Skip to content

M E D I C A M E N T A
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-03-06 13:53:55
JSON

Tax Registration Number: K41420001V
Administrators: Ilir Shehu
Scope: Tregti shumice pakice e barnave, produkteve sanitare, artikujve te higjenes personale, kozmetikes, makinerive sanitare pjeseve te kembimit dhe materialeve te konsumit si dhe import medikamentesh dhe produktesh.Manaxhim i klinikave mjeksore dhe/ose aktiviteteve sanitare ne pergjithesi. Manaxhim i pjesmarrjeve ne shoqeri apo veprimtari te tjera ekonomike,finaciare,etj, import dhe tregtim te makinerive dhe pajisjeve per perpunimin e frutave dhe bimeve.
Other Trade Names: M E D I C A M E N T A
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09.10.2003
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 50 000 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: FARMACIE CELSIA S.R.L, një shoqëri me seli në Borgo Ticino, Via Stazione n. 9/11, me kod postar 28040, Itali, e përfaqësuar nga Lorella Bignoli (Sipas kontratës së shitjes së kuotave, datë 28.10.2013).
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tiranë, Kashar, Automjeti tip Volkswagen me targë AA 671 FE
2) Tiranë, Kashar, Automjeti tip Volkswagen me targë TR 2259 T
3) Tiranë, Kashar, Automjeti tip Volkswagen me targe AA 492 JS
Status: Aktiv
License(s): II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Legal Cases: I. Më datë 12.07.2017, me anë të Urdhërit Nr.4718 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 10697 Prot., datë 13.07.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Permbarues Privat "Ermir Godaj", drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e masës sekuestro konservative mbi pasurinë e debitorit "MEDICAMENTA" Shpk pajisur me NIPT K4142001V, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi.

II. Më datë 18.08.2017, me anë të Urdhërit Nr.5644 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 12516 Prot, datë 24.08.2017 "Për Heqje te Mases se Sekuestros”, lëshuar nga Permbarues Privat "Ermir Godaj", drejtuar QKB, u urdhërua heqja e masës se sekuestros konservative te vendosur mbi kapitalin që zotëron subjekti/ debitori "MEDICAMENTA" Sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - K41420001V, urdhëruar me shkresën Nr.4718 Prot, datë 12.07.2017 të Përmbaruesit Privat "Ermir Godaj".
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë Durrës, Km.6, Rruga Dytësore, Ndërtesa 2 Kateshe nr.5, prane POSEIDON

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 28.10.2013
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 14.08.2015
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 29.08.2016
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 29.08.2016
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 24.09.2014
Vendimi per rritjen e kapitalit 21.08.2017
Pasqyrat financiare 2016
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 44 980 410,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 52 860 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 63 299 940,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 36 975 526,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 65 963 500,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 48 359 640,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 51 497 073,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 57 002 635,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 091 961 255,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 077 557 249,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:907 314 457,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:779 565 611,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:768 111 987,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 631 958 374,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 741 046 868,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 712 980 398,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala