Skip to content

K A C D E D J A
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 13:13:22
JSON

Tax Registration Number: K51712017A
Administrators: Skënder Kacdedja, Ervis Malaj (Adiministrator me te drejta te kufizuara vetem per liçensen per sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, kodi III.2.A(1+2))
Scope: Ndërtime civile, Import, eksport, tregtim i artikujve te ndryshëm industriale, ushqimor, blegtoral, agjenci imobiliare, turistike, transport mallrash te të gjitha llojeve, tregtim bimësh medicinale e etero vajore. Tregtim prodhimesh te ndryshme druri, mobilie, orendi, dyer, dritare. Kryerja e shërbimeve funerale. Shërbime ne fushën e mjekësisë, klinike mjekësore, laborator analizash te ndryshme, shërbime ne fushën e stomatologjisë. Agjensi turistike. Pastrim grumbullim i mbetjeve urbane qe dalin nga prishjet e ndërtimit, konsulence, projektime punime duro alumini, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekoreve ne mjedise urbane, shpime pusesh gjeoinxhinierike, meremetime, mirëmbajtje te ndryshme.
Other Trade Names: K A C D E D J A
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 12/12/2004
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 51 829 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Automjet tip JBC mer targe ADMT79

Tirane, MT, marka Bobcat, tip 553 A me targe AHMT32

Tirane, Mjet Kamion, Marka Mercedes Benz tipi 2643 me targe AB185 CK

Tirane, Kamion tip Mercedes Benz me targe AA 263 FK

Tirane, Mjet MT, Marka BOBCAT, Tipi 9V me targe AIMT85

Tirane, Kamioncine TP, Marka MERCEDES BENZ me targe AB 381 BU

Tirane, Automjet tip ATP, Marka Daimler Crysler, me targe AB 357 AL

Tirane, Kamioncine tip Mercedes Benz me targe, AA 479 EU

Tirane, Automjet tip Mercedes Benz me targe Tr 0344 L

Status: Aktiv
License(s): III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Don Bosko, Pallati Meld, Kati i dyte.

Address:
1. Tirane, Kamez, Rruga Azem Hajdari, Lagjja Nr 5, Zona Kadastrale 2066, Nr pasurie 159/89

2. Tirane, Farke, Ndertim i tregut per shitjet me shumice dhe pakice te produkteve ushqimore (Tirana Agrikulture)

3. Mat, Burrel, “Ndërtim i rrugës varrezat e qytetit – fshati Batër e Vogël, Bashkia Mat, Faza e I-rë”

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 04.07.2017
Kontrate shitje kuotash 21.01.2008
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 08.04.2014
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 21.09.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 35 413 275,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 17 626 400,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 27 616 149,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 819 249,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 6 861 693,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 6 553 724,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 5 653 555,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 500 685,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 360 254,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 386 860,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 9 912 439,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:248 727 771,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:249 749 475,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:296 775 275,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:82 020 246,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:190 273 126,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:127 491 452,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:144 407 469,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:176 391 401,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 110 392 084,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 132 990 378,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 133 088 369,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli