokumentacioni.

IV. Më datë 16.11.2012, me anë të Urdhrit Nr. 599-12 Regj. Nr.35239 Prot, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore ''RAFAELO 2002'' sha dhe Z.Mark Ndue Gjinaj, sekuestro e cila është vendosur në zbatim të shkresës Nr. 07416 Prot, datë 30.03.2012.

V. Më datë 15.08.2013, me anë të aktit "Revokim Prokure" Nr. 2807 Rep. Nr. 1041 Kol., Mark Gjinaj, në cilësinë e administratorit të shoqërisë "Rafaelo 2002", revokon pjesërisht Prokurën Nr. 993 Rep. Nr. 325 Kol. Datë 26.03.2013, duke shfuqizuar të drejtën e përfaqësimit dhe të kryerjes së veprimeve në emër dhe për llogari të shtetasit të sipërpërmendur e të subjektit nga ana e Ervin Vigan Braho.

VI. Më datë 27.01.2014, me anë të Urdhrit Nr.117/1 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia, u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të ndalojë me Urdhër të Brendshëm kryerjen e veprimeve të jashtëligjshme të debitorit shoqeria Rafaelo 2002 sh.a për tjetërsimin e pronës gjatë ekzekutimit vullnetar, duke synuar pengimin e ekzekutimit të Vendimit Gjyqësor, duke konsumuar në këtë mënyrë veprën penale të "Pengimit të Ekzekutimit të Vendimit Gjyqësor" sanksionuar nga neni 320 i Kodit Penal.

VII. Më datë 27.02.2014, me anë të Urdhrit Nr.267/3 Prot "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “JUSTITIA” sh.p.k., drejtuar QKR-së, u urdhërua vënia e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore “RAFAELO 2002” sh.a, me NIPT K22113003Q.

VIII. Më datë 19.03.2014, me anë të Vendimit Nr. 357 Prot "Për Pushimin e Urdhrit të Ekzekutimit”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore JUSTITIA, drejtuar QKR, u vendos pushimi i ekzekutimit për Urdhrin e Ekzekutimit Nr. 1349 Akti, datë 01.03.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të titullit ekzekutiv. Sipas vendimit Nr.11355, datë 22.11.2012, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, hiqen sekuestrot e vendosura ndaj palës debitore, duke qenë se janë përmbushur të gjitha detyrimet.

IX. Më datë 22.12.2014, me anë të Urdhërit Nr. 2069 Prot, Nr. 428 Dosje "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "VAKO & PARTNERS BAILIFF SERVICE", drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori "Rafaelo 2002" sh.a me NIPT K22113003Q.

X. Më datë 29.12.2014, me anë të Vendimit Nr. 2116 Prot., Nr. 428 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service” sh.p.k., u urdhërua zhbllokimi i aksioneve apo kredive të shoqerise “Rafaelo 2002” me Nipt: K22113003Q, të bllokuara me ane të shkresës Nr. 2069 Prot, më datë 22.12.2014 të Shoqëria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service”.

XI. Më datë 28.04.2015, me vendim të përbashkët të shoqërisë "RAFAELO 2002" dhe "ANI SHPK" , u miratua: 1. Fillimi i proçedurave të bashkimit me përthithje te shoqërisë “RAFAELO 2002” sh.a, e cila do të përthithë shoqërinë “Ani” sh.p.k. 2. Të caktojë ekspertin Z.Lazer Mhilli, për hartimin e një raporti me shkrim mbi modalitetet e bashkimit me përthithje të shoqërive të mësipërme.

XII. Më datë 15.06.2015, u nënshkrua marrëveshja për bashkimin me përthithje të shoqërive "RAFAELO 2002" (si shoqëri përthithëse) dhe "ANI SHPK" (si shoqëri e përthithur). Shoqëria “Ani” shpk do të tranferojë tërësinë e elementëve të aktivit dhe pasivit të bilancit tek shoqëria përfituese “Rafaelo 2002” sh.a. Bashkimi me përthithje i shoqërisë Rafaelo 2002 sh.a me shoqërinë “Ani” shpk do të sjellë për ortakun e shoqërisë “Ani” shpk marrjen e cilësisë së ortakut në shoqërinë “Rafaelo 2002” sh.a. Kapitali i shoqërisë përthithëse do të përbëhet nga kapitalet e secilës prej shoqërive në momentin e realizimit të këtij operacioni. Në total kapitali i shoqërisë pas bashkimit bëhet 1.343.297.000 (një miliard e treqind e dyzet e tre milion e dyqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) lekë.

XIII. Më datë 13.12.2016, me anë të Urdhrit Nr. 9315 Prot, Nr. 424 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr. 11029 Prot., datë 14.12.2016, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “EPSA” shpk, u urdhërua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin“RAFAELO 2002”sha, Nipt K22113003Q me administrator Eduar Gjinaj, deri në një udhër të dytë.

XIV. Më datë 15.12.2016, me anë të Urdhërit Nr. 9353 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 11186 Prot., datë 16.12.2016 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Shërbimi Përmbarimor EPSA", drejtuar QKB, u urdhërua heqja e masës sekuestro konservative në kuotat/aktivet e palës Rafaeolo 2002 sha, me administrator Eduart Gjinaj.

XV. Më datë 75 20.05.2019, me anë të Urdhërit Nr.5931 Prot., Nr. 115-19 Regj., protokolluar nga QKB me Nr. 7175 Prot., datë 21.05.2019, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “RAFAELO 2002” sh.a., me Nuis (Nipt)- K22113003Q, deri në një njoftim të dytë.

XVI. Më datë 22.05.2019, me anë të Urdhërit Nr.5968 Prot., Nr. 115-19 Regj., protokolluar nga QKB me Nr. 7330 Prot., datë 23.05.2019, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA”, u urdhërua heqja masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të Urdhërit Nr. 5931 Prot., datë 20.05.2019, në aktivet e shoqërisë “RAFAELO 2002” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K22113003Q.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga 29 Nëntori, kthesa e Kamzës, zonë kadastrale nr. 8310, numër pasurie 12/104.

Address:
Tirane, Kamez, Valias, Lagjja Tapize, Rruga e Valiasit, nr. pasurie 44/84, zona kadastrale 2066
Tirane, Vore, Picar, Autostrada Vore-Tirane Picar, ngjitur me firmen Ukrometal shpk
Tirane, Vore, Sharge, Autostrada Tirane-Fushe Kruje, prane fabrikes se tullave
Tirane, Petrele, Mullet, Lagjja Mullet, Rruga Tirane - Elbasan Km. 10, nr. pasurie 189/31, zona kadastrale 2735
Tirane, Vaqarr, Lagjja Vaqarr, Rruga Vaqarr, Nr. pasurie 298/10, zona kadastrale 3712
Durres, Fshati Vrrine, pasuria me nr.291/26, Zone Kadastrale 3339, Volumi 13, Faqe 91
Durres, Lagjja 14, Rruga Shkozet-Plepa, pike shitje ngjitur me Eurotekun, nr. pasurie 17/86, zona kadastrale 8516
Rrogozhine, "Pasuria e llojit "Are", me nr. 259/68, ZK. 3235, Volumi 21, Faqe 10
Kruje, Fushe Kruje, Arrameras, Lagjja Arrameras, Rruga Durres-Fushe Kruje, Kryqezimi i autostrades km. 1 ( pare ), Godina Nr. 1
Lezhe, Shengjin, Njesia Administrative Shengjin, Rruga e Vilave, Godine 4KT+1 KT, Nentoke me destinacion Hoteleri dhe Sherbime, Ishull Shengjin
Lezhe, Shengjin, Lagjja Portit, Rruga Meda, Porti Shengjin – Lezhe
Lac, Shenkoll, Fshati Shenkoll
Lac, Shenkoll, Rile, Lagjja Rile, Rruga Shenkollit, Nr. pasurie 59/21, zona kadastrale 3641
Lac, Lagjja Gjorme, Rruga Autostrada GjormeLaç, Nr. pasurie 6/10/1, zona kadastrale 1768
Shkoder, Lagjja Mark Lula, rruga Gjon Buzuku, nr pasurie 12/304, zona kadastrale 8594
Shkoder Dajc GJADER Kaskada e Lumit Gjadër, Kontrata e Formës ''BOT'' për Ndërtim Hidrocentrale mbi Lumin Gjadër me Nr.10328 Rep., Nr.3322 Kol., Datë 09.09.2013
Puke, Pellgu ujembledhes i Perroit te Rroshit, Tuç, Ndertimi i Hidrocentralit Tuç
Lezhe, GAJUSH, Pasuria nr.206/10 dhe nr.206/2, zona kadastrale 1685, Gajush, Lezhe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.10.2023
Dokumenta te ndryshem
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate dhurimi kuotash 08.03.2004
Vendimi i ortakut per shtesen e kapitalit 15.12.2008
Vendimi I asamblese per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit 10.04.2010
Vendimi per shnderrimin e shoqerise 11.05.2010
Vendimi i asamblese per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit 22.06.2012
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 13.09.2012
Vendimi i asamblese per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit 21.11.2013
Urdher per ndalimin e veprimeve te debitorit per tjetersimin e prones 27.01.2014
Vendim per hapjen e Nipt-eve sekondare 29.12.2014
Projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje, date 25.04.2015 dhe raporti i bashkimit date 28.04.2015
Vendimi per riemerimin e administratorit 22.06.2018
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 17.10.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime per Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 370 088 857,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 386 888 379,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 152 904 294,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 118 177 926,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 160 898 776,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 236 553 530,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 275 161 982,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 161 723 457,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 412 494 830,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 49 994 957,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 90 943 184,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 131 448 059,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 67 542 086,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:6 081 711 819,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:5 753 345 817,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:3 276 541 052,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:3 339 485 827,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:3 767 086 692,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:5 007 623 933,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:3 337 757 724,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:4 557 159 681,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 482 088 728,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 673 401 711,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 112 681 050,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 1 501 577 040,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 822 994 525,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala / L.Kanani