Skip to content

ERALD-G (ish "GEZIM ISLAMI")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-05 13:52:47
JSON

Tax Registration Number: K36306784K
Administrators: Gezim Islami, Eraldo Islami
Scope: Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim ne fushen e ndertimeve dhe vleresim te pasurive te paluajtshme. Veprimtari ekspertize lidhur me ndikimin në mjedis dhe auditim mjedisor.Studim dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloj. Hartimi i akteve te ekspertizes per zjarret e rena.Sherbime te planifikimt urban.Përgatitje dhe hartim të dokumentave të vlerësimit të rrezikut, shërbime për sigurinë dhe shëndetin në punë, në fushën e ndërtimeve dhe të shërbimeve. Zhvillimi i planeve të sigurisë, koordinimit, të ndihmës së parë dhe evakuimit.
Other Trade Names: ERALD-G
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/06/2006
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 122 100 000,00
Shares: 1
Child Company: I. JOINT VENTURE PACE & ERALD-G, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 19.03.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L86627701E, me adrese ne Diber, Peshkopi, Fshati Herbel, Ndertese private ne Z.Kadastrale 1951, Nr.Pasurie 796/61/2, me administrator Gezim Islami. Ortaket e shoqerise jane shoqeria PACE dhe shoqeria ERALD-G me 50% te kapitalit secili. Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.05.2023

II. KERNAJA POWER, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 09.10.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L77212701K, me adrese ne Diber, Maqellare, Herbel, Fshati Herbel, Ndertese private ne Zonen Kadastrale 1951 me Nr.pasurie 796/61/2, me administrator Gezim Islami. Ortaket e shoqerise jane Fatbardh Aliaj dhe shoqeria ERALD-G me 50% te kapitalit secili. Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.05.2023
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Diber, Peshkopi Herbel,Ndertesa private Nr.61

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.04.2021
Statuti i shoqerise
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 13.07.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 95 883 473,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 42 634 415,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 36 484 726,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 24 936 403,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 31 407 163,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 29 233 783,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 23 130 147,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 13 122 092,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 10 838 266,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 4 413 410,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:175 378 834,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:106 213 788,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:98 762 641,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:98 054 092,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:65 152 574,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:89 998 927,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:56 156 122,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 31 076 941,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 25 962 401,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 19 231 526,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja