Skip to content

T R I M E D Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-03 12:23:02
JSON

Tax Registration Number: K51612031J
Administrators: Gentiana Peshkatari
Scope: Import-Eksport tranzit,Depo Farmaceutike,Përfaqësim në fushat farmaceutike,prodhim-perpunim-konfeksionimimport-eksport-tranzitim-tregtim me shumice e pakice te medikamenteve,materialeve mjekesore e aksesoreve te tyre,barnave,materialeve dentare e veterinare,higjenosanitare,barnave mjeksore popullore,artikujve te ndryshem kozmetike e produkteve te parukerise & estetikes,solucioneve injektabel, te lengjeve te distiluara dhe te gazuara, avulli & akulli,produkteve me origjine bimore e shtazore,etj. Paisje laboratorike, marketing dhe promocion. Import - eksport - tranzitim - tregtim me shumice dhe pakice te paisjeve mjekseore, paisjeve dhe insturmentave ortopedike, protezave te artikualicioneve dhe impianteve dentare. Shit-Blerje, tregtim, importim, eskportim te “kiteve Reagent”. Shit-Blerje, tregtim, importim, eskportim, furnizim te mobilerise spitalore. Mirembajtje dhe riparim pajisje mjekesore. Shit-Blerje, tregtim, importim, eskportim te pajisjeve dentare.
Other Trade Names: T R I M E D
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 01/12/2004
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 60 900 000,00
Shares: 3
Child Company: I. “3P Life Logistic”, shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 05/12/2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L42409015I, me adrese aktuale ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres, Km.9, Rruga Dytesore, Nr.Pasurie 148/46, Zona Kadastrale 2119, vol 11, fq.59, me administrator Altin Fani. “Marketing & Distribution” zoteron 80% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.08.2023)

II. “R I O F A R M A”, shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 13/09/1993 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61817032C, me adrese aktuale ne Tirane, Kashar, Katund i Ri, Autostrada Tirane-Durres, Rruga Dytesore , Km 9, me administrator Edmond Hido. “T R I M E D” zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.08.2023)

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Tirane, Ford Fiesta, me targe AA 048 RV
Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Fiesta Trend ATP AA 208 UT.
Tirane, Kashar, FORD ATP, me targe AA 693 XB
Tirane, Automjet me targa TR 6452 M
Tirane, Kashar, Ford Fiesta ATP, AA 995 LD
Tirane, Kashar, Scoda Rapid me targe AA 262 PS
Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Fiesta Trend ATP AA 216 UT.
Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Fiesta Trend ATP AA 218 UT.
Tirane, Kashar, Ford Connect ATP, me targe: AA 556 PF
Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Fiesta 3 Trend ATP AA 493 US.
Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Connect AA794YL
Tirane, Ford Transit Courier Van ATP, me targe AA 638 ML
Tirane, Kashar, VOLKSWAGEN ATP, me targe AA 988 TS
Tirane, Kashar, Automjet tip Ford KA+Trend Sedan-Benzi Gaz AA851XX
Tirane, Kashar, Automjet tip Ford KA+Trend Sedan-Benzi Gaz AA425XX
Tirane, Kashar, Ford Fiesta ATP, AA 997 LD
Tirane, Kashar, Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 736 NO
Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Fiesta Trend ATP AA 219 UT.
Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Fiesta Trend ATP AA 492 US.
Tirane, Ford Transit Courier Van ATP, me targe AA 639 ML
Tirane, Kashar, Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 921 NB
Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Fiesta Trend ATP AA 489 US.
Tirane, Kashar, FORD ATP, me targe AA 719 XB
Tirane, Kashar, Scoda Rapid me targe AA 263 PS
Tirane, Kashar, Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 738 NO
Tirane, Ford Fiesta, me targe AA 589 RH
Tirane, Kashar, Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 923 NB
Tirane, Kashar, Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 193 MR
Tirane, Ford Fiesta, me targe AA 590 RH
Tirane, Kashar, VOLKSWAGEN ATP, me targe AA 721 TS
Tirane, Kashar, FORD ATP, me targe AA 720 XB
Tirane, Kashar, Ford Fiesta Trend ATP me targe AA 916 PN
Tirane, Kashar, Automjet tip Ford Tournoe Courier AT, AA 583 UT
Tirane, Kashar, Ford Transit VAN 350 - Targa AB839FC, Nr. Shasie WFOEXXTTREMG59903
Tirane, Kashar, Ford Transit Custom ATP,me targe AB 172 EJ
Tirane, Automjet tip Volksvagen Crafter AB497HT
Tirane, Automjet tip Volkswagen Up, Targa AB627EU
Tirane,Automjet tip Volkswagen 7J0, Targa AB281LM
Tirane, Automjet tip Volkswagen SKN Caddy, Targa AB257LM
Status: Aktiv
License(s): II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Legal Cases: Me date 29.09.2016, u lidh marreveshja e pengut Nr.773 Rep, midis kolateraldhenesit Shani Peposhi dhe Vilma Nushi dhe kolateralmarresit Banka Kombetare Tregtar sh.a. Kolateraldhenesi vendos pengun mbi kuotat e kapitalit pergjate periudhes se ekzistences se detyrimit qe rrjedh nga Kontrata e kredise.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane -Durres, Km 10, Godine 3 Kateshe

Address:
Elbasan, Lagjia "Emin Matraxhiu", Nr.Pasurie 12/309-N25, ZK 8521, v.33,f.97
Tirane, Rruga 352, Nr.Pasurie 3/99+1-60, ZK 8270, v.46, f.128

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.03.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi 15.12.2017
Kontrate shit-blerje kuotash 20.08.2019
Kontrate shit-blerje 24.03.2017
Marreveshje pengu 29.09.2016
Kontrate dhurimi kuotash 25.07.2008
Kontrate dhurimi kuotash 16.06.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 19.08.2008
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 04.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 248 629 109,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 150 776 468,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 111 239 158,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 98 589 122,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 57 880 954,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 64 060 672,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 67 149 859,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 45 214 721,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 35 021 125,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -18 711 445,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 114 109 301,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:3 495 876 148,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 878 865 782,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 508 700 780,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 385 771 099,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 134 831 056,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 934 239 327,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 829 721 901,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 213 934 988,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 977 834 903,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 857 488 717,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 888 488 169,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani