Skip to content

"TAULANT" SHPK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-28 07:56:57
JSON

Tax Registration Number: K61617040L
Administrators: Ditika Qatipi
Scope: Projektim objektesh ekonomike, civile, industriale,etj. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi sipas kategorive A: 1,2,3 etj. Vleresimin e pasurive te paluajtshme, import eksport, shitje me shumice dhe pakice te mallrave industriale etj. Hartimi I raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, per te kryer auditimin mjedisor, per hartimin e ekspertizave per problem mjedisor dhe thirrjen si ekspert per te vleresuar nje raport te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi.Veprimtari ne fushen e mbrojtjes nga zjarri.Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te çdo lloji.Hartimi i akteve te ekspertizes per zjarret e rena.Sherbime konsulece, studime urbane, sherbime ne planifikim urban, transporti, topografike, gjeologjike, hidrogjeologjike, infrastukture ambjentale. projektim objektesh civile, arsimore, sportive, industrial, bujqesore, ushtarake, infrastrukture. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh. Masterplane-studime e plane rajonale urbanistike. Plan rregullues te pergjithshem per qendra te banuara dhe qytete. Studime pjesore urbanistike. Auditime per Eficencen e Energjise.
Other Trade Names: "TAULANT" SHPK
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 12/12/2005
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Rruga "Gjik Kuqali", pallati nr.23/2, shkalla nr.1, apartamenti nr.1, kati I-rë.

Address:
Tiranë, AA 917 HJ

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar 22.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.02.2024
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 4 476 864,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 3 287 802,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 3 054 373,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 472 621,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 685 855,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 718 710,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 134 138,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 076 879,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 310 656,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 300 951,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 296 522,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:86 684 906,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:41 161 751,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:61 307 058,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:54 780 796,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:96 066 665,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:44 643 554,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:65 815 842,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:51 528 439,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 33 203 192,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 33 203 192,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 24 699 566,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 14 990 248,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli