Skip to content

" VASO - SECURITY "
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-03-07 07:44:19
JSON

Tax Registration Number: K23711001K
Administrators: Sotiraq Simaku
Scope: Sigurimi fizik, mbrojtja e jetës dhe shëndetit të shtetasve, vendas dhe të huaj. Ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve publike dhe private. Shoqërimin e vlerave monetare e materiale si dhe të sendeve të çmuara gjate transportimit të tyre, shërbime që i përkasin kategorisë 1. 3. B bazuar në ligjin Nr. 10081 date 23. 02. 2009. Montimi dhe monitorimi i sistemeve të sigurimit elektronike, sisteme të kamerave CCTV, radio alarmi për përpunimin e qendrës se sallës operative (QPSA). Importimin, tregtim, blerje, shitje dhe instalimet të mjeteve dhe pajisjeve të sistemeve të vrojtimit, sinjalizimit, audiovizive (sistem alarmi dhe sistem kamerash), mjeteve të mbrojtjes kundër zjarrit, pajisjeve të ndërlidhjes se komunikimit si dhe projektimin e instalimin dhe programimin e pajisjeve të telekomunikacionit, radiokomunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distance të mjeteve lëvizëse.
Other Trade Names: " VASO - SECURITY "
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 13.10.2001
District: Korçë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 7 473 832,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
I.3.B - Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit
Changes
Address:

Seat:
KORCE Lagjja 3, Rruga Gavril Pepo, Vila Nr.1,Korce.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 510 181,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -6 766 654,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 874 341,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 5 426 783,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 134 838,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:51 073 532,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:38 799 811,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 37 433 476,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016

Worked By : A.Baja