Skip to content

EUROGJICI-SECURITY (Ish EURO-GJICI)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-02-15 08:18:10
JSON

Tax Registration Number: K31929010K
Administrators: Lavdrim Gjici
Scope: Sigurimi fizik i objekteve shteterore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike", i cili ushtrohet ne te gjithe territorin e vendit dhe jashte tij (me punonjes sherbimi, me pajisje sinjalizuese alarmi, me kamera sigurie, me badiguard, me qen, me kombinim te menyrave te mesiperme etj), "Sigurimi dhe shoqerimi i vlerave monetare e sendeve te çmuara gjate transportit", i cili ushtrohet ne te gjithe territorin e vendit dhe jashte tij. Importim, tregtim, instalim te mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audoviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, gazit, pajisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara, projektim, instalim, dhe programimin e ketyre pajisjeve dhe sistemeve. Importim, tregtim, instalim, programim te pajisjeve te telekomunikacionit, radiokomunikacionit, radioalarmit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve. Sherbime te integruara sigurie per godinat, ne institucionet e arsimit parashkollor, shkollor, profesional dhe universitar dhe cdo godine Industriale, civile, ekonomike etj. Ofrimin e servisit per mirembajtje te sistemit te kamerave, sistemit te sinjal alarmeve, aparateve te sinjaleve, sistemit te nderlidhjes, radiodore etj. Blerje, shitje dhe tregtim automjetesh te llojeve te ndryshme.
Other Trade Names: "EUROGJICI-SECURITY"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21.03.2001
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 109 446 000,00
Shares: 109 446
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.3.B - Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit
I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Legal Cases: Më datë 22.01.2007, me vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë, u miratua projekti i bashkimit me përthithje të shoqërisë “EURO-GJICI” shpk me shoqërinë “EUROGJICI-SECURITY” shpk. Si pasojë shoqëria “EUROGJICI-SECURITY” shpk prishet pa likujdim duke u përthithur nga shoqëria “EURO-GJICI” shpk. Caktohet ekspert kontabël Qani Kaja për të realizuar raportin e bashkimit të shoqërive. Emri i shoqërisë së krijuar nga bashkimi do të jetë “EURO-GJICI” shpk. Ortakët e shoqërisë së krijuar do të jenë Miftar Gjici dhe Safet Gjici. Kapitali i shoqërisë pas bashkimit do të jetë 45.611.957 lekë. Ky kapital do të jetë i ndarë ndërmjet ortakëve Safet Gjici - 90% dhe Miftar Gjici - 10%.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Adem Jashari, Lagjia nr 8, Ndërtesa 4, Hyrja 10, Ap 3, Njësia Bashkiake nr 5.

Address:
1) Elbasan, Lagjja Brigada 17 Sulmuese, Bulevardi Qemal Stafa, Hotel Skampa, kati i parë.
2) Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Lagjja nr.8, Rruga Adem Jashari, Pallati nr.14, kati i parë.
3) Shkoder, Rruga Edit Durham, prane Drejtorise Rajonale shkoder, Pallati nr.1193, kati i pare
4) Dibër, Peshkopi, Lagjja Gjok Doci, Rruga Abdyl Frasheri, Pallati 21, kati i parë.
5) Lezhë, Rruga Besëlidhja, Ish Komunalja e Vjetër, Kati i parë, pranë Drejtorisë së Policisë së Qarkut Lezhë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.02.2021
Raport per zmadhimin e kapitalit (2010)
Dokumenta te ndryshem (Akt themelimi, Projekt bashkimi me perthithje, vendimet e asamblese)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (2010)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (2008)
Kontrate dhurimi kuotash dhe kapitalesh 23.04.2014
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013 Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 6 894 394,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 5 935 684,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 6 045 720,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 8 433 105,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 18 127 705,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 10 108 469,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 16 929 099,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 863 900,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:296 985 347,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:295 042 892,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:306 874 954,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:283 860 858,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:297 211 139,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 239 185 313,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 261 929 854,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 222 182 902,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala